ETTERBETALING: Eirik Trydal (t.v.) fikk hjelp av HK-tillitsvalgt Anders Oak. Det resulterte i høyere lønn og en god slump etterbetaling av lønn.

ETTERBETALING: Eirik Trydal (t.v.) fikk hjelp av HK-tillitsvalgt Anders Oak. Det resulterte i høyere lønn og en god slump etterbetaling av lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Eirik fikk feil lønn. Nå har han fått etterbetalt 29.000 kroner

Meny feilberegnet ansienniteten til Eirik Trydal. Tillitsvalgt Anders Oak tror dette kan gjelde mange i dagligvarekjeden, og at deltidsansatte har titusenvis av kroner tilgode.
12.10.2018
11:28
12.10.2018 11:28

lene.svenning@lomedia.no

Butikkmedarbeider Eirik Trydal på Meny Lambertseter i Oslo stusset over timelønna si, og spurte sin lokale HK-tillitsvalgte Anders Oak om han hadde riktig lønn. Oak sjekket, og fant ut at Trydal ikke lå på riktig ansiennitetstrinn. I tariffavtalen står det nemlig at ansatte som i gjennomsnitt jobber minst 15 timer i uka skal rykke opp ett ansiennitetstrinn i året. Jobber du mindre enn 15 timer i uka, bruker du to år på å rykke opp ett ansiennitetstrinn. Trydal jobbet langt mer enn 15 timer i uka. Og det er timene du faktisk jobber, og ikke det som står i arbeidskontrakten, som avgjør om du skal rykke opp et ansiennitetstrinn i året, eller om du bruker to år på å rykke opp. Det bekrefter Erling Hagen, faglig sekretær i HK (se egen sak).

LES OGSÅ: I Madla handelslag har 300 fått arbeidstrening, mange har fått fast jobb

På sparekonto

Oak påpekte feilen overfor Meny og sendte krav om etterbetaling av lønna til Eirik Trydal allerede i mai. I sommer fikk Trydal etterbetalt 29.000 kroner. Det er han veldig fornøyd med.

– Det var godt å få de pengene. De har gått rett inn på sparekontoen, sier Trydal, som sparer til egen bolig.

Han er glad for å være HK-medlem.

– Du tror liksom ikke at det skal skje noe med deg, men du er nødt til å være medlem om du trenger støtte, sier han.

– Kan gjelde mange

Saken har gitt den tillitsvalgte på Meny Lambertseter blod på tann. Anders Oak har gått igjennom lønna til alle de 14 deltidsansatte medlemmene på butikken, og har funnet den samme feilen hos alle. Ingen av dem har rykket opp i ansiennitetsstigen når de skulle. Fordi Oak har begrenset med tid til tillitsvalgtarbeid, tar han seg av én og én sak av gangen. Så langt har han sendt ytterligere tre krav om etterbetaling av lønn.

– Dette dreier seg om en systematisk feiltolking av tariffavtalen. Slik jeg har forstått det, legger Meny arbeidskontrakten til grunn for ansiennitetsopprykk, men mange jobber mye mer enn det den sier. Det betyr at tusenvis av deltidsansatte i Meny kan ha fått feil lønn over flere år, og at Meny skylder dem veldig mye penger, sier han til HK-Nytt.

Anders Oak er opptatt av at dette skal bli kjent, slik at flere skal få etterbetalt lønn som de har krav på.

– Menneskelig feil

Personalsjef Mette Martinsen i Meny avviser at feilen som ble gjort med Eirik Trydals lønn skyldes en feiltolking av tariffavtalen. «Her har det dessverre skjedd en menneskelig feil, som vi er svært glade for at vi har fått rettet opp i», skriver hun i en e-post til HK-Nytt.

Martinsen mener at denne feilen ikke kan ramme alle de andre deltidsansatte i kjeden. «Vi er svært opptatt av å ha gode rutiner og systemer for til enhver tid å ivareta og trygge de ansatte, derfor skal ikke en slik feil kunne skje med flere tusen deltidsansatte. Vi kan dessverre ikke garantere oss 100 prosent mot menneskelig feil. Derfor har vi tiltak som forebygger og reduserer risikoen for at feil ikke begås eller at det oppdages raskt. Blant annet kjøres det rapporter på avhukingen som sørger for at ansiennitetsopprykk er aktivert hos alle», skriver hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SKAL SJEKKE: Konserntillitsvalgt Trine Dahlstrøm har ikke hørt om andre som har fått feil anisennitetsberegning i Meny, men lover å se nærmere på saken.

SKAL SJEKKE: Konserntillitsvalgt Trine Dahlstrøm har ikke hørt om andre som har fått feil anisennitetsberegning i Meny, men lover å se nærmere på saken.

Martin Guttormsen Slørdal

Kjenner ikke til flere

Trine Dahlstrøm, konserntillitsvalgt i Meny, frykter heller ikke at andre deltidsansatte i Meny ikke har rykket opp i ansiennitetsstigen når de skal.

