JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

SAS-ansatt ble sagt opp etter 36 år, men vant fram i retten

SAS sa opp en ansatt uten å vurdere ansiennitet. Nå har tingretten kjent oppsigelsen ugyldig. – En viktig sak, sier Pål Gisle Andersen, HK-tillitsvalgt i flyselskapet.
SAMME KRETS: Pål Gisle Andersen, nestleder i HK-klubben i SAS er glad for at retten ga medhold i at det ikke var noen grunn til å fravike at hele virksomheten er samme utvalgskrets.

SAMME KRETS: Pål Gisle Andersen, nestleder i HK-klubben i SAS er glad for at retten ga medhold i at det ikke var noen grunn til å fravike at hele virksomheten er samme utvalgskrets.

Ylva Seiff Berge

Line.mette.finnoy@lomedia.no

Den 59 år gamle arbeidstakeren ved Trondheim Lufthavn Værnes har fått tingrettens medhold i at han ble oppsagt på uriktig grunnlag under selskapets nedbemanningsprosess i fjor høst.

HK-medlemmet har fått jobben tilbake og 20.000 kroner i erstatning. Dessuten må SAS betale saksomkostningene på tilsammen 215.000 kroner. Dommen kan ankes av arbeidsgiveren og er ikke rettskraftig.

Det var lokalavisa Bladet i Stjørdal som først omtalte saken.

Les også: Ett år siden Norge stengte ned – slik har koronapandemien rammet arbeidsmarkedet

Nedbemanning

Inntrøndelag tingrett kom til at ansiennitetsprinsippet ble satt til side da SAS gikk til oppsigelse av HK-medlemmet.

Ledelsen i SAS satte bagasjeavdelingen på Værnes som en egen utvalgskrets, isteden for å la hele virksomheten være en avgrensing for hvor nedbemanningen skulle finne sted. Hele avdelingen ble lagt ned.

– Her satte man en krets på fem personer og ga samtlige oppsigelse. Da er det ikke rom for en eneste individuell vurdering. Ansiennitetsprinsippet mistet fullstendig sin betydning, og det er tariffstridig, forklarer LOs advokat Nina Kristiansen Wærnhus.

Hun førte saken for HK-medlemmet i retten.

Spillereglene gjelder

– Jeg er glad for dommen. Det har vært en belastning for ham. Jeg mener resultatet er riktig, og håper at den ikke blir anket. Jeg synes jo at dommen viser at arbeidslivets spilleregler gjelder, selv om SAS er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Wærnhus til HK-Nytt.

Artikkelen fortsetter under bildet:

ADVOKAT: LO-advokat Nina Kristiansen Wærnhus førte saken for HK-medlemmet.

ADVOKAT: LO-advokat Nina Kristiansen Wærnhus førte saken for HK-medlemmet.

Frilanser

HK-medlemmet ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

SAS besluttet sommeren 2020 at samtlige forretningsenheter i SAS måtte kutte 40 prosent av sine årsverk. Ledelsen mente at utvelgelseskretsene ved nedbemanningen skulle begrenses til den enkelte avdeling, slik at overtalligheten som utgangspunkt kunne tas ut der den oppstod, ifølge domspapirene.

Dårlig behandlet

Pål Gisle Andersen, nestleder i SAS HK har vært med i drøftingene om oppsigelser for mange medlemmer det siste året. Han er glad for dommen i Trøndelag.

– Vi presiserte sterkt under drøftingene at vi så på hele selskapet som en utvalgskrets. Det fastslo også retten at er det riktige, sier Pål Gisle Andersen.

Dette er en betydningsfull sak for HK, for medlemmene og alle ansatte, presiserer Andersen. Han karakteriserer behandlingen av de ansatte i avdelingen på Værnes som sterkt kritikkverdig og uten hensyn til at de var arbeidstakere med lang ansiennitet og lang fartstid i selskapet.

Medhold

Mens de fire andre ansatte i bagasjesporingsavdelingen skrev under på sluttavtale med ordninger, krevde arbeidstakeren som har vunnet fram i retten, å få arbeide videre i selskapet.

Han nådde ikke fram i forhandlinger med SAS om en løsning. Han valgte da å saksøke arbeidsgiveren.

I retten fikk han medhold i at oppsigelsen er i strid med arbeidsmiljøloven og ugyldig. Retten ga også medhold i at han har rett til å stå i stillingen til rettskraftig avgjørelse i saken, noe SAS motsatte seg i utgangspunktet.

Begge avgjørelsene var enstemmige.

Les også: Linn tar ny utdanning for å komme ut av reiselivsbransjen

Rammet hardt

I retten ble det nevnt at mannen var hardt rammet av oppsigelsen. Hans høye alder kan gjøre det vanskelig å skaffe ny jobb. Samtidig ville han mistet retten til avtalefestet pensjon, en ordning som det er vanlig å verdsette til rundt en million kroner.

Retten påpekte at ulempen for arbeidstaker var mer tungtveiende enn flyselskapets eventuelle tap ved å la mannen fortsette i jobb.

Det kom forøvrig fram i saken at avdelingen og de ansatte skaffet SAS betydelige inntekter.

Prinsippiell

– Dette er helt klart en viktig sak å vinne, sett fra vår side, sier Amir Mayani, leder i FLR – HKs fagforening for Luftfart og Reiseliv – i en kommentar.

– Det er helt sikkert ikke siste gangen vi får en sak der arbeidsgiver forsøker å sette ansiennitetsprinsippet til side. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Til syvende og sist er det de som driver bedriften, og ansatte skal derfor respekteres, også når det ikke går så bra. Man kan havne i en krisesituasjoner der det må nedbemanninger til, men da må det gjøres på en ryddig måte, og man må følge regelverket, legger Mayani til.

Artikkelen fortsetter under bildet:

VIKTIG: En viktig sak, om at man må følge regelverket også i krisetider, mener leder i FLR, Amir Myani.

VIKTIG: En viktig sak, om at man må følge regelverket også i krisetider, mener leder i FLR, Amir Myani.

Martin Guttormsen Slørdal

Vurderer hva de skal gjøre

NHOs advokat i saken, Siri Aase Lorentzen, sier at de ikke har tatt stilling til om de skal anke dommen.

– Vi vil bruke tiden fram til ankefristens utløp med å ta en avgjørelse, sier Lorentzen til HK-Nytt.

Fristen for å anke dommen går ut i slutten av april.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK