FIKK STØRRE STILLING:  Linn Hege Pettersen jobbet  i en 20 prosent stilling på Ikea Ringsaker. Etter at hun  fikk hjelp av HK-klubben  og  brukte retten til å utvide  stillingen sin, gikk hun  opp til 67 prosent.

FIKK STØRRE STILLING: Linn Hege Pettersen jobbet i en 20 prosent stilling på Ikea Ringsaker. Etter at hun fikk hjelp av HK-klubben og brukte retten til å utvide stillingen sin, gikk hun opp til 67 prosent.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-klubben hjalp Linn Hege med å få større stilling

Godt klubbarbeid ga 18 ansatte på Ikea Ringsaker økt stillingsprosent.
30.08.2019
08:51
30.08.2019 08:52

martin.slordal@lomedia.no

HK-medlem Linn Hege Pettersen ble ansatt i en 20 prosent stilling hos Ikea Ringsaker i 2015. Med små barn, bolig- og billån, tok hun mange ekstravakter for å klare utgiftene sine. I perioder jobbet hun tilsvarende full stilling. Forrige sommer kontaktet Pettersen HK-klubben på arbeidsplassen. Hun hadde hørt at Ikea ønsket å få sine deltidsansatte opp i høyere stillinger, men hun hadde ikke satt seg inn i reglene rundt dette. Etter at klubben i samarbeid med varehusledelsen hadde regnet på hva Pettersen faktisk jobbet sammenliknet med det som stod i arbeidskontrakten hennes, fikk hun for ett år siden utvidet stillingen sin til 67 prosent.

– Det var en lettelse. Det betyr mye å ha en trygg jobb og inntekt, og dette er en god arbeidsplass hvor jeg trives veldig godt, sier Pettersen.

FIKK DU MED DEG DENNE?: Nina ruset seg på jobben, men fikk en ny sjanse

Rettigheter i loven

Arbeidsmiljøloven gir deltidsansatte rettigheter til mer arbeid. For det første har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling i stedet for at arbeidsgiver ansetter nye. Dessuten har ansatte krav på en arbeidskontrakt som er i tråd med det du faktisk har jobbet de siste tolv månedene (se faktaboks). Ikea Ringsaker har bestemt seg for å justere kontrakten etter tre måneder.

For to år siden innførte Ikea en internasjonal standard som gjelder for alle Ikea-ansatte i alle varehus i hele verden. Ingen på Ikea skal lenger ansettes i mindre enn 20 prosent stilling, og det skal bli slutt på alle nullprosentkontrakter. Ikea Rings­aker har imidlertid tatt det et skritt videre.

Vil ha de ansatte opp i stillingsprosent

Varehussjef Bernard Stangel forteller at deres mål er å få de deltidsansatte som ønsker det opp i enda høyere stillingsprosent. Ledelsen og HK-klubben i bedriften snur steiner for å få til dette, sier Stangel til HK-Nytt.

– Vi er avhengige av erfaringen og kompetansen til våre ansatte. Hvis noe blir bedre for de ansatte, blir det også bedre for varehuset og kundene, sier han.

HK-klubben og ledelsen har en oversikt over hvilke ansatte som ønsker seg høyere stillinger. Når det blir ledige timer, som oftest når noen slutter, føres det forhandlinger mellom HK-klubben og ledelsen.

Forhandler kollegene opp i stilling

Camilla Nordby er sekretær i HK-klubben på Ikea Ringsaker. Hun er med på forhandlingsmøter på vegne av HK-medlemmene som ønsker seg høyere stilling. Siden i fjor sommer har Nordby forhandlet på vegne av ni HK-medlemmer som alle har fått økt stillingsprosentene sine. Totalt er det 18 Ikea-ansatte som har fått høyere stillinger på Ikea Ringsaker det siste året, legger varehussjef Bernhard Stangel til.

– Fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven er den metoden vi bruker oftest, sier Nordby om medlemmene hun har hjulpet.

I den siste forhandlingsrunden gikk flere av HK-medlemmene på kjøkkenavdelingen sammen. Det var stillinger ledig, og timene ble fordelt mellom de ansatte ut ifra ansiennitet og fortrinnsrett, forteller Nordby.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SAMARBEIDER:  Camilla Nordby, Ida Svestad og Bernhard Stangel, henholdsvis  sekretær i HK-klubben, personalsjef og varehussjef.

SAMARBEIDER: Camilla Nordby, Ida Svestad og Bernhard Stangel, henholdsvis sekretær i HK-klubben, personalsjef og varehussjef.

Martin Guttormsen Slørdal

Synlig HK-klubb

Ikea-ledelsen på Ringsaker gir HK-klubben æren for at de ansatte kjenner til at det er mulig å utvide stillingen sin ved hjelp av fortrinnsretten. Nordby forteller at de har hatt stand på arbeidsplassen der de har informert om hvilke fordeler du får ved å være HK-medlem, og hva klubben kan gjøre for deg hvis du er medlem.

– Medlemmer som har fått hjelp har også fortalt videre til kollegene hvordan vi har hjulpet dem, sier hun.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Nytt for alle

Ida Svestad, personalansvarlig hos Ikea Ringsaker, møter HK-klubben til forhandlinger når klubbens krav kommer på bordet.

