KRITISK: Terje Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringens melding om handelen viser total mangel på tiltak.

KRITISK: Terje Aasland fra Arbeiderpartiet mener regjeringens melding om handelen viser total mangel på tiltak.

Leif Martin Kirknes

Total mangel på tiltak, mener Ap om regjeringens handelsmelding

Opposisjonen på Stortinget mener regjeringen er for passiv i kampen for å erstatte framtidas tapte arbeidsplasser i handelen.
26.04.2019
12:30
26.04.2019 12:30

hk-nytt@lomedia.no

Stortinget behandlet torsdag handelsmeldingen «Kunden har alltid nett», som ble lagt fram i november.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, mener meldingen viser en total mangel på tiltak.

– Det er mest en beskrivelse av en viktig næring. Men det er veldig bra at vi fikk en diskusjon om en bred og stor næring som har en betydelig sysselsettingsrolle i det norske systemet, sier Aasland til FriFagbevegelse.

– Det er en næring i stor omstilling. Markedene og atferden endres, den globale konkurransen øker og det stedbundne forsvinner. Det er behov for en betydelig forberedelse for en omstilling som vi vet kommer. Nøkkelen ligger i kompetanse, legger han til.

LES OGSÅ: I disse butikkjedene får de ansatte pensjon fra første krone

40.000 kan miste jobben

En god del møter arbeidslivet for første gang gjennom handelsnæringen, og mange jobber i bransjen uten fagbrev og høyere utdannelse. Mange er kvinner. 376.000 arbeidstakere er sysselsatt gjennom 72.000 virksomheter. Det gjør utfordringen stor når omstillingen slår inn for alvor.

Prognosene sier at over 40.000 vil miste jobben i handelsnæringen de neste ti åra.

Handel og Kontor frykter utviklingen kan komme enda raskere på grunn av digitalisering, økt netthandel, overetableringer og konkurser. Og at antall tapte arbeidsplasser blir enda høyere.
Forbundsleder Trine Lise Sundnes kaller situasjonen for handelens oljekrise, og krever tiltak nå. Også arbeidsgiverforeningen Virke er bekymret. Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen ber politikerne våkne og bidra til å stoppe det varslede jobbraset i bransjen.

Ap: Må hindre at jobbene forsvinner

Arbeiderpartiet mener det haster med å komme i gang med et betydelig kompetanseløft for å omstille de ansatte som er i næringa før de mister jobben.

– Det er mye bra kompetanse i næringen, men også mange ufaglærte som vil støtes ut i ledighet. Arbeidsministerens svar er å lene seg på Nav som skal stille opp etter at de ansatte har blitt arbeidsløse. Dette er altfor passivt. Vi må satse mye mer offensivt for å holde folk i arbeidslivet, mener Aasland.

Og legger til:

– Dette blir en prøvestein for den omstillingen som vil komme på mange områder i samfunnet. Handelsnæringa står midt oppe i den, og vi må som fellesskap stille opp og handle nå. Vi må ikke flytte kostnaden for omstilling over på den enkelte arbeidstaker. Her må fellesskapet stille opp med målrettede tiltak, i tillegg til at vi må stille klare forventninger til arbeidsgiverne om å sikre kompetansen til sine ansatte.

LES OGSÅ: Ap vil bruke 100 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassene for å hindre krise

– Viktig melding

– Arbeiderpartiet mener regjeringen er for lite opptatt av hva som skjer med denne næringen. Det er skuffende at regjeringspartiene stemte ned våre forslag. Vi har etterlyst mer bransjeretta tiltak, mer kompetanse, forskning og fokus i virkemiddelapparatet rettet mot denne bransjen, sier Terje Aasland.

Kårstein Eidem Løvaas (H) synes meldingen om handelsnæringen er viktig, og at den på en god måte beskriver situasjonen i bransjen. Regjeringspartiene vil blant annet vente til meldingen «Lære hele livet» kommer for å sette inn tiltak som kan skape ny kompetanse for næringens ansatte.

– Det er viktig å legge stor vekt på en kompetansereform som skal bedre tilgangen til en fleksibel etter- og videreutdanning, påpeker Løvaas.

– Næringen er i endring. Det er en kontinuerlig bransjevridning. Det kan skape utfordringer, men også være med på å styrke konkurransen, mener han.

Det skal også blant annet opprettes et eget handelstilsyn, minner han om.

– Stor enighet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det politiske Norge har fungert som en god handelsbedrift i forbindelse med denne stortingsmeldingen.

– Stortinget har bestilt og regjeringen har levert. Det er bra at det virker som om det er enighet om at det stort sett er god kvalitet på det produktet man har fått. Det er viktig, for handelsnæringen har stor betydning for norsk økonomi, for verdiskaping, og det er mange folk som jobber der. Næringen er nå inne i en periode med store endringer, og det er derfor et godt tidspunkt for en debatt om en næring som har klart seg litt utenfor politikkens søkelys, og i hvert fall ikke har vært den som har blitt diskutert mest i denne sal, sa Røe Isaksen under debatten i Stortinget.

– Store deler av handelen flyttes over til digitale plattformer, og vi kan forvente en restrukturering i deler av handelsnæringen. Samtidig ser vi økt netthandel fra utlandet og grensehandel. Vi er nødt til å legge til rette for at norsk handelsnæring er rustet til å møte konkurransen fra utenlandske aktører og til å utnytte de mulighetene netthandelen gir. Internasjonal konkurranse gjør at internasjonal regulering får økt betydning for handelsnæringen, mener ministeren.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

26.04.2019
12:30
26.04.2019 12:30