STEM JA: De tre Coop-tillitsvalgte er fornøyd med lønnsoppgjøret i varehandelen, og håper det får flertall i uravstemningen. Fra venstre: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, Gunvor Osnes Heggen, hovedtillitsvalgt i Coop Økonom, og Magrit Wik, hovedtillitsvalgt i Coop Nordland.

STEM JA: De tre Coop-tillitsvalgte er fornøyd med lønnsoppgjøret i varehandelen, og håper det får flertall i uravstemningen. Fra venstre: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, Gunvor Osnes Heggen, hovedtillitsvalgt i Coop Økonom, og Magrit Wik, hovedtillitsvalgt i Coop Nordland.

Erlend Angelo

Coop-tillitsvalgte ber medlemmene stemme ja til lønnsoppgjøret i varehandelen

Hovedtillitsvalgte i tre store samvirkelag mener meklingsresultatet er godt. Stem ja i uravstemningen, oppfordrer de.
30.09.2020
14:04
30.09.2020 14:04

lene.svenning@lomedia.no

Innen torsdag 1. oktober klokka 16 må HK-medlemmene i varehandelen ha avgitt sin stemme i uravstemningen. De 26.000 medlemmene som er omfattet av landsoverenskomsten, kontoroverenskomsten og lederoverenskomsten med Virke, kan nå si ifra om meklingsresultatet som forelå 12. september er godt nok for dem.

Et stort flertall i HKs forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja. Fire av dem som var med på forhandlingene, har imidlertid bedt medlemmene stemme nei. Hovedårsaken er at HK ikke fikk gjennomslag for kravet om full lønn under sykdom (se faktaboks). I ettertid har det blitt kjent at de største samvirkelagene likevel vil fortsette sin praksis med å forskuttere lønn under sykdom – en viktig del av det som kalles full lønn under sykdom. Det har kommet fram etter at meklingen var over.

Les også: – Jeg er stolt av resultatet i lønnsoppgjøret, sier HK-lederen

Garantilønna viktigst

Fortsatt forskuttering av lønn under sykdom er en viktig grunn til at Margit Wik, hovedtillitsvalgt i Coop Nordland, har stemt ja i uravstemningen.

– Jeg anbefaler medlemmene i Coop å stemme ja, vi har jo ikke mistet noe, sier hun.

Wik håper at også medlemmene i resten av varehandelen vil si ja til lønnsoppgjøret. Selv om full lønn under sykdom var et viktig krav, også for henne, er Wik mer opptatt av at garantilønnsordningen består – på tross av at Virke ønsket å gjøre endringer i den.

– Den er viktigst for meg. Vi er jo mer på jobb enn vi er syke, sier hun.

– Bruk stemmeretten

Wik peker også på at koronapandemien har gitt en usikker situasjon og framtidsutsikter.

– Det er ikke alle bedrifter som har klart seg like godt under pandemien. Jeg frykter at vi har mer å tape enn å vinne på en streik. Det er greit å bruke streik som et verktøy, men det verktøyet må brukes med omhu, sier hun til HK-Nytt.

– En streik vil koste, også de ansatte vil lide et økonomisk tap. Medlemmene bør sette seg godt inn i resultatet før de stemmer, sier hun.

Wik har fulgt med på debatten på sosiale medier de siste ukene.

– Det virker som om folk er sinte for at de ikke fikk det resultatet som de ønsket seg. Kanskje var det dumt av HK å gå så hardt ut med kravet om full lønn under sykdom. Jeg var også skuffet over at vi ikke fikk det, men jeg har tenkt meg om. Vi må se det store bildet, sier hun, og ber om at HK-medlemmene i varehandelen uansett bruker stemmeretten sin.

Les også: Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier i lønnsoppgjøret

– Et veldig godt oppgjør

Også Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, ber medlemmene stemme ja i uravstemningen.

– Dette er et veldig godt oppgjør. Vi fikk ikke full lønn under sykdom nå i første omgang, men det andre vi fikk er mer verdt enn det, mener hun.

