JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Martin Guttormsen Slørdal

Fawsi Adem vil inn HK-ledelsen: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

LO må begynne å speile medlemsmassen, mener Fawsi Adem, som er kandidat til forbundsledelsen i Handel og Kontor.
28.08.2020
11:17
28.08.2020 11:25

martin@lomedia.no

Fawsi Adem er leder av Handel og Kontor region Øst. I 2010 flyttet han fra Göteborg til Norge og fikk seg jobb på IKEA Slependen, senere på IKEA Furuset. Etter kort tid begynte svensken å engasjere seg i fagforeninga på arbeidsplassen, som i dag er landets største HK-klubb. Han ble raskt valgt som tillitsvalgt, og senere konserntillitsvalgt. Nylig overlot han stafettpinnen som konserntillitsvalgt videre til en kollega. En stor og sterk HK-klubb i IKEA klarer seg godt uten Fawsi Adem. Nå er han regionens kandidat til HKs forbundsledelse ved det kommende landsmøtet i januar 2021.

Ikea-tillitsvalgt Fawsi Adem vil inn i HK-ledelsen

Flyktet til Sverige

Da Fawsi Adem var fem år, flyktet han og familien fra det somaliske området Ogaden i Etiopia til Sverige. Faren hans var politisk aktiv og risikerte å bli tatt til fange av regimet. Dette har han ingen minner fra. Det Fawsi Adem kjenner til, er svensk og norsk fagbevegelse og den nordiske modellen. Men det var først etter at han flyttet til Norge at han ble kalt svensk, husker han.

– På min første arbeidsplass i Norge ble jeg spurt om hvor jeg kom fra. Jeg er somalier, svarte jeg. Nei, nei, Fawsi. Hvilken by er du fra i Sverige, du er jo svensk, svarte de. De ga meg en anerkjennelse av at jeg var en av alle de andre. Det ga en boost for selvtilliten min å komme til Norge, forteller han.

Først og fremst tillitsvalgt

Fawsi Adem har gått gradene i forbundet, fra å være et ordinært medlem til å bli valgt som regionleder i HKs største region.

– Mitt kandidatur til HK-ledelsen er på grunn av mine egenskaper som tillitsvalgt og som fagforeningsmann. Jeg vil bli behandlet ut ifra de kriteriene, sier han.

Men når ny forbundsledelse skal velges ved neste HK-landsmøte, tror Adem at med så mange delegater med like bakgrunner, kan noen påvirkes av at han ikke ser ut som alle andre.

– Jeg er ung, jeg er svensk, og jeg mørk i huden. Og ja, jeg tror at hudfargen min kan ha en påvirkning på valget. Men det viktigste for meg når jeg stiller til valg, er at jeg er tillitsvalgt, gjentar regionlederen.

På tide å slippe fram noen

Fawsi Adem tror også det er positivt at han ikke ser ut som alle andre. Mange av de nye medlemmene HK verver, er mennesker med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, forteller han.

– Hvor mange i HKs ledelse har noen gang sett litt annerledes ut? Ingen. Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til. Mitt spørsmål er om HK er klare for en dyktig tillitsvalgt som er mørk i huden? Jeg synes det er på tide at LO har mot nok til å slippe fram noen. Og jeg sier ikke dette fordi jeg er kandidat selv, sier Fawsi Adem.

Les svaret fra HK-leder Christopher Beckham nederst i saken.

Én arbeiderklasse

Adem kaller fagbevegelsen en grunnleggende antirasistisk bevegelse og en arena for inkludering. Det er den kollektive arbeideridentiteten og styrken som forener fagbevegelsen i kampen for like rettigheter i arbeidslivet og samfunnet, og mot kreftene i samfunnet som forsøker å splitte fagbevegelsen, mener regionlederen.

– Vi er én og samme arbeiderklasse, og vi finner løsninger som bygger på vår kollektive styrke. På grunnplanet i LO tenker vi ikke på om vi er fra Nord-Norge eller Afrika. Der er alle representert. Vi er alle medlemmer og tillitsvalgte, og vi deltar i 8. mars-tog, 1. mai-tog og i Pride, sier Adem.

