NY AVTALE PÅ GANG: Sparkjøp er en av kjedene som har meldt seg inn i NHO. HK og arbeidsgiverforeningen er enige om å lage en ny og bedre avtale for de ansatte i varehandelen.

NY AVTALE PÅ GANG: Sparkjøp er en av kjedene som har meldt seg inn i NHO. HK og arbeidsgiverforeningen er enige om å lage en ny og bedre avtale for de ansatte i varehandelen.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og NHO vil lage en ny tariffavtale for varehandelen

Flere butikker melder seg inn i NHO. Nå vil HK og NHO lage en ny og tilpasset tariffavtale for denne sektoren.
16.05.2018
14:08
16.05.2018 14:05

lene.svenning@lomedia.no

Kleskjeden Sparkjøp meldte seg nylig ut av Virke og inn i NHO og byttet tariffavtale. Det vil gi nyansatte dårligere lønn.

– Det er helt uakseptabelt. Bedriften har allerede et lønnsnivå. De kan ikke lønne nye folk dårligere enn de som allerede jobber der, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Nå jobber HK for å få en ny og bedre tariffavtale med NHO for ansatte i varehandelen.

LES OGSÅ: Lavlønnstillegg til ansatte i Coop-butikkene på plass

Harmonisering?

Under tarifforhandlingene ble HK og NHO enige om å sette ned et utvalg som skal foreslå en ny tariffavtale som skal erstatte dagens avtale mellom partene; Butikk­overenskomsten. Arbeidet skal være ferdig innen 1. november 2019.

Bakgrunnen for ønsket om en ny avtale er at flere butikker, ikke bare Sparkjøp, har meldt seg inn i NHO. Det store flertallet bedrifter i bransjen er medlemmer i Virke, og de ansatte lønnes etter tariffavtalen mellom HK og Virke. Butikkoverenskomsten har vært myntet på produksjonsbedrifters utsalg. En ny avtale mellom HK og NHO skal tilpasses behovene i dagligvarebransjen og andre typer varehandel som har kommet til.

– Vi må skjele til den største overenskomsten i området; Lands­overenskomsten med Virke, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

Lønnsforskjeller

I Butikkoverenskomsten er minstelønna lavere enn i tariffavtalen for varehandelen som HK har med Virke. Forskjellen er på om lag 1.500 kroner i måneden på de øverste satsene. I 2014 tok HK mange av sine medlemmer på Butikkoverenskomsten med NHO ut i streik. Kravet var å få lønna opp på samme nivå som i Virke-avtalen. HK avsluttet streiken da partene ble enige om en garantilønnsordning som over tid skulle utjevne minstelønna i de to avtalene. Men det går seint.

Samme år meldte en Rema 1000-butikk seg inn i NHO, og ville lønne de ansatte etter satsene i Butikk­overenskomsten. Det satte HK ned foten for. Enden på visa ble at Rema-butikken måtte følge minstelønnsatsene i avtalen med Virke.

Lønn blir også et tema når utvalget skal lage et forslag til en ny avtale.

16.05.2018
14:08
16.05.2018 14:05