Svendsvoll peker på at tilleggene for å jobbe lørdag kveld og søndag har gått opp, i tillegg til at regelen om at de som jobber mindre enn tolv timer i uka ikke skal ha kveldstillegg, er fjernet.

– Dette er med på å holde igjen på åpningstidene, inkludert de mest ugunstige arbeidstidene, sier hun.

Vil kjempe videre

Svendsvoll viser også til at Coop Sørvest vil fortsette med å gi de butikkansatte forskuttering av sykelønn. Det er en god grunn for at Coop-ansatte skal stemme ja, mener hun. Svendsvoll tror at også denne yrkesgruppen vil få full lønn under sykdom etterhvert.

– Jeg tror ikke Coop vil være bekjent av at de gir det til alle andre i Coop som jobber på lager, i industrien, på kontorene, og til butikksjefene og resten av ledelsen, men ikke til oss som jobber i butikk, sier hun.

– Men slik har det jo vært i mange år?

– Ja, men nå har dette blitt kjent, nå har det vært et krav om at også vi skal ha full lønn under sykdom. De ansatte er opptatt av det skal være rettferdighet mellom de ulike yrkesgruppene. Vi er ikke ferdige med denne saken, vi krever likebehandling, sier hun.

Baner vei

Svendsvoll tror at også andre ansatte i varehandelen vil få forskuttering av sykelønn framover. For HK og Virke ble enige om følgende formulering under forhandlingene og meklingen: «Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger». Og får Coop-ansatte full lønn under sykdom, vil andre også få det etterhvert, tror hun:

– Det er alltid noen som må bane vei.

Svendsvoll er opptatt av at alle må bruke stemmeretten sin.

– Blir det et nei-flertall, er jeg klar til å streike. Men da forventer jeg at minst 50 prosent av medlemmene stemmer. Jeg er redd for å gå til streik på et syltynt grunnlag, sier hun.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– På tide å fjerne 12-timersregelen

Også Gunvor Osnes Heggen, hovedtillitsvalgt i samvirkelaget Coop Økonom, plassert i Stavanger og omegn, oppfordrer medlemmene til å stemme ja i uravstemningen. Hun mener meklingsresultatet er godt nok.

– Det er jammen på tide at 12-timersregelen forsvinner. Selv om arbeidsgiverne aldri vil innrømme det, blir ansattes timer holdt nede for å unngå tillegg. Nå kan det åpnes for at folk får jobbe mer, sier Heggen.

Får aldri alt

Hun tror de fleste medlemmene er mest opptatt av hva de får i lønnsøkning – og i det spørsmålet er garantilønnsordningen svært viktig. Den består uendret etter lønnsoppgjøret.

Også Heggen var skuffet over at HK ikke fikk gjennomslag for kravet om full lønn under sykdom. Men:

– Jeg har vært i forhandlinger mange ganger. Man får aldri alt man ber om. Vi får bare være glade for det vi har fått, og så får vi bare kjempe videre for kravet, sier hun.

– Jeg oppfordrer folk til å stemme ja, men det er opp til hver enkelt hva de stemmer, avslutter Heggen.

Dette er full lønn under sykdom

Full lønn under sykdom innebærer flere ting:

– bedriftene fortsetter å betale lønn til sykmeldte, og får selv refundert penger fra Nav, slik at den sykmeldte slipper å gjøre det. Dette kalles forskuttering av sykepenger.

– bedriftene utbetaler feriepenger også etter 48 dagers sykefravær. Det får de ikke refundert fra Nav.

– bedriften betaler sykepenger av lønn over 6G (ca. 600.000 kroner)

30.09.2020
14:04
30.09.2020 14:04

Dette er full lønn under sykdom

Full lønn under sykdom innebærer flere ting:

– bedriftene fortsetter å betale lønn til sykmeldte, og får selv refundert penger fra Nav, slik at den sykmeldte slipper å gjøre det. Dette kalles forskuttering av sykepenger.

– bedriftene utbetaler feriepenger også etter 48 dagers sykefravær. Det får de ikke refundert fra Nav.

– bedriften betaler sykepenger av lønn over 6G (ca. 600.000 kroner)