VALGKAMP: HK-nestleder Christopher Beckham har tatt turen til Coop Obs på Lillestrøm for å vise hvordan man kan jobbe for å få flere inn i heltidsstillinger. Her sammen med Ståle Grøtte, Mona Irene Trøber Schmidt og Jørgen Vik.

VALGKAMP: HK-nestleder Christopher Beckham har tatt turen til Coop Obs på Lillestrøm for å vise hvordan man kan jobbe for å få flere inn i heltidsstillinger. Her sammen med Ståle Grøtte, Mona Irene Trøber Schmidt og Jørgen Vik.

HK-nestleder Christopher Beckham har tatt turen til Coop Obs på Lillestrøm for å

HK heier på heltidskultur i kommunene

HK-nestleder Christopher Beckham mener kommunene kan la seg inspirere av HK-tillitsvalgtes arbeid med å få flere ansatte fra deltid til heltid.
05.09.2019
14:16
05.09.2019 14:16

ina.pettersen.jevne@lomedia.no

En liten gjeng samler seg rett innenfor inngangen på Coop Obs på Lillestrøm. Et par stykker står klare med LO-brosjyrer og sjokolade, mens andre har tatt på seg Arbeiderparti-jakkene for anledningen, det er tross alt bare dager igjen til valget. Initiativtakeren til turen, HKs nestleder Christopher Beckham, står og speider inn i butikken etter personen de ønsker å møte. Og ganske fort kommer butikkens tillitsvalgt, Mona Irene Trøbler Schmidt, gående ut fra butikkens kasseområde for å hilse på gjestene.

Flere i hel stilling

Gjengen Beckham har tatt med seg består av to ordførerkandidater, to representanter fra LO og en kollega fra HK. Beckham, som heier på flere heltidsstillinger i kommunene, ønsker å vise frem at det også er noe man kan få til i varehandelen. Noe de har fått til her, på Coop Obs på Lillestrøm.

Tillitsvalgt Mona Irene Trøber Schmidt er en av dem som har jobbet hardt for at de ansatte på denne butikken skal få høyere stillinger. Etter at Coop sluttet å bruke eksterne varepåfyllere ble det frigjort mange timer i uka, og de ble fordelt på de ansatte. Flere ansatte har fått en høyere stilling. Dette er noe de fortsatt prøver å få til om noen slutter.

– Hvis noen jobber 40 prosent i kassa og det blir ledig en 60 prosent stilling i en annen avdeling, så er det mulig å kombinere disse, sier Schmidt.

Hun legger til at dette likevel ikke alltid er optimalt, da vaktene i disse to stillingene må klaffe. Vaktlister er noe Schmidt generelt opplever som en utfordring i arbeidet med fulle stillinger i varehandelen.

– Butikksjefer mangler kunnskap om å lage vaktlister. Derfor liker de å ha folk i små stillinger, så de lettere kan sjonglere, sier Schmidt.

– Dette er noe jeg har tatt opp flere ganger, at det trengs kursing for å lære å gjøre det riktig, fortsetter hun.

LESTE DU DENNE?: HK-klubben hjalp Linn Hege med å få større stilling

Dokumenterer alle vakter

Schmidt forteller at de har klart å skape et godt samarbeid med ledelsen i Coop Øst, noe som gjør at de alltid klarer å finne løsninger på ting. Det har gjort arbeidet med større stillinger lettere.

– Fra 1. januar i år er det ikke noe som heter ekstrahjelper her, sier Schmidt.

Det betyr at dersom noen blir syke, tilbys de deltidsansatte å jobbe flere timer.

– Da lager vi vikarkontrakter til dem, og hvis de ikke har fått vikarkontrakter, så krever vi høyere stillinger, sier Schmidt.

Hun forklarer at dersom arbeidsgiveren ikke kan dokumentere at grunnen til at deltidsansatte har jobbet mye ekstra, er fordi de har vikariert for noen, så kan de ikke nekte vedkommende en høyere stilling.

Ønsker ordførere på laget

Beckham mener at kommunene må jobbe for å få flere ansatt på heltid. Ordførerkandidatene han har tatt med seg til Coop Obs på Lillestrøm er Ståle Grøtte fra Arbeiderpartiet i Rælingen, og Jørgen Vik som er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i nye Lillestrøm kommune.

– Ordførerne må sette standarden i kommunene. Da blir faste, hele stillinger malen også i privat sektor, sier Beckham.

– Vi har mange av de samme utfordringene i offentlig og privat sektor. Som ordfører kan man stille krav, så derfor er det viktig å ha de med på laget, fortsetter han.

Beckham trekker frem at kommunene som innkjøpere kan stille krav til det private næringslivet gjennom å velge bedrifter som eksempelvis har ordnede arbeids- og lønnsforhold, og som kan tilby læreplasser. I tillegg mener han at politikere har en påvirkning ved å skape en heltidskultur i kommunen.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Vil sikre gode arbeidsforhold

Ordførerkandidat i Lillestrøm, Jørgen Vik, mener hele, faste stillinger er viktig i alle sektorer av hensyn til de ansatte. Både for å skape en trygghet, for muligheten til å få boliglån, og for å sikre kvalitet og kompetanse på arbeidsplassen. Som ordførerkandidat ønsker han å bidra til å skape en felles forståelse for betydningen av hele stillinger.

– Vi må sette en standard for hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal være, sier Vik.

– Man skal kunne få en ordentlig inntekt og bli satset på som person, sier han.

Vik mener at god kompetanse er viktig for kundene, og at det blir lettere å sikre denne kompetansen i butikk dersom folk får faste og hele stillinger.

Ståle Grøtte, ordførerkandidat i Rælingen, er også opptatt av å skape større stillinger, og han vil gjøre det han kan for å sikre gode arbeidsforhold også i næringslivet.

– Kommunen er en stor innkjøper, og da kan vi sikre at krav følges når man kjøper en tjeneste. Jeg ønsker å hjelpe til for å skape et marked for seriøse bedrifter, sier Grøtte.

I en undersøkelse blant HK-medlemmer fra 2018, framkom det at 62 prosent av kvinnene jobber deltid, mens 38 prosent av mennene gjør det samme. To av tre som i dag har en deltidsstilling svarte også at de ønsker heltid.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

05.09.2019
14:16
05.09.2019 14:16