JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

LO stiller ett klart krav til ny pensjonsalder

Uten en løsning for dem med de tyngste jobbene, kan vi ikke støtte dette, sier LO-nestleder. HK-lederen er av samme oppfatning.
De såkalte sliterne er grupper av arbeidstakere som har fysisk tunge yrker og som derfor har stor risiko for å måtte gi seg i arbeidslivet før de har oppnådd full pensjon. Disse gruppene må sikres dersom LO skal gå med på å øke pensjonsalderen.

De såkalte sliterne er grupper av arbeidstakere som har fysisk tunge yrker og som derfor har stor risiko for å måtte gi seg i arbeidslivet før de har oppnådd full pensjon. Disse gruppene må sikres dersom LO skal gå med på å øke pensjonsalderen.

Erlend Angelo

erlend.angelo@lomedia.no

ane.borrud@lomedia.no

vanja.krovel@lomedia.no

ragnhild.heyerdahl@lomedia.no

lene.svenning@lomedia.no

I Norge er det 67 år som regnes som ordinær pensjonsalder. Overfor E24 bekrefter arbeidsminister Tonje Brenna at regjeringen nå vil øke pensjonsalderen.

– Jeg mener det fornuftig å øke aldersgrensen gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier Brenna.

Arbeidsministeren ønsker å få til et bredt forlik om pensjon i Stortinget.

Forslaget får ikke ubetinget støtte fra LO.

I utgangspunktet er det ikke LOs politikk å heve pensjonsalderen, understreker LOs andre nestleder, Steinar Krogstad.

Han kommer med en klar betingelse for at LO skal gå med på å heve pensjonsalderen.

– For at LO skal støtte dette, må vi ha på plass ordninger for sliterne. Det er vår betingelse, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Må jobbe lengre

Regjeringen har varslet at den i løpet av desember vil legge fram en stortingsmelding om pensjon.

Stortingsmeldingen er en oppfølging av pensjonsutvalget som i fjor la fram sine forslag til endringer av pensjonsreformen fra 2011.

Pensjonsutvalget foreslo blant annet at dagens aldersgrense på 67 år erstattes med en bevegelig aldersgrense. Det betyr at aldersgrensen heves i takt med at forventet levealder øker. En arbeidstaker som er født i 1980, vil for eksempel måtte jobbe fram til han eller hun er 69 år.

Krogstad mener det er positivt at flere kan jobbe lengre i takt med en økende levealder og at arbeidslivet blir lettere.

– Samtidig må vi også ivareta de som ikke klarer dette. Sliterne har tyngre jobber og klarer ikke å stå i arbeidslivet så lenge som pensjonsreformen forutsetter, sier Krogstad.

Krogstad regner med at et bredt pensjonsforlik, hvor ivaretagelse av sliterne inkluderes, vil komme på plass.

– Det må på plass for at vi skal støtte pensjonsreformen, sier han. 

Debatt: Skammen ved å være arbeidsløs er tilbake, skriver Ebba Wergeland

Må fikse sliterordning

Heller ikke Christopher Beckham, leder i Handel og Kontor (HK) støtter en økning av pensjonsalderen uten at sliterne får mulighet til å gå av tidligere.

– Brenna kan ikke øke aldersgrensene om hun ikke fikser en sliterordning. Det må hun forstå. Ellers vil vi aldri kunne støtte det. Hun må lytte til tillitsvalgte i industri, handel og servicesektoren, ikke bare byråkrater og rådgivere, skriver han i en epost til HK-Nytt.

Beckham viser til at mange av HK-medlemmene ikke klarer å nå dagens nedre pensjonsaldersgrense på 62 år.

– Det er damer som jobber på betonggulvet vi må sikre en verdig avgang. Jeg håper Brenna vil møte dem og lytte til dem før hun eventuelt hever aldersgrensa, sier han.

– Må se på mer enn bare alder

Ken Ove Sletthaug er regiontillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og sitter i konsernstyret i Nortura, og er kjøttskjærer av yrke. Et klassisk sliteryrke, der mange i dag er sjanseløse til å fylle 67 år i arbeidslivet.

– Hos oss er det helsa som avgjør pensjonsalderen for de aller fleste. Noen jobber til de er 70 år, mens en del er slitne og må gi seg mye tidligere, sier Sletthaug til NNN-arbeideren.

Han har forståelse for at noe må gjøres med pensjonsalderen. Men å se bare på alder blir for enkelt, mener kjøttskjæreren.

Han foreslår to grep som vil ta bort det usosiale i å justere opp aldersgrensene.

– Jeg synes man både må se på en særaldersgrense for de som jobber i tunge yrker, og at man ser på hvor lenge man har stått i arbeid og betalt inn i folketrygden. Det er ikke realistisk å være verken kjøttskjærer eller stelle 75-åringer når man er 75 år selv, sier Sletthaug.

Å se blindt på alder vil derimot føre til en galopp av uføre, advarer han. 

– Da handler det jo bare om hvilket budsjett man vil ha folk på. Det er ikke noe fornuft i en ordning som gjør at uføregraden eksploderer i Norge. Det er stor forskjell på en kjøttskjærer som starter i yrkeslivet som 18-åring og en finansmegler som starter når han er 25-30.

Debatt: Nei, arbeidslinja bygger ikke på at trygdesøkere er arbeidssky, skriver Tonje Brenna

Ken Ove Sletthaug er kjøttskjærer av yrke og regiontillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund vil ha en særaldersgrense for de som jobber i tunge yrker.

Ken Ove Sletthaug er kjøttskjærer av yrke og regiontillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund vil ha en særaldersgrense for de som jobber i tunge yrker.

Erlend Angelo

Arbeidsgiverne må ta ansvar

Norsk Arbeidsmandsforbund er et annet LO-forbund som organiserer mange i typiske sliteryrker, som renholdere og anleggsarbeidere. Lederen i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, sier at dette har forbundet regnet med skulle komme før eller senere.

– Jeg forstår at det kan være nødvendig, men er ikke udelt begeistra for å heve pensjonsalderen.

Forbundslederen mener at for mange grupper vil det ikke være noen problem å heve pensjonsgrensen.

– Men det må komme på plass en løsning for sliterne. Jeg ser problemet med å identifisere hvem dette er, at man sannsynligvis må over på individnivå. Jeg har ikke noe svar på stående fot om hvordan dette skal gjøres, men vil veldig gjerne bli invitert med i diskusjonen om hvordan. 

Innsikt: Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund vil være med og diskutere en løsning for sliterne.

Forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund vil være med og diskutere en løsning for sliterne.

Ole Palmstrøm

Han peker også på arbeidsgivernes ansvar for å sørge for at flere klarer å stå i jobb.

– Helsetyveriet, at folk ikke klarer å stå i jobb fram til pensjonsalder fordi kroppen er utslitt på grunn av jobben, går rett inn i denne diskusjonen. Hvis vi skal stå lenger i arbeid, må vi ha et arbeidsliv hvor dette er mulig, slår han fast.

Mangler svar

Hvordan pensjonssystemet skal ivareta sliterne i arbeidslivet, har regjeringen foreløpig ikke noe klart svar på, innrømmer arbeidsministeren.

– Det kommer vi til å måtte jobbe videre med. Vi skal berøre det i stortingsmeldingen, men jeg tror ikke vi kommer til å klare å svare det fullt ut, sier Brenna til E24.

Rådgiver: – Det vil bli mye uro når folk faktisk skjønner hvor lite pensjon de får