FORESLÅR ENDRINGER: Finansminister Siv Jensen har lagt fram forslag til endringer i reglene for tjenestepensjon. Hun går ikke langt nok, mener HK.

FORESLÅR ENDRINGER: Finansminister Siv Jensen har lagt fram forslag til endringer i reglene for tjenestepensjon. Hun går ikke langt nok, mener HK.

Martin Guttormsen Slørdal

Regjeringen vil gi alle arbeidstakere én konto for innskuddspensjon

1,4 millioner arbeidstakere skal få sin egen pensjonskonto, og de som er ansatt hos en arbeidsgiver i mindre enn ett år skal også få tjenestepensjon. Det foreslår regjeringen. Fint, men ikke godt nok, mener HK.
17.12.2018
12:35
11.01.2020 12:14

lene.svenning@lomedia.no eline.lonna@lomedia.no

– Med dette forslaget får nær 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold inn på én pensjonskonto. Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Forslaget gjelder innskuddspensjonsordninger.

LESTE DU DENNE?: Disse godene kan du motta skattefritt av jobben – og disse må du skatte av

Én konto

I dag sitter svært mange arbeidstakere med ulike pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere. Kostnadene ved administrasjon og forvaltning av disse betaler arbeidstakerne selv. Regjeringens forslag går ut på at hver enkelt arbeidstakers ulike pensjonskapitalbevis kan samles på én konto. Forslaget innebærer at pensjonskapitalbevisene i utgangspunktet samles hos den nåværende arbeidsgiveres pensjonsleverandør, men arbeidstakerne kan selv velge å ha kontoen hos en annen finansinstitusjon. Dagens arbeidsgiver skal fortsatt betale for forvaltningen av gjeldende pensjonsordning, mens arbeidstakerne, som i dag, betaler for forvaltningen av gamle pensjonskapitalbevis. Administrasjonen av den ene kontoen skal betales av dagens arbeidsgiver.

– Det er veldig bra. Mange arbeidstakere, spesielt ungdom, har hatt mange arbeidsgivere og har mange bitte små pensjonskapitalbevis. At de nå kan samles er veldig bra. Dette er et steg i riktig retning, sier Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor.

Fornøyde i Fellesforbundet og Norsk Industri

Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri er fornøyde med regjeringens pensjonsforslag, og sendte i dag ut en felles pressemelding. Forslaget om egen pensjonskonto for arbeidstakere i privat sektor ble første gang lansert av Fellesforbundet og Norsk Industri, etter frontfagsoppgjøret 2016.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, og Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, understreker at regjeringen kommer partene i frontfagsoppgjøret fra 2016 i møte, med et pensjonsforslag som gir arbeidstakere «mer pensjon for hver sparte krone».

I forslaget fra 2016 lå det også inne et ønske fra Fellesforbundet og Norsk Industri om at arbeidstakerne selv skulle kunne spare ekstra på pensjonskontoen, noe Siv Jensen ikke følger opp i sitt lovforslag.

Pensjon også for korte arbeidsforhold

Regjeringen foreslår også at arbeidstakere får opptjent tjenestepensjon uansett lengde på arbeidsforholdet. I dag får du ikke tjenestepensjon for arbeidsforhold som varer i kortere tid enn tolv måneder.

– Regjeringen foreslår at arbeidstakere skal ha rett til å få med seg sin opptjente pensjon, uansett lengden på arbeidsforholdet. Dette gir bedre pensjonsopptjening for arbeidstakere med korte ansettelsesforhold, sier finansminister Siv Jensen.

Krever pensjon fra første krone

Sundnes er positiv også til dette forslaget.

– Det er positivt, men dette er ikke engang et halvgått løp. Hvis tjenestepensjonene skal oppfattes som rettferdige, må arbeidstakere få opptjent tjenestepensjon fra første krone, uansett stillingsprosent og uansett alder, sier hun.

I dag har arbeidstakere ikke rett til å tjene opp pensjon for de første 96.883 kronene av lønna, altså folketrygdens grunnbeløp. Heller ikke ansatte i stillinger under 20 prosent har rett til tjenestepensjon. Ungdom under 20 år tjener heller ikke opp tjenestepensjon.

Senest 8. november arrangerte LO en demonstrasjon for disse kravene.

Håper på vedtak i Stortinget

Arbeiderpartiet og SV har foreslått å innfri alle disse fire kravene fra fagbevegelsen. De vil gi tjenestepensjon fra første krone, og for alle arbeidstakere uansett alder, arbeidsforholdets lengde, og stillingens størrelse. Dette forslaget skal behandles i Stortinget i januar.

– Jeg setter min lit til at forslaget får flertall. Jeg har tro på at Kristelig Folkeparti vil stemme for det. Dette er en sak KrF burde være opptatt av, det gjelder de som sitter nederst ved bordet, sier hun til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Charlott taper 2.000 kroner i pensjon hvert år

17.12.2018
12:35
11.01.2020 12:14

Mest lest