JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO vil ikke garantere støtte til økt pensjonsalder

Én betingelse har blitt til to, for at regjeringen skal få LOs støtte til å øke pensjonsalderen.
Det er ingen automatikk i at LO vil støtte en ytterligere heving av pensjonsalderen etter de første ti årene, sier LOs andre nestleder, Steinar Krogstad.

Det er ingen automatikk i at LO vil støtte en ytterligere heving av pensjonsalderen etter de første ti årene, sier LOs andre nestleder, Steinar Krogstad.

Brian Cliff Olguin

ragnhild@lomedia.no

Før jul la regjeringen fram sine forslag til hvordan pensjonssystemet bør se ut i framtida.

Et av de viktigste forslagene fra regjeringen er å øke aldersgrensene for alderspensjon fra folketrygden. Fordi vi alle lever lenger enn før, må vi også jobbe lenger, mener regjeringen.

I stortingsmeldingen foreslås det at pensjonsalderen skal øke med cirka ett år per tiår. Disse endringene skal gjelde fra og med 1964-kullet.

Det betyr for eksempel at en som er født i 1980 må jobbe om lag ett år lenger en som er født i 1970.

Les også: Så lenge må du jobbe før du kan gå av med pensjon

LOs krav

LO har tidligere gitt sin støtte til en heving av pensjonsalderen, men på én betingelse: At det innføres en såkalt sliterordning for dem som ikke kan jobbe lenger fordi de ikke har helse til det.

Nå kommer LO med enda en betingelse.

I den tariffpolitiske uttalelsen som LO la fram tirsdag, heter det at en må evaluere virkningene av å øke den nedre aldersgrensen, før LO vil gå med på å øke pensjonsalderen videre.

«LO vil ikke godta at nedre aldersgrense økes automatisk. En videre økning etter 1973-kullet vil avhenge av utviklingen de neste ti årene», står det i uttalelsen.

– Vi gir ingen blankofullmakt inn i evigheten, sier LOs andre nestleder, Steinar Krogstad, til FriFagbevegelse.

Les også: Nytt utvalg skal finne pensjonsløsning for sliterne

Må kunne stå lenger i arbeid

Nedre aldersgrense for å ta ut alderspensjon er i dag 62 år. I regjeringens stortingsmelding om pensjon foreslås det at denne grensen økes gradvis til 63 år for 1973-kullet og videre til 64 år for 1983-kullet.

Det er altså økningen for årskull etter 1973-kullet, LO ikke uten videre vil gå med på.

Etter ti år må hele pensjonsreformen evalueres, og dersom evalueringen ikke viser de resultatene LO ønsker, vil Norges største arbeidstakerorganisasjon sette foten ned, fastslår Krogstad.

Evalueringen må vise at arbeidslivet har forbedret seg slik at folk faktisk kan stå lenger i jobb. Hvis evalueringen viser at det ikke har skjedd, kan LO ikke gå inn for en ytterligere heving, forklarer Krogstad.

– Stortingsvedtaket baserer seg jo på at arbeidslivet skal bli bedre og at folk skal være i stand til å jobbe lenger. Hvis det viser seg at det ikke skjer, da er de forutsetningene brutt, sier han.

For at folk skal kunne stå lenger i arbeid, er det behov for et mer inkluderende arbeidsliv. Det krever langt større innsats både fra myndighetene og fra partene i arbeidslivet, understreker LO.

Protester i fagbevegelsen

Forslaget om å heve aldersgrensene har ikke blitt bare godt mottatt i fagbevegelsen. 14. mars har deler av fagbevegelsen varslet en nasjonal aksjonsdag mot økt pensjonsalder.

Dette er samme dag som arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skal legge fram sin innstilling til pensjonsmeldingen fra regjeringen. Enkelte fagforeninger har også vedtatt å gå til politisk streik denne dagen.

Blant fagforeningene som har sluttet seg til markeringen, er Bygningsarbeidernes fagforening med 4000 medlemmer. Foreningen organiserer bygningsarbeidere i Oslo og Akershus.

Mange i denne bransjen vil ikke klare å stå enda lenger i arbeid, påpeker foreningens leder, Harald Braathen. Han synes ikke forslaget fra LO svarer godt nok på det problemet.

– Dette virker noe ullent, sier han til FriFagbevegelse.

Bygningsarbeidernes fagforening ønsker ingen heving av pensjonsalderen, verken nå eller framover, understreker han. At arbeidslivet skal bli så mye bedre de neste ti årene, har han liten tro på.

– Arbeidslivet har ikke blitt noe særlig lettere, og arbeidsgiverne har ikke blitt flinkere til å legge til rette slik at arbeidstakere kan stå lenger i jobb. Snarere tvert imot.

– I så fall sier LO at de vil si nei til øke heve aldersgrensen ytterligere?

– Det tror vi ikke noe på. Det blir for ullent, sier Braathen.

– Ikke problematisk

FriFagbevegelse har bedt om en kommentar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som henviser videre til Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at LOs vedtak ikke er problematisk for partiet.

«Tvert imot bygger det opp om et viktig premiss for pensjonsreformen, nemlig at vi ikke bare kan forvente at folk skal jobbe stadig lenger, men at vi må legge til rette for at folk kan jobbe lenger ved å skape et bedre, tryggere og sunnere arbeidsliv», skriver hun i en tekstmelding til FriFagbevegelse.

Moflag påpeker at det er viktig at pensjonssystemet evalueres jevnlig, for å sikre at det fungerer godt i praksis. Derfor har regjeringen foreslått at det legges opp til evalueringer hvert tiende år.

«At vi lever lenger er bra, men om vi ikke får flere friske år har vi et stort problem, og det er forståelig at folk er bekymret for om muligheten til å jobbe lenger vil stå i forhold til hvor lenge vi kan stå i jobb», skriver hun.