FORNØYD FORHANDLINGSLEDER: Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

FORNØYD FORHANDLINGSLEDER: Bjørn Mietinen, nestleder i HK.

Erlend Angelo

50-øring, «justeringstillegg» og klimaprosjekt for medieansatte HK-medlemmer

HK og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er blitt enige om årets sentrale lønnsoppgjør.
27.10.2020
09:12
27.10.2020 09:14

erlend@lomedia.no

– Jeg er fornøyd. Vi kom til enighet innenfor de samme økonomiske rammene i de andre oppgjørene, sier nestleder Bjørn Mietinen i HK.

I kroner og øre betyr det 50 øre til alle (cirka 1000 kroner), i tillegg til et justeringstillegg på 2400 kroner per ansatt innenfor HK-området i bedriftene.

Les også: Ferietillegget for dagpenger blir ikke gjeninnført – regjeringen og Frp sier nei

Har man for eksempel ti ansatte i HK-området, betyr det 24.000 kroner i potten til fordeling etter forhandling med tillitsvalgte. Blir man ikke enige, fordeles pengene jevnt.

Klimaprosjekt

Forhandlingsleder Mietinen er mest fornøyd med at de fikk MBL med på konkrete tanker omkring klimaarbeid.

– Vi fikk jo inn dette med bærekraft i Virke-forhandlingene, men har ikke nådd like langt på NHO-området. Men MBL var positive, og kom med konstruktive innspill til hvordan dette kan gjøres. Så æres den som æres bør, sier Mietinen.

• LO på barrikadene for Sundnes på Oslo-listen til Ap

MBL har et utvalgsarbeid på gang med Norsk Journalistlag – men HK ville ha noe mer forpliktende enn det, og kommer til å søke midler fra fellestiltakene til LO/NHO til prosjektstøtte.

– Kanskje kan vi få til et pilotprosjekt innenfor klima. Boka om grønne tariffavtaler, som både vi og MBL har lest, er noe som kan brukes til inspirasjon. Vi må gjøre litt forarbeid først, men dette skal vi gang med så fort som mulig og innenfor tariffperioden, altså fram mot våren 2022, sier Mietinen.

Kompetansearbeid

I forhandlingene ble man også enige om å fortsette samarbeidet om teknologi og samarbeid. Dette stammer fra et utvalgsarbeid som ble avsluttet i 2018, der man av ulike årsaker, inkludert korona, ikke har fått mulighet til å gjennomføre ulike tiltak anbefalt av utvalget.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Det vi skulle startet med i starten av dette året, skal vi nå igang med så fort det er mulig å gjennomføre, forklarer Mietinen, som sender lønnsoppgjøret til uravstemning med en klar anbefaling om å stemme ja.

Uravstemninga har frist 19. november, opplyser HK.

27.10.2020
09:12
27.10.2020 09:14