AUTOMATISK OPPRYKK: Tidligere Meny-ansatt André Bockelie opplevde å bli plassert på feil lønnstrinn da han jobbet i Meny. Dette bør gå automatisk, og ikke være opp til butikksjefene, mener han.

AUTOMATISK OPPRYKK: Tidligere Meny-ansatt André Bockelie opplevde å bli plassert på feil lønnstrinn da han jobbet i Meny. Dette bør gå automatisk, og ikke være opp til butikksjefene, mener han.

Martin Guttormsen Slørdal

Flere ansatte har fått feil lønn. André mener lønnssystemet i Meny må endres

Tidligere Meny-ansatt André Bockelie oppdaget at han lå på feil lønnstrinn, og fikk etterbetalt lønn. En systemfeil, mener han.
09.05.2019
12:17
09.05.2019 13:44

lene.svenning@lomedia.no

Vegard Mostue Johannessen, som HK-Nytt skrev om i går, er ikke den eneste som har fått feil lønn i dagligvarekjeden Meny. Det har også André Bockelie opplevd da han jobbet i kjeden.

Bockelie begynte å jobbe i Meny på kjøpesenteret Oslo City i 2016. Han ble tillitsvalgt, leste seg opp på tariffavtalen, og oppdaget at han lå på et lavere lønnstrinn enn det han skulle. Bockelie hadde erfaring som butikkmedarbeider fra en Spar-butikk. Han sa ifra til butikksjefen, og ble flyttet opp to lønnstrinn og fikk en etterbetaling på 10.000 kroner. Snart oppdaget Bockelie at han skulle vært flyttet opp nok et lønnstrinn, men ventet med å ta det opp til det var gått et år, da han uansett skulle rykke opp. Tenkte han.

LES OGSÅ: Kiwi Lillestrøm stengte søndagsbutikken og økte omsetningen

Faktisk jobbing avgjør

– Da jeg sa ifra om det, fikk jeg beskjed om at jeg bare skulle gå opp ett lønnstrinn annethvert år siden jeg hadde en stilling under 40 prosent, altså 15 timer i uka, forteller Bockelie.

Landoverenskomsten mellom LO og Virke sier at ansatte som jobber mindre enn 15 timer i uka rykker opp annethvert år, mens de som jobber mer enn 15 timer i uka rykker opp hvert år.

– Jeg stusset over svaret fra Meny, for jeg jobbet mer enn det. For det er det man faktisk jobber, og ikke det som står i kontrakten, som avgjør, påpeker Bockelie.

Og sånn ble det. Det tidligere HK-medlemmet gikk opp et lønnstrinn og fikk nok en etterbetaling fra butikkjeden.

Teknisk feil

Bockelie tror det er mange andre Meny-ansatte som ikke rykker opp ett lønnstrinn hvert år selv om de jobber mer enn 15 timer i uka.

– Feilen ligger i lønnssystemet til Meny, hvor det er kontrakten, og ikke faktisk arbeidede timer som avgjør når man går opp i lønn. Dette er en teknisk feil, jeg anklager ikke Meny for å gjøre dette med vilje, sier han.

Bockelie mener det er for mye styr for butikksjefene å holde orden på lønnsopprykk.

– Dette burde ligge i lønnssystemet, og regnes ut automatisk, mener han.

André Bockelie jobber ikke lenger i Meny, nå er han student på heltid.

Menneskelig feil

– Det er veldig beklagelig at våre ansatte har opplevd å få feil lønn. Slike ting retter vi opp så fort vi kan. De aller fleste rykker opp når de skal, en sjelden gang har det blitt feil, sier personalsjef Mette Martinsen i Meny til HK-Nytt.

– Det som har skjedd i de tilfellene hvor ansatte ikke har gått opp et lønnstrinn når de skulle, er at butikksjefene ikke har «haket av» manuelt for at de jobber mer enn 15 timer i uka, sier hun.

– Burde det heller skje automatisk?

– Vi må se om vi kan forbedre dette, men per i dag må det hakes av, dermed kan det skje menneskelige feil. Jeg skjønner at det oppleves veldig feil, og det er beklagelig, sier hun til HK-Nytt.

Martinsen er opptatt av at de ansattes arbeidskontrakter skal være korrekte. Jobber du i praksis i halv stilling, skal det stå i kontrakten.

– Butikksjefene må ta ansvar og sikre at arbeidskontraktene gjenspeiler det de ansatte faktisk jobber, sier hun.

LES OGSÅ: Eirik fikk feil lønn. Nå har han fått etterbetalt 29.000 kroner

09.05.2019
12:17
09.05.2019 13:44