JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORESLÅR ENDRING: Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, foreslår at Stortinget pålegger kjeder som Rema 1000 arbeidsgiveransvar for de ansatte i den enkelte butikk.

FORESLÅR ENDRING: Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, foreslår at Stortinget pålegger kjeder som Rema 1000 arbeidsgiveransvar for de ansatte i den enkelte butikk.

Ole Palmstrøm

Rødt vil gi Rema 1000 arbeidsgiveransvar

Franchisegivere, som Rema 1000, må ta arbeidsgiveransvar for de ansatte i butikkene. Det mener partiet Rødt, som foreslår at Stortinget skal utrede en egen franchiselov.
24.05.2018
08:50
23.05.2018 12:21

lene.svenning@lomedia.no

Forslaget fra Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Komiteen skal avgi sin innstilling 5. juni, fram til da jobber Rødt for at forslaget skal få flertall på Stortinget. Ett av punktene i lovforslaget er at franchisegivere skal få delvis arbeidsgiveransvar. I dag er det den enkelte franchisetaker som er de ansattes arbeidsgiver, mens det er franchisegiver som tar mange beslutninger som angår de ansattes hverdag, hevder Rødt.

– Franchisegiver må pålegges delt arbeidsgiveransvar, slik at franchisegiver blir ansvarliggjort som arbeidsgivermotpart. Slik kan ansatte organisere seg og møte den egentlige eieren av kjeden, og få skikkelig medbestemmelse og kunne stille krav om lønn og ordnet arbeidstid, begrunner Rødt-leder Bjørnar Moxnes forslaget i en e-post til HK-Nytt.

Trenger oversikt

Lovforslaget fra Moxnes inneholder flere andre punkter, som at franchiseforetak må ha registreringsplikt i Brønnøysundregistrene, at ansatte må sikres representasjon i franchisegiveres styrende organer, at franchisegiver gjøres medansvarlig for å sikre ansatte rett til kompetanse, utvikling, og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og at franchisegivere får en opplysningsplikt overfor nåværende og potensielle franchisetakere.

– Vi må få en skikkelig oversikt over franchise-virksomheter i Norge. De må underlegges de samme reglene som resten av næringslivet. Det er viktig å sikre de ansatte innsyn og innflytelse, de ansatte må få mulighet til å påvirke der de viktigste beslutningene fattes, og det er hos franchisegiveren, skriver Moxnes.

Støtte fra Ap

Arbeiderpartiet støtter forslaget fra Rødt. Samtidig vil de fremme et forslag om å tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i både franchise, konsern og liknende organiseringer. Det opplyser stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet, som også er ordfører for denne saken i arbeids- og sosialkomiteen.

– Vi ser at franchise brer om seg og gjelder stadig flere arbeidstakere, også i nye bransjer. Vi er bekymret for at franchise er en måte å organisere bedriftene på for å sno seg unna arbeidsgiveransvaret. Vi støtter en bedre regulering som vil gi arbeidstakerne større muligheter til medvirkning på arbeidsplassen, sier han til HK-Nytt.

Grande håper forslaget vil få flertall i Stortinget når det skal behandles der den 12. juni.

– Vi støtter intensjonen med forslagene og vi jobber nå i komiteen for å utvikle saken videre. En av de tingene vi ser på er hvordan vi kan styrke de ansattes rettigheter og muligheter bedre gjennom å stille sterkere krav til at den som har styringsrett over ansatte også har et tydelig ansvar som arbeidsgiver. Det vil kunne bidra til et ryddigere arbeidsliv, sier han.

Gammel HK-sak

Handel og Kontor håper også at forslaget vil få flertall på Stortinget. Ifølge HK-leder Trine Lise Sundnes kommer initiativet til lovforslaget nettopp fra HK.

– Det viktigste for oss er at bedriftsdemokratiet og de ansattes rettigheter ikke blir undergravd av ulike måter å organisere bedrifter på. Den reelle arbeidsgiveren må ta ansvar, sier hun.

HK har vært opptatt av denne problemstillingen i mange år. I forbundets prinsipp- og handlingsprogram heter det at «HK mener franchisegivere i sterkere grad må ansvarliggjøres som den reelle arbeidsgiver og som en part i tariffavtalen. Vi ønsker en egen lov om franchisevirksomhet som inneholder bestemmelser om medbestemmelse, HMS og kompetanseutvikling for de ansatte».

Stor aktør

Rema 1000 er en av de store franchisegiverne i Norge. Kjøpmennene som driver Rema 1000-butikkene rundt om i landet er franchisetakere. HK-Nytt har spurt Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000 om hva de synes om forslaget til Rødt.

– I Rema 1000 er vi opptatt av at alle ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår. Jeg har dessverre ikke fått lest og satt meg inn i forslaget til Rødt, derfor ønsker jeg ikke å uttale meg om dette nå, skriver Fossum i en tekstmelding til HK-Nytt.

Dette er franchise:

• En franchisegiver eier et konsept som den leier ut til franchisetakere.

• Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten.

• Organisasjonsformen benyttes innen varehandel, servicehandel, hotell og restaurant, renovasjon og gjenvinning, internett og data, helsesektoren, bemanning og rekruttering, regnskap og økonomi, konsulentvirksomhet med mer.

Kilde: Store norske leksikon

24.05.2018
08:50
23.05.2018 12:21

Dette er franchise:

• En franchisegiver eier et konsept som den leier ut til franchisetakere.

• Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten.

• Organisasjonsformen benyttes innen varehandel, servicehandel, hotell og restaurant, renovasjon og gjenvinning, internett og data, helsesektoren, bemanning og rekruttering, regnskap og økonomi, konsulentvirksomhet med mer.

Kilde: Store norske leksikon