DEBATT: HK-leder Trine Lise Sundnes og bransjerådsleder Charlott Pedersen hadde ulike synspunkter i diskusjonen om forbundets tariffpolitikk. Representantskapet ble til slutt enige om en enstemmig uttalelse.

DEBATT: HK-leder Trine Lise Sundnes og bransjerådsleder Charlott Pedersen hadde ulike synspunkter i diskusjonen om forbundets tariffpolitikk. Representantskapet ble til slutt enige om en enstemmig uttalelse.

Lene Svenning

HK vil ha økt lønn og klimatiltak i tariffavtalene

Forbundet forbereder seg til årets lønnsoppgjør.
17.01.2020
15:35
22.01.2020 19:50

lene.svenning@lomedia.no

Det er snart tid for sentrale lønnsoppgjør. Representantskapet i HK vedtok fredag en såkalt tariffpolitisk uttalelse. De helt konkrete kravene til endringer i de ulike tariffavtalene skal riktignok vedtas av forbundsstyret i mars. HK slår likevel allerede nå fast at de ønsker seg et forbundsvist oppgjør. Det betyr at de selv ønsker å møte de ulike arbeidsgiverorganisasjonene for å kunne gjøre tekstendringer i sine mer enn 40 tariffavtaler.

Ansatte i finanssektoren får lavere HK-kontingent

Sikre reallønnsvekst

Ikke overraskende er økt lønn et tema i uttalelsen. «HK forventer at lønnsveksten holder tritt med prisveksten og at de lavtlønte i særdeleshet sikres reallønnsvekst», heter det. Ledere og andre høytlønte blir bedt om å moderere seg.

HK rir flere av sine kjepphester, en av dem er å få flere over i hele stillinger. Forbundet peker på at en stor del av arbeidstakerne i HKs områder jobber deltid, og mener at utviklingen går i retning av flere små stillinger. Det fører til at mange må ha flere jobber for å få endene til å møtes. HK vil styrke retten til å jobbe hele dager, og mener at det må etableres «forpliktende prosesser mellom partene» for å bekjempe lave stillingsbrøker.

Også den såkalte 12-timersregelen omtales i uttalelsen. Det dreier seg om bestemmelsen i tariffavtalene i varehandelen som sier at ansatte som i gjennomsnitt jobber mindre enn tolv timer i uka, ikke skal ha tillegg for å jobbe helger og kvelder. Den bestemmelsen vil HK til livs.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Klimatiltak i tariffavtalene

I tillegg til klassiske krav om økt lønn og pensjon, tar HK klimakrisa innover seg i uttalelsen. HK-leder Trine Lise Sundnes har tidligere tatt til orde for at HK kan komme til å ta medlemmene sine ut i streik hvis arbeidsgiverorganisasjonene ikke innfrir klimakrav. I uttalelsen viser HK til sitt eget landsmøtevedtak fra 2016 som sier at forbundet skal bruke tariffavtalene som verktøy for å oppnå klimapolitiske mål.

«Bedriftseierne må ta ansvar og redusere klimagassutslippene. Det er avgjørende at vi får til en omstilling til grønn økonomi uten at arbeidsplassene går tapt eller flytter til andre land med mindre strenge klima- og miljøkrav», heter det i uttalelsen. HK understreker at omstillingene som må til for å få ned klimagassutslippene må oppleves som rettferdige, og at byrdene ved denne omstillingen må deles av alle.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Rett til kompetanseutvikling

HK peker også på de store endringene som skjer i varehandelen og i andre bransjer hvor forbundet har medlemmer. Digitalisering og automatisering er viktige stikkord, det samme er den kraftige økningen i netthandel og den rekordhøye grensehandelen. HKs svar er å gi de ansatte økt kompetanse slik at de er forberedt på et endret arbeidsliv. Forbundet vil at bedriftene skal opprette utdanningsfond, og at de ansatte får rett til individuell, tilrettelagt kompetanseutvikling.

LES OGSÅ: Butikkansatte på Østlandet har samlet seg om fire tariffkrav

17.01.2020
15:35
22.01.2020 19:50