Speiler ikke medlemsmassen

LO HAR EN JOBB Å GJØRE: Fawsi Adem, leder av HK region Øst, mener at LO har en jobb å gjøre når det gjelder å skolere flere medlemmer så de blir i stand til å ta verv i fa gbevegelsen.

LO HAR EN JOBB Å GJØRE: Fawsi Adem, leder av HK region Øst, mener at LO har en jobb å gjøre når det gjelder å skolere flere medlemmer så de blir i stand til å ta verv i fa gbevegelsen.

Martin Guttormsen Slørdal

Det at så få i LOs og forbundenes høyeste organer har minoritetsbakgrunn, gjør at LO ikke speiler medlemsmassen, mener Adem. Han sier at LO må stille seg det vanskelige spørsmålet om organisasjonen er representativ for sine medlemmer.

– Fagbevegelsen må begynne å leve mer som den lærer bort. Vi prater mye om dette, men det går raskt i glemmeboken igjen, sier Adem.

I HKs handlingsprogram er det vedtatt at forbundet skal jobbe med å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til verv, og bidra til at flere kan delta aktivt i samfunnsdebatten.

– I HK er 70 prosent av medlemmene kvinner. Hvis du ser på styrer og stell, så er vi ikke representative. Og vi savner innvandrerkvinnene som er tillitsvalgte på arbeidsplassene. Dette er et eksempel på et arbeid som ikke har blitt fulgt godt nok opp i landsmøteperioden, mener Adem.

LO og forbundene må også gjøre en bedre jobb med å foreslå flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn til verv, mener han.

– Valgkomiteene i fagbevegelsen har ikke gjort en god nok jobb med å gjøre LO mer representativ. Det må inn en større bevissthet når det gjelder kjønn og etnisitet, uten at det er det eneste som skal være utslagsgivende, sier Adem.

Lederkampen utvides i HK: Lena Reitan foreslås som nestleder

Kvotering er nødvendig

Fawsi Adem mener at kvotering er et virkemiddel som brukes når man har mislyktes i å føre en bestemt politikk, og at det er et helt nødvendig virkemiddel i likestillingskampen for å få økt representativitet. Den kampen er på ingen måte over, sier han. Han mener likevel at mange har en feil oppfattelse av hva kvotering er.

– Vi må huske at det ikke handler om å få opp og fram folk uten at de har nødvendige kvalifikasjoner. Det handler om noe så enkelt som å velge den som er underrepresentert hvis valget står mellom to kandidater med like kvalifikasjoner, sier Adem.

Han sier at det er viktig å være bevisst på hvordan man bruker kvotering som virkemiddel.

– Det verste som kan skje, er at dyktige tillitsvalgte føler de får en merkelapp som kvotert inn, og dermed føler seg utenfor, til tross for gode kvalifikasjoner og engasjement, sier han.

• Det blir kamp om ledervervet i HK – Bjørn Mietinen vil bli forbundsleder

Uformelle arenaer kan ekskludere

Selv om fagbevegelsen har kommet langt med å fjerne de uformelle arenaene som kan være ekskluderende, eksisterer de fremdeles, mener Adem. Et typisk eksempel er å inviterere kamerater ut på øl etter et møte. Samtidig vet man at ikke alle kan delta. Dette kan fører til at mennesker blir utestengt også i fagbevegelsen, mener han.

– Det kan handle om familieliv, religiøs eller politisk overbevisning. Selv om du er en dyktig tillitsvalgt, havner du utenfor i de uformelle diskusjonene hvis du ikke er en del av en bestemt krets, eller har de samme fritidsvanene, sier han.

Han er opptatt av at det må skapes en fagbevegelse for alle, med arenaer der alle føler seg hjemme, og hvor det kan diskuteres politikk, arbeidsliv og hvor man aktivt kan ta del i samfunnsdebatten.

