FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

FORHANDLET IGJEN: HK-leder Christopher Beckham og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel har forhandlet om vilkårene for de ansatte som er omfattet av Handeloverenskomsten. Bildet ble tatt da avtalen første gang ble inngått i juni i år.

Ylva Seiff Berge

Deltidsansatte i varehandelen får bedre vilkår

Også HKs tariffavtale med NHO for ansatte i varehandelen endres slik at de som jobber i små stillinger får tillegg for kvelds- og helgearbeid.
02.12.2020
11:33
02.12.2020 11:33

lene.svenning@lomedia.no

Tirsdag kveld ble Handel og Kontor og NHO Service og Handel enige i forhandlingene om endringer i handelsoverenskomsten (HOK). Avtalen er helt ny, den ble inngått i juni i år, men har likevel vært gjenstand for tarifforhandlinger.

Resultatet er nesten identisk med det HK og Virke ble enige om i forhandlinger og mekling om Landsoverenskomsten (LOK), den største tariffavtalen i varehandelen.

– Jeg er veldig stolt over den jobben vi har gjort med denne avtalen. De to store tariffavtalene i handelen har nå like minstelønnssatser. Det nytter ikke å hoppe fra den ene til den andre avtalen for å få billigere vilkår, sier HK-leder Christopher Beckham til HK-Nytt.

Les også: Tillitsvalgte laget julekalender til de permitterte medlemmene sine

12-timersregelen fjernet

Også i HOK blir 12-timersregelen fjernet, fra 1. januar. Det er regelen som sier at ansatte som jobber mindre enn 12 timer i uka ikke har rett til tillegg for kvelds- og helgearbeid. Regelen ble fjernet i LOK med Virke i september.

– Det var viktig for oss at denne regelen ble fjernet også i denne avtalen, sier Beckham.

Det mener også Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– Det er en enighet som er dyr for arbeidsgiverne, men viktig for HK. Dette gir også et incitament til stabilitet og er godt tilpasset netthandelsbedrifter, sier hun til HK-Nytt.

Økte kvelds- og helgetillegg

Tilleggene for nettopp arbeid på kveld og helg økes fra 1. januar, og er identiske med tilleggene i LOK. Slik ser de ut nå:

Mandag til fredag:

Etter kl. 18.00: kr 22,- per time (uendret)

Etter kl. 21.00: kr 45,- per time (uendret)

Lørdag:

Etter kl. 13.00: kr 45,- per time (uendret)

Etter kl. 15.00: kr 55,- per time (nytt tillegg)

Etter kl. 18.00: kr 110,- per time (økt med 20 kroner timen)

Søndag:

Hele døgnet: kr 110,- per time (økt med 14 kroner timen)

Lønnsøkning i februar

Månedslønna økes ikke som et resultat av disse forhandlingene – det gjorde de heller ikke i forhandlingene om LOK. Årsaken til det var at garantilønnsordningen i LOK allerede hadde gitt en lønnsøkning om lag 10.000 kroner i februar. Denne økningen gjenspeiles i minstelønnssatsene, som er like i like i de to avtalene.

HOK har også en garantilønnsordning, men den er ikke identisk med den i Virke-avtalen.

Forskuttering av sykepenger

Forskuttering av sykepenger var også et tema i forhandlingene om HOK. Partene ble enige om en det samme som HK og Virke ble tidligere i høst: «Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.»

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Utvalg skal diskutere bærekraft

Også i dette oppgjøret ønsket HK å få arbeidsgiverne med på at partene i arbeidslivet skal jobbe sammen for å redusere klimapåvirkningene. HK og NHO Service og Handel er enige om å sette ned en arbeidsgruppe som «bør vurdere hvordan man i fellesskap kan stimulere til bærekraftig utvikling gjennom partssamarbeid.»

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel trekker fram dette som et viktig resultat av forhandlingene.

– Vi er særlig fornøyd med at HK har tatt initiativ til grønne tariffavtaler. LO og NHO er i en brytningstid når det gjelder tariffavtaler. De må være relevante for å opprettholde en høy organisasjonsgrad i samfunnet. Å bruke tariffavtaler til fokus på bærekraft er riktig og viktig, sier hun.

Under 1.000 medlemmer

I dag gjelder den nye handelsoverenskomsten på 184 bedrifter. 837 HK-medlemmer er omfattet av den, opplyser HK.

Det gjelder blant annet de ansatte i Kolonial.no, Clas Ohlson, Sparkjøp og Felleskjøpets butikker. Når HK krever tariffavtale med NHO for medlemmer i handelen, er det HOK som skal gjelde.

Medlemmene som er omfattet av HOK skal nå si sin mening om den reforhandlede avtalen gjennom en uravsteming.

Klikk her for å lese hele Handelsoverenskomsten.

Butikkoverenskomsten gjenstår

HK og NHO er ennå ikke helt ferdige med årets tariffoppgjør. 7. desember møtes de for å fortsette de utsatte forhandlingene om butikkoverenskomsten. Denne avtalen gjelder på utsalgssteder knyttet til produksjonsbedrifter, som bakerier, gullsmeder og blomsterutsalg.

02.12.2020
11:33
02.12.2020 11:33