FULL LØNN UNDER SYKDOM: HK-tillitsvalgt Berit Westergård Solvik-Olsen og kollegene i Coop Klepp taper ikke feriepenger om de er langtidssyke.

FULL LØNN UNDER SYKDOM: HK-tillitsvalgt Berit Westergård Solvik-Olsen og kollegene i Coop Klepp taper ikke feriepenger om de er langtidssyke.

Lene Svenning

Berit har det HK krever for alle i varehandelen

De ansatte i Coop Klepp har full lønn under sykdom. Det er et av kravene HK har stilt i forhandlingene med Virke.
26.08.2020
14:22
26.08.2020 14:23

lene.svenning@lomedia.no

Når HK-tillitsvalgt Berit Westergård Solvik-Olsen eller noen av hennes kolleger i samvirkelaget Coop Klepp i Rogaland er sykmeldte, får de lønn som vanlig, også etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Coop Klepp forskutterer altså sykepengene, og tar selv ansvar for å få refusjon fra Nav.

Det er en ordning som mange kan misunne dem. For veldig mange arbeidstakere må selv gå til Nav og få sykepenger etter 16 dagers sykefravær. Etter 48 dager får man heller ikke beregnet feriepenger av sykepengene fra Nav. Men også det får de ansatte i Coop Klepp. Det sørget HK-klubben for å bli enige med ledelsen i samvirkelaget om i 2016. Ordningen med at arbeidsgiverne skulle forskuttere sykepengene hadde de allerede.

– Dette er en viktig ordning for oss, sier Berit Westergård Solvik-Olsen til HK-Nytt.

Ulike tariffavtaler

Tirsdag startet HK og Virke årets lønnsoppgjør. Ett av HKs krav er at alle som er omfattet av landsoverenskomsten, den viktigste tariffavtalen i varehandelen, skal få full lønn under sykdom, slik de har i Coop Klepp.

HK stilte også dette kravet i lønnsoppgjøret i 2016. Da ble de enige med Virke om å «anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger».

Litt bedre gikk det i forhandlingene med Samfo, samvirkeforetakenes arbeidsgiverforening, samme år. HK krevde full lønn under sykdom, men her ble partene enige om at de ansatte i Coop-butikkene skulle få forskuttert sykelønn fra bedriftene, i stedet for å måtte gå til Nav. Butikksjefer, lageransatte og ansatte i Coops administrasjon har bedre betingelser. De har full lønn under sykdom nedfelt i sine tariffavtaler. Det gjelder også lønn utover 6G (grunnbeløpet i folketrygden, om lag 600.000 kroner). Det dekkes ikke av Nav.

LES OGSÅ: HK kommer med koronakrav i lønnsoppgjøret

Ramaskrik

I år er situasjonen spesiell. For Samfo gikk inn i Virke tidligere i år. De ansatte i samvirkelagene går fremdeles på sin gamle tariffavtale, men skal over på Virke-avtalen fra og med dette lønnsoppgjøret. Men mens Samfo-avtalen har nedfelt forskuttering av lønn, har den andre avtalen det ikke.

– Det er veldig viktig å få dette inn i avtalen med Virke, sier Berit Westergård Solvik-Olsen i Coop Klepp.

For hva vil skje hvis dette ikke blir med i avtalen som altså snart også vil omfatte de Coop-ansatte?

– Det blir et ramaskrik, det tror jeg virkelig. Dette er viktigere enn lønnstilleggene, sier Solvik-Olsen.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Godt utgangspunkt

Krav knyttet til sykelønn var også viktig i frontfaget, altså lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, som ble avsluttet fredag. Fellesforbundets krav om forskuttering av sykepenger ble ikke innfridd, men partene ble enige om at det skal bli slutt på forskjellsbehandling av arbeidere og funksjonærer i bedriftene.

– Vi ser at frontfaget ga oss et veldig godt utgangspunkt med tanke på full lønn under sykdom, sa HK-leder Christopher Beckham til HK-Nytt dagen før forbundet startet sine forhandlinger med Virke.

Les mer:

• HK vil ha økt lønn og klimatiltak i tariffavtalene

• HK er villig til å streike for klimakrav

• Lønnsoppgjøret er i gang – HK har sine krav klare

• Butikk- og lageransatte går opp i lønn FØR lønnsoppgjøret

• Butikkansatte på Østlandet har samlet seg om fire tariffkrav

• Portrett med Charlott Pedersen, bransjerådslederen for privat handel og service

26.08.2020
14:22
26.08.2020 14:23