– Det har vært mye nytt for alle. Vi har ikke jobbet så mye med dette før, men i løpet av det siste året har vi fått på plass rutiner for hvordan vi får ansatte opp i stillingsprosent, sier Svestad.

Hun sier at bedriften er avhengig av det gode klubbarbeidet på Ikea Ringsaker.

– Det ser vi fordelene av. Vi har det samme målet; fornøyde medarbeidere som igjen gir fornøyde kunder, sier Svestad.

Har blitt gode i forhandlingsteknikk

Camilla Nordby forteller at hele klubbstyret har blitt kurset av HK. De har snart tatt alle kursene forbundet kan by på, blant annet i forhandlingsteknikk. Det har personalsjef Ida Svestad fått med seg.

– Jeg merker når de har vært på kurs, humrer hun.

Nordby sier at de også er flinke til å hjelpe hverandre i klubbstyret. De spør hverandre om råd og gir hverandre veiledning når et HK-medlem kontakter dem om mulighetene til å få utvidet stillingen sin.

– I begynnelsen var det vanskelig, men nå går det mer automatisk, sier Nordby.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Må ha fleksible medarbeidere

Varehussjef Bernhard Stangel sier at den viktigste grunnen til at Ikea Ringsaker får til å øke de ansattes stillingsprosenter er at bedriften har en ambisjon om å få det til. Samtidig må de ansatte være fleksible hvis de skal lykkes, sier han.

– Størrelsen på arbeidsplassen hjelper. Hvis du er fleksibel og kan jobbe i flere avdelinger, så er det enklere å få til. Men det viktigste er viljen til å gjennomføre det, mener Stangel.

For å kartlegge i hvilken avdeling og hvilke arbeidstider de ansatte kan tenke seg hvis de får mulighet til å øke stillingsprosenten, har HK-klubben laget det de kaller et tilgjenglighetsskjema. Da har både klubben og arbeidsgiver en pekepinn på hva de kan tilby den enkelte medarbeideren. Personalsjef Ida Svestad tror at de som setter opp at de bare kan jobbe mandag til fredag 8-16, forstår at muligheten til å få økt stillingen er liten.

– Vi er avhengige av medarbeidere som kan jobbe både kveld og helg, sier hun.

Arbeidet fortsetter

På Ikea Ringsaker har det blitt mange fornøyde ansatte det siste året som har fått økt stillingsprosenten sin, sier Camilla Nordby. HK-medlem Linn Hege Pettersen som fikk økt stillingsprosenten fra 20 til 67 prosent, sier at det optimale for henne hadde vært en 80 prosent stilling.

– For tre år siden gikk jeg glipp av en 80 prosent stilling fordi jeg ikke kjente til rettighetene mine. Det er surt. Jeg har et håp om at det kan endre seg i framtida selv om det er mange om beinet, sier hun.

Både Ikea-ledelsen og HK-klubben på Ringsaker vil fortsette dette arbeidet. I dag jobber halvparten av alle ansatte her i 80 prosent stillinger eller mer. Gjennomsnittskontrakten i de fire største avdelingene har økt med fire prosentpoeng, og ingen ansatte jobber i stillinger under 20 prosent lenger.

– Dette er en pågående prosess og det har blitt bedre enn før. Jeg tror
vi kan klare å gjøre en enda bedre jobb neste år, sier varehussjef Bernhard Stangel.

Les også: Halvparten av HK-medlemmene i handelen jobber deltid

Veiene til en større stilling

Her er tips fra HK til hvordan du kan gå fram.

1. Bruk fortrinnsretten din. Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 14-3 har du som deltidsansatt fortrinnsrett til å få utvidet stillingen din framfor at arbeidsgiver ansetter nye. Dette gjelder både hele og deler av en ledig stilling.

2. Retten til utvidet stilling. Du har rett til en stilling tilsvarende det du faktisk jobber. Dette gjelder deltidsansatte som de siste tolv månedene jevnlig har arbeidet mer enn det som er avtalt i arbeidskontrakten. Dette står i arbeidsmiljøloven paragraf 14-4. Hos Ikea Ringsaker teller det de ansatte har jobbet de tre siste månedene.

3. Ledige vakter. Deltidsansatte som jobber i en bedrift med tariffavtale, kan ha fortrinnsrett på timer og vakter som blir ledige framfor at det brukes ekstrahjelp.

PS! Kontakt din nærmeste tillitsvalgte for å finne ut mer om dine rettigheter.

HKs heltidskampanje

I en undersøkelse gjort blant HK-medlemmer i juni 2018 svarer kun tre av ti at de jobber deltid fordi de selv ønsker det. Fire av ti svarer at de ikke har fremmet noe krav om å utvide stillingene sine. Det er over dobbelt så mange kvinner som menn som jobber deltid i varehandelen, viser undersøkelsen.

HK ønsker å redusere bruken av deltidsstillinger i varehandelen, og vil hjelpe flere medlemmer med å kreve sin rett til å utvide stillingen. Derfor har de lansert en kampanje, «Heltid - ikke deltid». Les mer om kampanjen på heltidikkedeltid.no

30.08.2019
08:51
30.08.2019 08:52