UENIGE OM NEDBEMANNING: Ansatte i Widerøe Ground Handling går til sak mot bedriften for å beholde jobbene sine.

UENIGE OM NEDBEMANNING: Ansatte i Widerøe Ground Handling går til sak mot bedriften for å beholde jobbene sine.

Line Mette Finnøy

Widerøe-ansatte stevner arbeidsgiveren for retten

To HK-medlemmer i Widerøe Ground Handling går rettens vei etter kutt i stillingene.
20.08.2021
10:57
20.08.2021 10:57

line.mette.finnoy@lomedia.no

Fem ansatte, to av dem er HK-medlemmer, fikk stillingene sine kraftig redusert under nedbemanningsprosessen i Widerøe Ground Handling (WGH) i Kristiansund tidligere i år.

Innskrenkningen har skjedd på grunn av blant annet korona og nedgang i flytrafikken, og rammet 633 ansatte ved ti flyplasser. Ved Kvernberget, flyplassen i Kristiansund, har det oppstått full uenighet hvem som skal bli rammet. Fem ansatte har valgt å ta sin sak til retten. De har fått fra 20 til 60 prosent reduksjon fra sine opprinnelige stillinger, til tross for at andre med kortere ansiennitet har fått beholde jobbene.

Les også: Facebook-storm mot Elkjøp. Kjeden avviser at de driver med fagforeningsknusing

Skiller mellom inne- og utearbeidere

HK bestrider ikke at man må ta ned bemanningen, men måten utvalget er gjort på, sier LO-advokat Karl Inge Rotmo til avisa Tidens Krav. Han bistår de to HK-medlemmene.

Tillitsvalgt Desirée Ojala i WGH utdyper at HK mener tariffavtalen ikke gir anledning til å skille mellom ansatte innad i Widerøe Ground Handling. De som er rammet av nedbemanningen er funksjonærer med høy ansiennitet som jobber med passasjerservice, mens stuerne, som håndterer bagasjen, beholder jobbene, selv om de har betydelig lavere ansiennitet.

– Det vil bli brudd på ansiennitetsprinsippet at folk som har jobbet der i nesten 30 år delvis blir sagt opp, og at folk som har jobbet på en annen avdeling i fem år beholder jobbene. Det er vi veldig kritisk til, sier Ojala til HK-Nytt.

Saken fortsetter under bildet:

KRITISK: Desiree Ojala, hovedtillitsvalgt i Widerøe Ground Handling, mener at oppsigelsene bryter med ansiennitetsprinsippet.

KRITISK: Desiree Ojala, hovedtillitsvalgt i Widerøe Ground Handling, mener at oppsigelsene bryter med ansiennitetsprinsippet.

Ylva Seiff Berge

De ansatte som går til sak mener at de er kapable til å ta arbeidsoppgaver som stuere og gjør det om nødvendig for å beholde jobbene, forteller Ojala. Dette er ansatte med bred erfaring og lang ansiennitet, opplyser hun.

I tillegg til de to HK-medlemmene er det tre ansatte organisert i fagforbundet Junit som tar ut stevning mot Widerøe Ground Handling i Kristiansund. Ojala opplyser at sakene trolig vil bli slått sammen.

Les også: Ap vil lovfeste retten til hel stilling i løpet av sine første 100 dager i regjering

«Vanlig praksis»

HR-direktør Terje Evensen i Widerøe sier i sin kommentar i Tidens Krav før sommerferien at utvelgelsen i nedbemanningsprosessen er gjort på den måten som bransjen historisk har gjort det. Han mener det er fulgt vanlig praksis.

Desirée Ojala mener dette ikke er noe holdbart argument.

– Det er lov å tenke nytt. At det er gjort sånn i hundre år, betyr ikke at det er rett, sier Ojala.

Under drøftingene kom det fram at forbundene er delt i synet på å skille mellom ansatte etter hvor de arbeider på flyplassen. Fellesforbundet og Parat ville ha to utvalgskretser i stedet for å se alle ansatte under ett, opplyser Ojala.

– Vi er splittet, men hvem har enerett på sannheten? Men selvfølgelig er det synd at vi ikke kan stå samlet bak et så viktig prinsipp. Det vil få betydning for mange andre områder. Men vi må bare ha respekt for hverandres syn, sier Ojala.

Det er satt av tre dager til saken i Møre og Romsdal tingrett i oktober.

Jublet over dom

Ved Trondheim lufthavn Værnes fikk et HK-medlem med full ansiennitet rettens medhold i at han var usaklig oppsagt etter uriktig bruk av utvalgskrets i en lignende sak som gikk for Inntrøndelag tingrett i fjor høst.

I saken til Ole Vidar Breen ved Værnes fastslo retten at HK-medlemmet var forbigått, og at han hadde rett til å få målt sin ansiennitet mot alle ansatte i selskapet, ikke bare en snever utvalgskrets avgrenset til de som jobbet ved SAS sin bagasjeavdeling.

– Vi jublet over dommen i Trøndelag, og mener at den absolutt taler vår sak. Etter dommen er vår tanke at nå står vi enda sterkere i Kristiansund, sier Desirée Ojala.

Les også: En SAS-ansatt mistet jobben, men vant fram i retten. Nå angrer kollegene på at de ga seg uten kamp

20.08.2021
10:57
20.08.2021 10:57