GJENGANGER: SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes foreslår, igjen, at loven må endres slik at franchisegivere får arbeidsgiveransvar.

GJENGANGER: SV-representant Torgeir Knag Fylkesnes foreslår, igjen, at loven må endres slik at franchisegivere får arbeidsgiveransvar.

Jan-Erik Østlie

SV vil endre loven slik at franchisegivere får arbeidsgiveransvar

Forslaget skal behandles i Stortinget 2. februar. HK følger med på hvordan det går med en av sine hjertesaker.
26.01.2021
14:55
26.01.2021 15:05

lene.svenning@lomedia.no

Sier ikke ordet «franchise» deg noe? Det er en forretningsmodell som innebærer at en aktør, franchisegiver, leier ut sitt konsept til en annen aktør, franchisetaker. I varehandelen er denne modellen utbredt, for eksempel i Rema 1000. Dette selskapet leier ut sitt konsept til ulike kjøpmenn. Det er disse enkeltstående kjøpmennene som er de butikkansattes arbeidsgivere, selv om franchisegiveren har stor innflytelse over de ansattes vilkår.

Vanskelig å organisere

Handel og Kontor er kritisk til denne forretningsmodellen, av flere grunner. For det første er det vanskelig å få organisert arbeidstakerne, fordi de ikke får samme makt og medbestemmelse når arbeidsgiveren er underlagt en franchiseordning. For det andre er det vanskelig for tillitsvalgte å samarbeide og møtes når hver butikk er en selvstendig enhet.

Derfor tar HK til orde for at franchisegivere må ansvarliggjøres som reelle arbeidsgivere og som en part i tariffavtalene. HK ønsker seg en egen lov om franchisevirksomhet som blant annet gir de ansatte større rett til medbestemmelse.

Les også: Virke tror opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier Kappahl-tillitsvalgt

Reelle arbeidsgivere

SV er av samme oppfatning og ønsker å gjøre noe med det. I forbindelse med næringskomiteens behandling av stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane», foreslår SVs representant i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget sak om endring av arbeidsmiljøloven som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret i franchise, konsern og lignende organiseringer. Forslaget skal sikre at den som har bestemmende innflytelse, og gjennom dette reelt sett er arbeidsgiver, også får retter og plikter som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven».

Forslaget skal etter planen debatteres og stemmes over i Stortinget 2. februar.

Hindrer fagorganisering

– Franchise er en selskapsform som gir franchisegiverne store fordeler. Samtidig fungerer den effektivt til å hindre fagorganisering, sier Fylkesnes til HK-Nytt.

– Hadde kjedene vært organisert som konsern, ville de ansatte vært organisert fra topp til bunn. Nå er medlemmene helt spredt, sier han.

Fylkesnes vil franchisemodellen til livs.

– Jeg har foreslått dette hvert år siden 2013. Da hadde jeg et møte med Peggy Hessen Følsvik, daværende nestleder i HK. Siden har jeg vært overbevist om dette er riktig å gjøre, sier han.

Ap: Lite tydelig forslag

Fylkesnes er alene om forslaget. I innstillingen fra næringskomiteen kommer det fram at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at «franchisemodellen kan få uheldige konsekvenser for konkurransesituasjonen og bidrar til å konsentrere makt», og at den gir «spesielt uheldige utslag gjennom å utydeliggjøre relasjonen mellom eier og arbeidsgiver». Men hvorfor støtter de ikke SVs forslag?

Terje Aasland, en av Aps representanter i næringskomiteen, forsikrer om at hans parti er opptatt av arbeidstakernes rettigheter i franchisevirksomheter, og vurderer å stemme for SVs forslag.

Men:

– Dette er en kjempeviktig sak, og et tema det er viktig å behandle presist. Vi synes SVs forslag er lite tydelig, sier han til HK-Nytt.

Les også: Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

Sp avventer, Rødt støtter

Heller ikke Senterpartiet stiller seg bak SV-forslaget. I en epost til HK-Nytt skriver Geir Pollestad, leder i næringskomiteen og stortingsrepresentant fra Sp, at hovedgrunnen er at dette er et tema som ikke bare gjelder dagligvarehandelen, men som er mye bredere. «Difor finn me det som naturleg å ikkje stå inne i framlegget. Dette er saker som arbeids- og sosialkomiteen har ansvaret for. Så står me inne i merknaden om temaet og kva me endeleg stemmer vil me avklare under debatten», skriver han.