– Samtidig må vi ikke glemme samholdet og engasjementet som de uformelle arenaene skaper. Men vi må passe på at alle føler seg inkludert, minner han om.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Sitter i minoritetsutvalg

Arbeiderpartiet satte nylig ned et utvalg med ni personer med minoritetsbakgrunn. De skal se på hvordan Ap kan rekruttere flere mennesker med minoritetsbakgrunn, som kan engasjere seg og ta verv i partiet. Fawsi Adem sitter i dette utvalget. De politiske organisasjonene har kommet lenger i disse spørsmålene enn fagbevegelsen, mener han. Han tror det er fordi de har ført diskusjonen over lengre tid.

– Utvalget er ikke et talerør for minoriteter. Oppdraget er å se hvordan Ap kan gjøre en bedre jobb på dette området. Akkurat nå deler vi erfaringer med hverandre, forteller svensken.

Kontoret til Fawsi Adem og Oslo/Akershus Handel og Kontor er full av historiebøker om fagbevegelsen. Adem peker på bøkene og sier at det er denne historien som binder menneskene i fagbevegelsen sammen og gjør den til det fellesskapet det er.

Han viser til at de første fagforeningene oppsto på grunn av menneskers opplevelser av fattigdom, ydmykelse og undertrykkelse, og at det var ideen om alle menneskers likeverd og like rett, eller likestilling, som skapte styrken fagbevegelsen har til å forandre samfunnet.

– I det fagligpolitiske arbeidet jobber vi for et arbeidsliv uten over- og underordning, uten klasseskiller og fattigdom, og uten fordommer og diskriminering. Vårt viktigste utgangspunkt i den kampen er solidaritet, sier han.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

Må få bedre medlemsopplæring

HK-avdelingen hans har hatt mange kurs for ordinære medlemmer de siste årene, og der er arbeiderhistorie en sentral del av undervisningen. Adem ønsker at medlemmer skal settes i stand til å ta kampen på arbeidsplassen sammen med kollegene. Han sier at mange av de nye, flinke tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn også må settes i stand til å gjøre det. Forbundet må hjelpe til og sørge for at de synes og kjenner seg trygge på seg selv.

– Fagbevegelsen er gode på å skolere tillitsvalgte i arbeiderbevegelsens historie, men dårlige på å skolere medlemmene. Det må vi bli flinkere til. Avdelingen vår er opptatt av historie, og vi må kjenne til den for å forme framtida, sier Fawsi Adem.

Les også portrettintervjuet som HK-Nytt gjorde med Fawsi Adem våren 2015.

HK-lederen tror landsmøtet vil velge de beste kandidatene uansett bakgrunn

Forbundsleder i HK, Christopher Beckham, sier at forbundet jobber aktivt for å rekruttere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. HK har i dag mange tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, som har lyktes med klubbarbeidet på grunn av deres faglige dyktighet, påpeker han.

– De er valgt som tillitsvalgte i kraft av sin kunnskap og at de har den nødvendige kompetansen til å ta vervene. Jeg mener at forbundet har mye å være stolte av på dette området, sier forbundslederen.

I HKs prinsipp- og handlingsprogram heter det at HK har som mål å legge til rette for at minoritetsgrupper deltar i samfunnsdebatten og aktivt rekruttere tillitsvalgte fra minoritetsgrupper.

– Dette arbeidet blir aldri godt nok. Etter landsmøtet bør det nye forbundsstyret sette seg ned for å diskutere disse spørsmålene, og hvordan forbundet skal jobbe videre med rekruttering fram mot neste landsmøte i 2024, sier Beckham.

Han forstår at Fawsi Adem kan stille seg spørsmålet om HK er klare for en dyktig tillitsvalgt som er mørk i huden. Christopher Beckham sier at han aldri stilte seg spørsmålet om HK var klare for en homofil forbundsleder.

– Jeg tror at HK-landsmøtet velger de kandidatene som er best egnet på bakgrunn av sin faglige dyktighet som tillitsvalgte, uavhengig av seksuell legning, kjønn, etnisitet eller hudfarge, sier Christopher Beckham.

28.08.2020
11:17
28.08.2020 11:25