NÆRMERE MÅLET: HK og AAF anbefaler foretakene i arbeiderbevegelsen om å innføre pensjon fra første krone. Det er et skritt nærmere målet, opplyser HKs forhandlingsleder Elisabeth Sundset.

NÆRMERE MÅLET: HK og AAF anbefaler foretakene i arbeiderbevegelsen om å innføre pensjon fra første krone. Det er et skritt nærmere målet, opplyser HKs forhandlingsleder Elisabeth Sundset.

Martin Guttormsen Slørdal

Lønnsoppgjøret 2020:

Arbeiderbevegelsen anbefales å gi sine ansatte pensjon fra første krone

– Et skritt nærmere målet, sier HK etter lønnsoppgjøret med Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening.
27.11.2020
10:14
27.11.2020 16:15

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsesens arbeidsgiverforening (AAF) ble torsdag kveld enige om årets lønnsoppgjør.

Økonomisk ga selve forhandlingene ingen uttelling: Null kroner i lønnstillegg. Årsaken er at svært mange av de ansatte, som jobber i LO, LO-forbund og andre foretak i arbeiderbevegelsen, gikk opp et lønnstrinn 1. januar 2020. Det kom som et resultat av endringer som ble gjort i lønnstabellen i lønnsoppgjøret i 2018. Dermed har de ansatte allerede gått opp i lønn i år.

Lønnstrinns-hoppet utgjorde en lønnsøkning på 1,6 prosent på den økonomiske ramma, oppgir HK på sine nettsider.

Les også: LO i Nordland er frustrert over at Sparebank1 legger ned 16 kontorer i nord. Den tillitsvalgte i banken er uenig i kritikken

Anbefaler pensjon fra 1. krone

Pensjonsopptjening fra første krone i tjenestepensjonene var et viktig krav HK reiste i forhandlingene. Det er ikke lovpålagt å beregne pensjon for den første G'en av lønna (grunnbeløpet i folketrygden), som i dag utgjør om lag 100.000 kroner. HK fikk ikke gjennomslag for kravet, men partene er enige om å anbefale foretakene å innføre pensjonsopptjening fra første krone. Fram mot neste lønnsoppgjør skal partene kartlegge foretakenes pensjonsordninger.

– Her har vi kommet nærmere målet vårt med at vi nå har fått på plass en anbefaling om at pensjon fra første krone skal gjelde alle bedrifter, sier HKs forhandlingsleder Elisabeth Sundset til forbundets nettsider.

– Det var viktig for oss å få på plass en kartlegging, slik at vi får en oversikt over hvilke pensjonsordninger som finnes der ute. Det vil gi oss et felles virkelighetsbilde. Men vi skulle selvfølgelig hatt gjennomslag for hovedkravet vårt om pensjon fra første krone, sier Stian Bryde-Erichsen, nestleder i bransjerådet HK fagbevegelse, til HK-Nytt.

Klimabilag

HK og AAF ble også enige om et nytt bilag om bærekraftig utvikling, slik HK og Virke ble enige om for varehandelen.

– Det inneholder forslag til tiltak og gir en felles forståelse av viktigheten av klimatiltak. Vi vet at flere foretak skal jobbe målrettet med å redusere sitt klimaavtrykk. Det er det viktig for oss å være med på, sier Bryde-Erichsen til HK-Nytt.

HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler de om lag 1.600 medlemmene i foretakene i arbeiderbevegelsen å stemme ja til forhandlingsresultatet.

Les også: Intern splid i AOF om fremtidig organisering: – Vi frykter «fiendtlig overtakelse»

27.11.2020
10:14
27.11.2020 16:15