ENIGE: Fra Virke-forhandlingene, som endte med enighet etter en vanskelig mekling. Til venstre forbundsleder Christopher Beckham i HK, til høyre Bård Westbye fra Virke.

ENIGE: Fra Virke-forhandlingene, som endte med enighet etter en vanskelig mekling. Til venstre forbundsleder Christopher Beckham i HK, til høyre Bård Westbye fra Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Her er resultatene så langt

Her er resultatene i de ulike lønnsoppgjørene.
29.10.2020
10:29
05.11.2020 09:12

Sterkt resultat for ansatte på bensinstasjoner

De ansatte på bensinstasjoner gjør et aldri så lite lønnshopp i år:

• 9 kroner i timen på trinn 6. Dette gjelder ansatte som har en ansiennitet på minst seks år.

• 3 kroner i timen på trinn 1–5. Dette gjelder ansatte med ansiennitet fra null til fem år.

• 3 kroner i timen på ungdomssatsen–ansatte under 18 år.

• Fjerning av den laveste lønte stillingskategorien

• Fjerning av 12-timersregelen

• Overenskomstens navn endres til Energistasjonsverenskomsten

• Slutt på forskjellsbehandling for forskuttering av sykepenger

Mer om detaljene og kommentarer til oppgjøret finner du her

50-øring, «justeringstillegg» og klimaprosjekt for medieansatte HK-medlemmer

HK og NHO-organiserte MBL (Mediebedriftenes Landsforening) er enige om 50 øre til alle medlemmer innenfor området. Det tilsvarer omtrent 1000 kroner ekstra i året.

I tillegg ble de enige om:

• 2.400 kroner i justeringstillegg (blir til en lokal pott som skal fordeles etter samarbeid mellom tillitsvalgt/ledelse

• Klimasatsing

• Fortsatt kompetansearbeid

Les mer om oppgjøret her

Lønna går opp for ansatte i luftfarten

HK er enige med NHO Luftfart om vilkårene for de 8–900 ansatte som er omfattet av luftfartsoverenskomsten. De fleste jobber som funksjonærer i bakkeselskapene, og i ulike servicefunksjoner og administrasjon. Dette er partene enige om:

• Øke minstelønnssatsene med 3,3 prosent

• Øke skifttilleggene. Faktoren økes fra 78 til 80 kroner

• Tidspunktet for når tillegget for jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften blir utbetalt er fra klokka 14, én time tidligere enn før

Partene er også enige om å sette ned et utvalg som skal ha til hensikt å fremme kompetanseutvikling i handlingsselskapene. Resultatet av forhandlingene skal på uravstemning. Fristen er 18. november.

50 øre i timen og økning i minstelønna for funksjonærer

HK kom til enighet med NHO om standardoverenskomsten. Overenskomsten favner bredt, med omtrent 2.500 medlemmer innenfor industri, transport og flere ulike organisasjoner. Partene ble enige om:

• 50 øre i lønnsøkning til alle i timen (utgjør cirka 1000 kroner i året)

• Minstelønnssatsene økes med 3,6 prosent

• Utvalgsarbeid som skal se på avsnittet om lokale lønnsforhandlinger og lønnssystemet

• Utvalgsarbeid om kompetanseheving

Les mer opp oppgjøret her

Økt matpengebeløpet på bilselgeravtalen

HK og Norges Bilbransjeforbund (NHO) er enige for bilselgeravtalen:

• Matpengebeløpet øker fra 86,50 til 90 kroner. Matpengebeløpet utbetales ved overtid som varer i minst to timer, med mindre bedriften skaffer mat

• Alle garantisatser økes med 81,25 kroner i måneden

• Bedriftene får ikke lov til å forskjellsbehandle hva gjelder forskuttering av sykepenger

Ansatte i Vinmonopolet får lønnstillegg på 1,65 prosent

Handel og Kontor og Vinmonopolet er enige om årets lønnsoppgjør. Det betyr følgende for 1.100 HK-medlemmer i Vinmonopolet:

• Et generelt tillegg på 1,65 prosent

• Økt tillegg for ubekvem arbeidstid

• Økning i kompetansetillegget på to kroner

• Tillegget for fagbrev på 16 kroner i timen

Les mer om oppgjøret i Vinmonopolet her

Slik ser de nye satsene for ubekvem arbeidstid ut:

Mandag til fredag

Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,-

Kl. 17.30 – kl. 20.15 økes med kr 5,- til kr 70,-

Lørdag

Kl. 06.00 – kl. 07.45 økes med kr 34,- til kr 66,-

Kl. 13.00 – kl. 15.00 økes med kr 9,- til kr 75,-

Kl. 15.00 – kl. 18.30 økes med kr 24,- til kr 90,-

Heller ikke dette lønnsoppgjøret er ferdig før medlemmene har sagt sitt. Resultatet skal ut på uravstemning blant dem som omfattes av det. Fristen for når medlemmene skal stemme er imidlertid ikke satt.

Lønnstillegg for ansatte i finansbransjen

Handel og Kontor, Fagforbundet og Finansforbundet har kommet til enighet med Finans Norge. Det betyr følgende for de ansatte i finansbransjen:

• Et generelt lønnstillegg på minimum 1.500 kroner (med virkning fra 1. mai)

• I tillegg videreføres dagens tariffavtale i uendret stand

Les mer om oppgjøret her

Finans Norge-området omfatter i overkant av 2.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak innen bank og forsikring.

12-timersregelen bort i varehandelen

Handel og Kontor og Virke er enige om en ny tariffavtale. Det gjelder landsoverenskomsten, lederoverenkomsten og kontoroverenskomsten. Den første er den største, med omtrent 23.000 butikkansatte.

Særlig de som jobber i små stillinger får en forbedring. Dette ble partene enige om åtte timer på overtid hos riksmekler Mats Ruland:

• Den såkalte 12-timersregelen blir fjernet. Tidligere har ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

• Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid:

• Lørdag: Etter klokka 13: 45 kroner per time (tillegget er uendret), etter klokka 15.00: 55 kroner per time (tillegget er nytt), etter klokka 18: 110 kroner per time (tillegget økes med 20 kroner timen).

• Søndag: Hele døgnet: 110 kroner per time. Tillegget økes med 14 kroner timen.

• Enighet om et helt eget bilag om bærekraft i overenskomsten (tariffavtalen).

Nedturen for HK var at forbundet ikke nådde fram med kravet om full lønn under sykdom. Les mer om det her.

NB! I tillegg er det en del mindre avtaler HK er en del av. Les mer om dem her.

29.10.2020
10:29
05.11.2020 09:12