– Hvis butikksjefene huker av riktig på ansiennitet i lønnssystemet, skal dette gå automatisk. Jeg tror ikke det er vanlig at dette blir feil, systemet skal være riktig, sier hun til HK-Nytt.

Dahlstrøm kjenner ikke til andre deltidsansatte i Meny som har opplevd det samme som Eirik Trydal. Hun vil likevel diskutere saken med de andre i konsernklubbstyret.

– Vi må diskutere hva som må gjøres for å forhindre at folk opplever dette. Jeg håper virkelig ikke at dette gjelder mange, sier hun.

Dahlstrøm oppfordrer HK-medlemmene til å sjekke lønnsslippene sine.

– Hvis du tror du har feil lønn, er det greit om du sier ifra til din tillitsvalgte på butikken, sier hun.

Uenige om prosessen

Anders Oak er ikke fornøyd med Menys håndtering av denne saken. Ifølge Oak har han ikke fått skriftlig svar på kravet om etterbetaling av lønna til Eirik Trydal. Det finnes heller ingen avtale om tilbakebetaling av lønna, eller en erkjennelse av feilen fra Menys side. Meny har heller ikke lagt fram noen forklaring på utregningen av etterbetalingen, hevder Oak. Summen på 29.000 kroner stemmer imidlertid med det Anders Oak selv har regnet seg fram til.

Personalsjef Martinsen beklager.

«Vi beklager hvis hovedtillitsvalgt Anders Oak på Meny Lambertseter ikke opplever at vi har håndtert denne saken tilfredsstillende. Butikksjefen, på sin side, er av den oppfatning at han har hatt god dialog med Anders Oak, nestleder tillitsvalgt Håvard Lundkvist på Meny Lambertseter og Eirik Trydal i denne saken. Butikksjefen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Oak, og mener at henvendelsen kom muntlig», skriver Martinsen.

HK-Nytt har imidlertid kopi av det skriftlige lønnskravet som ble sendt til butikksjefen.

Eirik Trydal har heller ikke fått en beklagelse og en forklaring på feilen som er gjort. Til det svarer personalsjefen følgende: «Det er leit om Eirik Trydal ikke føler seg ivaretatt, og ei heller opplever at han har fått en beklagelse. Når det er sagt, så opplevde butikksjefen at både Eirik Trydal og nestleder tillitsvalgt Håvard Lundkvist var godt fornøyde med forklaring og beklagelse i sin felles samtale. Alle var glade for at feilen var rettet opp», skriver Martinsen.

Eirik Trydal og nestleder Håvard Lundkvist avviser imidlertid at en slik felles samtale har funnet sted.

Dette sier tariffavtalen

«Deltidsansatte som er i arbeid og som har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 15 timer pr. uke, opptjener 1/1 års lønnsansiennitet pr. år. De som har kortere gjennomsnittlig arbeidstid, opptjener 1/2 års lønnsansiennitet pr. år».

Landsoverenskomsten mellom Virke og HK, § 15.1.

Den samme bestemmelsen gjelder ansatte i Coops butikker:

«Den ansatte rykker opp ett trinn hvert år/annet hvert år avhengig av om han/hun arbeider gjennomsnittlig minst 15 t. pr. uke eller mindre».

Landsoverenskomsten mellom HK og Samfo, §8.1.

– Arbeidstimene avgjør opprykk

Det er ikke kontrakten, men det du faktisk jobber som avgjør ansiennitetsopprykk, mener HK.

Jobber du mindre enn 15 timer i uka, rykker du opp i ansiennitetsstigen hvert andre år. Jobber du mer, rykker du opp hvert år. Og det er ikke hva det står i kontrakten som avgjør det.

– Det er det du faktisk jobber som bestemmer. Og mange jobber mer enn det som står i arbeidskontrakten, sier Erling Hagen, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Hagen påpeker at det er bedriftene som har ansvaret for å gi de ansatte riktig lønn til enhver tid. Da kan de ikke legge timene i arbeidskontrakten til grunn, men de faktisk arbeidede timene. Samtidig må den enkelte ansatte følge med på hva de får betalt, understreker han.

12.10.2018
11:28
12.10.2018 11:28

Dette sier tariffavtalen

«Deltidsansatte som er i arbeid og som har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 15 timer pr. uke, opptjener 1/1 års lønnsansiennitet pr. år. De som har kortere gjennomsnittlig arbeidstid, opptjener 1/2 års lønnsansiennitet pr. år».

Landsoverenskomsten mellom Virke og HK, § 15.1.

Den samme bestemmelsen gjelder ansatte i Coops butikker:

«Den ansatte rykker opp ett trinn hvert år/annet hvert år avhengig av om han/hun arbeider gjennomsnittlig minst 15 t. pr. uke eller mindre».

Landsoverenskomsten mellom HK og Samfo, §8.1.