FEIL PRAKSIS: Tidligere Meny-ansatt Iselin Moskvil mener avlønningene i Meny oppleves vilkårlig når det er butikksjefene som har ansvaret for å plassere ansatte på riktig lønnstrinn.

FEIL PRAKSIS: Tidligere Meny-ansatt Iselin Moskvil mener avlønningene i Meny oppleves vilkårlig når det er butikksjefene som har ansvaret for å plassere ansatte på riktig lønnstrinn.

Lene Svenning

Tidligere Meny-ansatt mener dagligvarekjeden må ta ansvar for at lønna blir riktig

Det duger ikke at butikksjefene har ansvaret for at de ansatte får riktig lønn, mener Iselin Moskvil, som selv har ventet lenge på etterbetaling av tillegg.
10.05.2019
10:58
10.05.2019 10:58

lene.svenning@lomedia.no

HK-Nytt har denne uka skrevet om både Vegard Mostue Johannessen og André Bockelie som over flere år fikk feil lønn som arbeidstakere i Meny. Begge har fått etterbetaling, men er kritiske til Menys praksis hvor det er butikksjefene som har ansvaret for å lønne de ansatte riktig.

Meny beklager at det har skjedd menneskelige feil.

– Ikke godt nok

Også Iselin Moskvil, tidligere ansatt i Meny, har opplevd det samme som Johannessen og Bockelie. Hun mener Meny må ta ansvar for at de ansatte får riktig lønn, og ikke overlate dette til butikksjefene. Moskvil er nå i foreldrepermisjon, men jobbet og var tillitsvalgt på Meny-butikken på Hamar fram til den ble lagt ned i november i fjor. I lengre tid har hun og to andre tidligere ansatte på Hamar ventet på å få etterbetalt ansvarstillegg. Skylda for feilen legger hun på Menys praksis med at det er butikksjefene som har ansvaret for å plassere ansatte på riktig lønnstrinn og ansvarstillegg.

– Det er ikke godt nok. Butikksjefene kan ikke nok om tariffavtalen, de kjenner ikke reglene for innplassering i lønnssystemet. Meny må ta ansvar, sier hun til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Kiwi Lillestrøm stengte søndagsbutikken og økte omsetningen

Får ikke snakke med lønningskontoret

Som HK-tillitsvalgt har hun flere ganger mistenkt feil i medlemmenes lønninger. Å sjekke om det er riktig eller ei, har imidlertid ikke vært lett. Verken ansatte eller tillitsvalgte har anledning til å ta kontakt med lønningskontoret, opplyser Moskvil, alt må gå gjennom butikksjefen. Det gjør det vanskelig å være sikker på at lønna er riktig, og det fører til at de ansatte må mase på butikksjefen, og at de må stole på at det sjefen sier er riktig.

– I Meny blir man møtt med at man selv har ansvar for å følge med på at lønna er riktig. Det mener jeg er feil, fordi det er nesten umulig for oss å gjøre det. Å skjønne lønnsslippene er som å løse en krimgåte, sier hun.

Vilkårlig lønnsfastsetting

Da Iselin Moskvil ble ansatt i Meny på Hamar, ble hun plassert på lønnstrinn 4. Men etter mange år i andre Meny-butikker, skulle hun vært plassert på lønnstrinn 6. Det skiller snaue 6.300 kroner i måneden på de to lønnstrinnene.

– Det viser hvor vilkårlig det blir når butikksjefene skal ha ansvaret. Det var snakk om ganske mye penger. Og det er ikke så lett å si ifra om det heller, sier Moskvil.

Det ble imidlertid ordnet opp i. Moskvil fikk også et såkalt «stengeansvar» i butikken, som skulle gi henne 5 kroner mer i timen.

Fikk ikke ansvarstillegg

Et år senere oppdaget Iselin Moskvil at ansvarstillegget ikke ble utbetalt. Hun sa ifra til butikksjefen og fikk det etterbetalt. Samtidig fikk hun og to kolleger nye kontrakter som innebar at stengeansvaret skulle betales med 7,50 kroner i timen. Men det ble ikke fulgt opp i praksis. Moskvil fikk fortsatt utbetalt 5 kroner i timen for stengeansvaret, mens de to andre ikke fikk noe betalt. Moskvil tok også dette opp med butikksjefen, som lovet å ordne opp. Etterbetalingen har de ventet lenge på.

– For meg dreier det seg om et par tusen kroner, for de andre to er det vesentlig mye mer, sier hun.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

Rammer hardt

Moskvil mener feil i lønningene rammer mange Meny-ansatte hardt.

– Vi snakker om unge folk som ikke kjenner rettighetene sine, om mødre som tar på seg ekstravakter for å få endene til å møtes – og så får man ikke betalt det man skal. Det er veldig alvorlig, sier hun.

Meny beklager

– Det er veldig beklagelig at våre ansatte har opplevd å få feil lønn. Slike ting retter vi opp så fort vi kan, sier personalsjef Mette Martinsen i Meny til HK-Nytt.

Hun mener likevel at det må være slik at det er butikksjefene som har ansvaret for at ansatte får den lønna de skal ha.

– Hos oss er det butikksjefene som har arbeidsgiveransvaret og som må følge opp arbeidsforholdene. Sentralt har vi ansvaret for at butikksjefene har kompetansen til å gjøre det. Vi kurser dem i lov- og avtaleverk, opplyser Martinsen.

– Er de flinke nok?

– Brorparten er kjempeflinke, men noen trenger kanskje bedre opplæring. Vi må ta slike historier til etterretning, snu oss rundt og sette i gang tiltak for at butikksjefene skal føle seg trygge på dette, sier hun.

Vanskelige lønnsslipper

Martinsen har forståelse for at ansatte synes det er vanskelig at de ikke kan ta kontakt med lønningskontoret hvis de har spørsmål om lønna si.

– Jeg skjønner at dette er veldig fortvilende for de ansatte, men vi kjøper våre tjenester fra et eget selskap som håndterer lønnsutbetalinger for flere titalls tusen ansatte, og derfor ikke har detaljert kunnskap om den enkelte ansattes lønnsutbetalinger, sier hun.

Martinsen ber de ansatte ta kontakt med butikksjefen, personalavdelingen eller konsernklubben hvis de har spørsmål om lønna.

– At noen ansatte synes lønnsslippen er vanskelig å forstå, det skjønner jeg. Men alle ansatte skal få hjelp til å forstå om de har riktig lønn, det er vi alltid behjelpelig med. Jeg skjønner at vi har en jobb å gjøre, her kan vi bli enda bedre, sier hun til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Eirik fikk feil lønn. Nå har han fått etterbetalt 29.000 kroner

10.05.2019
10:58
10.05.2019 10:58