FIKK OPPLÆRING I KASSA: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håper at stortingsmeldingen "Kunden har alltid nett" kan løfte hele næringen. Her får han opplæring i kassa av butikksjef Kathrine Madsen på Kiwi på Hasle i Oslo.

FIKK OPPLÆRING I KASSA: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håper at stortingsmeldingen "Kunden har alltid nett" kan løfte hele næringen. Her får han opplæring i kassa av butikksjef Kathrine Madsen på Kiwi på Hasle i Oslo.

Martin Guttormsen Slørdal

Regjeringen vil løfte fram handelsnæringen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la torsdag fram hovedtrekkene i historiens første stortingsmelding om handelsnæringen.
29.11.2018
16:44
30.11.2018 09:05

martin.slordal@lomedia.no

I morgen, fredag, får handelsnæringen sin egen stortingsmelding. «Kunden har alltid nett» er historisk, det er nemlig første gang denne næringen får en egen stortingsmelding. Fra en Kiwi-butikk på Hasle i Oslo kunne næringsminster Torbjørn Røe Isaksen fortelle om noen av hovedtrekkene i den.

– Dette er en melding som beskriver en av de virkelig store næringene i Norge. Handelsnæringen sysselsetter rundt 380.000 mennesker knyttet til 72.100 ulike virksomheter, og den er viktig for landets økonomi, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren håper at stortingsmeldinga skal være med på å løfte hele handelsnæringen.

– Dette er gode og viktige arbeidsplasser i Norge. Alle som mener noe annet, tar feil, sier Røe Isaksen.

LESTE DU DENNE?: Ikeas varehus- og lageransatte beholder jobbene

Store utfordringer i vente

Foruten å beskrive hvor viktig handelsnæringen er for norsk sysselsetting og økonomi, analyserer stortingsmeldinga også det digitale skiftet som har gjort sitt inntog i handelsbransjen. Forbrukernes handlemønster har endret seg, stadig flere handler på nett. Meldinga gir et frampek på hvordan dette vil se ut de neste fem til ti årene, ifølge næringsministeren.

Den tar også for seg utviklingen innenfor de enkelte butikkene og kjedene, som bruken av selvbetjente kasser. Samtidig viser den at store internasjonale aktører banker på døra og vil inn på det norske markedet. Dette kan gi en annen konkurransesituasjon i det norske markedet i framtida, sier ministeren.

Stortingsmeldinga peker på hvilke politiske grep regjeringen mener er relevante for handelsnæringen. Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen er opptatt av at det skal legges til rette for rettferdig konkurranse mellom norske og utenlandske aktører på rimelige og like vilkår, og at det ikke skal blir for store aktører slik at forbrukerne kommer dårlig ut.

Må øke de ansattes kompetanse

Som følge av digitaliseringen og omstillingene i handelsnæringen sier Røe Isaksen at regjeringen ønsker å løfte kompetansen hos de ansatte i bedriftene. Dette er en viktig bit i stortingsmeldinga og en del av kompetansereformen som regjeringa jobber med, framholder han.

På høy tid

Handel og Kontor har, sammen med blant andre arbeidsgiverorganisasjonen Virke, jobbet lenge for at denne stortingsmeldingen skulle komme på plass. Trine Lise Sundnes, forbundsleder i HK, er veldig fornøyd med at den straks er her.

– Det er på høy tid. Nå blir handelsnæringen sett og anerkjent for den viktige næringen den er, sier hun.

Sundnes sier at rammevilkårene politikerne setter for næringen får stor betydning for de ansatte på arbeidsplassene.

– Mye har skjedd allerede, men i årene som kommer vil handelsnæringen preges av kontinuerlige omstillinger. Arbeidslivet blir mer digitalisert og automatisert, og dette vil kreve en annen type kompetanse hos de ansatte i framtida, sier Sundnes.

– Vi må også se nøye på utdanningssektoren slik at de ansatte kan få riktig utdanning for å møte næringens behov, sier hun.

LES OGSÅ: 350-kronersgrensa for momsfri netthandel fjernes fra 1. januar 2020

29.11.2018
16:44
30.11.2018 09:05