MANGE PÅ DELTID: Andelen deltidsansatte i varehandelen er økende, ifølge HKs medlemsundersøkelse.

MANGE PÅ DELTID: Andelen deltidsansatte i varehandelen er økende, ifølge HKs medlemsundersøkelse.

Martin Guttormsen Slørdal

Halvparten av HK-medlemmene i handelen jobber deltid

De aller fleste ønsker mer jobb.
16.08.2018
14:32
16.08.2018 14:32

eva.ler.nilsen@lomedia.no

En fersk undersøkelse blant medlemmene i Handel og Kontor viser at deltidsandelen, spesielt i varehandelen, er på vei opp: Kun halvparten av de 12.000 medlemmene som deltok i undersøkelsen opplyser at de jobber heltid. De aller fleste deltidsansatte finnes i varehandelen, en bransje med 380.000 ansatte. Det er også i all hovedsak kvinner som jobber deltid.

LES MER FRA ARENDALSUKA: Krever strakstiltak mot grensehandel

Pilen peker feil vei

Dette bekymrer HK-nestleder Christopher Beckham, som tok opp dette temaet i den store likestillingsdebatten under Arendalsuka.

– Kvinner jobber oftere deltid enn menn, og noen kvinner jobber oftere deltid enn andre kvinner. Det er store forskjeller mellom bransjer og sektorer, og det brukes mer deltid i yrker der det stilles lavere krav til formell kompetanse. Pilene peker dessverre også feil vei, deltidsandelen i norsk varehandel er på vei opp, sier han.

Kvinner og ungdom jobber deltid

HKs medlemsundersøkelse viser at 54 prosent av kvinnene jobber deltid, mot 29 prosent av mennene. For de under 30 år er trenden den samme: 70 prosent av unge kvinner jobber deltid, det samme gjør også 50 prosent av de unge mennene som deltok i undersøkelsen.

Det er også lite frivillighet å spore blant de som jobber deltid: Seks av ti sier at de ikke har valgt det selv, fem av ti oppgir at de ønsker å jobbe mer, men får avslag fra arbeidsgiver.

Hvem skal bevise?

– Det er åpenbart at vi må jobbe mer med heltidskultur i privat sektor, sier Christopher Beckham.

Han vil gjøre det lettere for ansatte å kunne øke stillingsprosenten sin.

– Er det rimelig at deltidsansatte som ønsker å jobbe mer, selv må dokumentere og stille krav om at utført merarbeid skal kontraktsfestes, eller kan vi tenke oss at det er arbeidsgiveren som må sannsynliggjøre og dokumentere behovet for å ansette på deltid framfor heltid, spør han.

Bedre i offentlig sektor

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland synes funnene i HK-undersøkelsen er nedslående.

– Det er synd at det er slike tall i varehandelen. Det står i stor kontrast til nasjonale tall. Ifølge Statistisk sentralbyrå har det aldri vært så lav deltidsandel blant kvinner som nå, sier hun.

Helleland sier at det er regjeringens mål at alle skal få jobbe så mye de vil, og roser kommuner som har satt i gang tiltak for å få bukt med uønsket deltid.

– I Kristiansand har de vedtatt at alle kommunale stillinger som lyses ut skal være heltidsjobber. Det er veldig bra, sier ministeren.

Ja til HK-forslag

– Lokale politikere kan selvfølgelig gjøre mye i offentlig sektor, men hva med privat sektor, spør SV-leder Audun Lysbakken. Han mener det er gode argumenter for å gjøre som HK-nestlederen etterspør, nemlig legge bevisbyrden over på arbeidsgiverne.

– Det er andre maktforhold i blant annet varehandelen, så det er viktig å gjøre det lettere for ansatte å nå fram med sine krav, poengterer han.

Han får følge av Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

– Jeg visste ikke at bevisbyrden er den ansattes. Jeg støtter et forslag om å snu det, sier hun.

Også Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen er positiv til å ta i bruk nye verktøy og endre den såkalte mertidsparagrafen i arbeidsmiljøloven, så det blir enklere å få justert stillingsprosenten.

– Vi må ta i bruk alle midler, sier hun.

16.08.2018
14:32
16.08.2018 14:32