ENDELIG I GANG: De har «kjeklet» fra hver sin front i mediene de siste ukene, men nå er lønnsoppgjøret i gang mellom Norsk Industri og adm. dir. Stein Lier-Hansen (til venstre) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

ENDELIG I GANG: De har «kjeklet» fra hver sin front i mediene de siste ukene, men nå er lønnsoppgjøret i gang mellom Norsk Industri og adm. dir. Stein Lier-Hansen (til venstre) og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

Lønnsoppgjøret er i gang – HK har sine krav klare

HK vil stille krav om klimatiltak, kompetanseheving, økt kjøpekraft og medbestemmelse over arbeidstida i årets lønnsoppgjør. Men først følger de spent med på hva Fellesforbundet klarer å oppnå i frontfaget.
11.03.2020
12:33
11.03.2020 12:33

lene.svenning@lomedia.no

Tirsdag startet tariffoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. De såkalte frontfagsforhandlingene skal være ferdige innen 1. april. Handel og Kontor har avtalt å møte arbeidsgiverorganisasjonen Virke til forhandlinger 15.-17. april.

De skal forhandle om en rekke tariffavtaler. Den som omfatter flest medlemmer er landsoverenskomsten som gjelder ansatte i varehandelen. HK også flere tariffavtaler med både Virke, NHO og Spekter. Disse forhandles i tur og orden utover våren.

Fire områder

LO vedtok i vinter sine felleskrav, der det viktigste er økt kjøpekraft for alle medlemmer. Det betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO vil også at lavtlønte prioriteres og at lønnsøkningene skal tette gapet mellom lønna til kvinner og menn.

Les også: 11 spørsmål og svar om koronaviruset og arbeidslivet

I januar vedtok HKs representantskap de overordnede kravene i årets lønnsoppgjør. Nå har HKs forbundsstyre vedtatt hvilke konkrete krav som skal stilles arbeidsgiverforeningene. HK-leder Trine Lise Sundnes vil ikke røpe kravene i detalj, men løfter litt på lokket.

– Overordnet er det fire områder som er viktig for oss. Det ene er miljø. Vi må sammen med arbeidsgiversiden diskutere hvordan vi kan bruke tariffavtalene til klimatiltak. Det andre handler om kompetanse. Så er det penger, selvfølgelig, og lønn under sykdom. Også arbeidstid vil være viktig for oss. Det handler om medbestemmelse over arbeidstid, nattarbeid, og heltid og deltid, sier hun.

Krevende oppgjør

Resultatet av frontfagsforhandlingene legger rammene for hva andre LO-medlemmer kan vente seg i år. Det avgjør også mye av det økonomiske handlingsrommet HK har i sine kommende forhandlinger.

Les mer: HK er villig til å streike for klimakrav

– Vi er spent på resultatet av frontfaget. Når det er på plass skal vi ta ut det som er riktig. Vi vet at det blir krevende i år, sier Sundnes.

Full lønn under sykdom

HK stiller altså krav om full lønn under sykdom. Om HK får det som de vil, må arbeidsgiverne fortsette å utbetale lønn når ansatte er sykmeldte, og selv sørge for å få refundert penger fra Nav. Dessuten: I dag får ansatte ikke feriepenger eller beregnet pensjon etter 48 sykedager eller like mange dager i foreldrepermisjon. Det vil HK at arbeidstakerne skal få, og vil sikre det gjennom tariffavtalene. Dessuten får arbeidstakere ikke dekket sykepenger eller foreldrepenger fra Nav utover 6G, cirka 600.000 kroner i årslønn. Det vil HK også sørge for at blir dekket av bedriftene gjennom å tariffeste dette.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Dette er frontfagsforhandlingene:

• Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler først.

• Det er industriens konkurranseevne som legger store føringer for lønnsøkningen.

• «Ramma» bestemmes av frontfaget; altså cirka hva slags prosentvis lønnsøkning vi kan vente oss i år.

11.03.2020
12:33
11.03.2020 12:33

Dette er frontfagsforhandlingene:

• Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler først.

• Det er industriens konkurranseevne som legger store føringer for lønnsøkningen.

• «Ramma» bestemmes av frontfaget; altså cirka hva slags prosentvis lønnsøkning vi kan vente oss i år.