Rødt har ingen representanter i næringskomiteen, men bekrefter overfor HK-Nytt at partiet vil støtte til SVs forslag når det kommer til behandling.

Venter på regjeringen

Også Terje Aasland i Ap viser til at franchise har vært tema på Stortinget flere ganger, senest i næringskomiteens innstilling til handelsmeldingen som ble avgitt i 2019. Der framkommer det at flertallet, inkludert Ap, mener det er positivt at regjeringen vil utrede omfang og særtrekk ved organiseringsformer som franchise. Ap, og SV, påpekte at en utredning ikke var nok, og disse, pluss Sp, ville åpne for strengere regulering av franchise. Det står Aasland ved.

– Vår tanke er at vi skal ta opp dette når regjeringen kommer tilbake til dette. Derfor har vi ikke gått lenger enn dette, sier han til HK-Nytt.

Aasland tror imidlertid ikke det er mulig å få flertall for å styrke arbeidstakernes rettigheter i franchisebedrifter med dagens sammensetning av Stortinget. Det gjør heller ikke Torgeir Knag Fylkesnes.

– Jeg lever i håpet. Men dette er et langsiktig arbeid, sier han.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

HK: – Reell arbeidsgiver må ta ansvar

HK er glad for at SV tar opp saken på Stortinget, og håper at forslaget får flertall.

«Det viktigste for oss er at bedriftsdemokratiet og de ansattes rettigheter ikke blir undergravd av ulike måter å organisere bedrifter på. Den reelle arbeidsgiveren må ta ansvar. Å endre arbeidsmiljøloven slik SV foreslår, vil være med å bygge opp under det seriøse arbeidslivet», skriver HK-leder Christopher Beckham i en epost til HK-Nytt.

Rødt foreslo lovendring

Denne problemstillingen er ikke ny. I 2018 foreslo Rødt på Stortinget en franchiselov som blant annet skulle sørge for at også franchisegiveren hadde et arbeidsgiveransvar. SV og Sp hadde et lignende forslag. Men det som ble vedtatt var et forslag om å utrede franchisemodellen. Forslaget ble fremmet av KrF og fikk flertall sammen med Høyre, FrP og Venstre. Utredningen skal etter det HK-Nytt forstår komme nærmere sommeren.

Dette er saken:

• SV har fremmet et forslag til Stortinget om å endre arbeidsmiljøloven slik at franchisegivere også får et arbeidsgiveransvar.

• Forslaget fremmes i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane» som ble fremmet i statsråd 19. juni i fjor.

• Etter planen skal Saken debatteres og stemmes over i Stortinget 2. februar.

• SV er alene om forslaget. Rødt vil stemme for, Ap og Sp vurderer å gjøre det.

Dette er franchise:

• En franchisegiver eier et konsept som den leier ut til franchisetakere.

• Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten.

• Organisasjonsformen benyttes innen varehandel, servicehandel, hotell og restaurant, renovasjon og gjenvinning, internett og data, helsesektoren, bemanning og rekruttering, regnskap og økonomi, konsulentvirksomhet med mer.

Kilde: Store norske leksikon

26.01.2021
14:55
26.01.2021 15:05

Dette er saken:

• SV har fremmet et forslag til Stortinget om å endre arbeidsmiljøloven slik at franchisegivere også får et arbeidsgiveransvar.

• Forslaget fremmes i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane» som ble fremmet i statsråd 19. juni i fjor.

• Etter planen skal Saken debatteres og stemmes over i Stortinget 2. februar.

• SV er alene om forslaget. Rødt vil stemme for, Ap og Sp vurderer å gjøre det.

Dette er franchise:

• En franchisegiver eier et konsept som den leier ut til franchisetakere.

• Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten.

• Organisasjonsformen benyttes innen varehandel, servicehandel, hotell og restaurant, renovasjon og gjenvinning, internett og data, helsesektoren, bemanning og rekruttering, regnskap og økonomi, konsulentvirksomhet med mer.

Kilde: Store norske leksikon