Line Mette Finnøy" />
HEVDER BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, mener ledelsen ikke har drøftet utvidelsen av åpningstida med de tillitsvalgte slik de skulle.

HEVDER BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, mener ledelsen ikke har drøftet utvidelsen av åpningstida med de tillitsvalgte slik de skulle.

Lene Svenning

Coop Extra utvider åpningstida. Tillitsvalgte synes de har lite de skal ha sagt

– Noen steder har ansatte bare fått beskjed om at arbeids­planen er oppsagt, sier hoved­tillitsvalgt Anne Svendsvoll i Coop Sør-Vest.
06.10.2021
10:04
06.10.2021 10:48

line.mette.finnoy@lomedia.no

Extra-butikker over hele landet utvider åpningstida til klokka 23 på lørdager. Hovedtillitsvalgt Anne Svendsvoll i samvirkelaget Coop Sørvest er oppgitt over måten det skjer på.

Ifølge Svendsvoll måtte de tillitsvalgte i hennes samvirkelag selv be om drøfting av saken. Det resulterte i at de fikk et møte med ledelsen. Møtet endte med en uenighetsprotokoll, hvor de tillitsvalgte også hevder at arbeidsgiveren har brutt drøftingsplikten, og dermed også Hovedavtalen.

– Grunnen til at vi mener det er brudd på drøftingsplikten, er at vi blir møtt med at beslutningen er tatt på et høyere nivå, og at det ikke er noe ledelsen kan gjøre med utvidelsen av åpningstida, sier Svendsvoll.

Ifølge Svendsvoll fikk de tillitsvalgte beskjed om at beslutningen var tatt i kjedestyret. Der sitter ingen tillitsvalgte, kun direktørene fra de største samvirkelagene.

Se hva ledelsen i Coop svarer lenger ned i saken.

Les også: Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Negative konsekvenser

– Dette er en vanskelig sak for oss, med svært negative konsekvenser for mange butikkansatte, sier Svendsvoll.

Hun mener at forståelsen av hva som kan begrunnes som «nødvendig» nattarbeid tøyes.

I arbeidsmiljøloven står det at nattarbeid er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00, og at det ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det avgjørende er om nattarbeidet er nødvendig av produksjonsmessige grunner, eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Før nattarbeid iverksettes, skal arbeidsgiver drøfte med arbeidstakers tillitsvalgte om nattarbeid er nødvendig, presiserer Arbeidstilsynet som har skrevet om nattarbeid på sine nettsider.

– Er nattåpne butikker nødvendig? Jeg synes det er et betimelig spørsmål, sier Svendsvoll.

Tungt arbeid

Det er tungt arbeid å jobbe i butikk, påpeker Svendsvoll.

– Å jobbe kveldstid er like hardt som å jobbe dagtid. Det er ikke færre oppgaver, mens det er tidspress for å bli ferdig. Mange av oss vasker butikken til neste dag, og det skal vi være ferdige med før vi går klokka 23, forteller Svendsvoll.

Hun peker også på at lange åpningstider ofte ikke er forenlig med et normalt familieliv.

Les også: 135.000 er lavtlønte i varehandelen. Slik vil tidligere HK-leder slå ned på fagforeningsknusing

– Liker ikke trenden

Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge, forteller at ledelsen har drøftet den utvidede åpningstida med de tillitsvalgte i hans samvirkelag. De tillitsvalgte sa seg uenige med ledelsen i at det skal være langåpne lørdager i Extra-butikkene.

– Vi ønsket å si imot på generelt grunnlag. Vi liker ikke trenden i samfunnet med at alt skal være åpent «døgnet rundt», sier han til HK-Nytt.

Likevel: Åpningstida i Extra-butikkene ble utvidet til klokka 23 også på lørdager.

– Men det bør sies at Coop ikke er den butikkjeden som leder an i utvidelsen av butikkenes åpningstider. Det er det andre butikkjeder som gjør, legger han til.

Simonsen peker på at bare en liten prosent av kundene handler mellom klokka 21 og 23, og i de fleste butikker vil ikke omsetningen forsvare de økte kostnadene.

– Det hadde vært noe annet hvis vi mistet 40 prosent av kundene til Rema eller Kiwi på grunn av åpningstida, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HJELPER LITE: Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge.

HJELPER LITE: Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hjelper lite med drøfting

Men selv om det er gjennomført drøftinger i Coop Midt-Norge, er Simonsen ikke helt fornøyd.

– Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Simonsen.

– Hvert samvirkelag er selvstendige juridiske enheter som i prinsippet bestemmer åpningstida selv, men de vil jo følge anbefalingen til kjedestyret, påpeker han.

I Coop Midt-Norge går de tillitsvalgte igjennom åpningstida butikk for butikk sammen med ledelsen hvert år og drøfter om den er riktig, forteller han.

– Lokale drøftinger gir oss en mulighet her til å komme med innspill hvis vi mener det er argumenter for å avvike fra kjedekravet om minimumsåpningstid, sier Simonsen.

Han er opptatt av at de ansatte i samvirkelagene ikke har noen representasjon inn i Coops sentrale organer.

– Det er en svakhet, sier Simonsen.

Les også: Tone er tilbake på jobb etter 19 måneders korona-permittering

– Hårreisende

Nina Hammer Thysse, hovedtillitsvalgt i samvirkelaget Coop Gjesdal, forteller at hun innså behovet for at Coop Extra i Ålgård, der hun jobber, måtte utvide åpningstida på lørdager. Hun tok ikke til motmæle mot utvidelse av åpningstida.

– Hos oss er konkurransen knallhard, så det var dessverre nødvendig, viste en analyse av handlevanene. Men at det skal innføres lengre åpningstid ved samtlige butikker i landet, synes jeg er hårreisende. Særlig med de mange Extra-butikkene som ligger omtrent for seg selv, uten konkurranse. Det blir ikke lønnsomt, og det er en belastning for de ansatte, sier Thysse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

IKKE ALLE: Nina Hammer Thysse, hovedtilllitsvalgt i Coop Gjesdal, har forståelse for at noen butikker må holde langåpnet for å klarre seg i konkurransen, men mener det ikke gjelder alle butikker i kjeden.

IKKE ALLE: Nina Hammer Thysse, hovedtilllitsvalgt i Coop Gjesdal, har forståelse for at noen butikker må holde langåpnet for å klarre seg i konkurransen, men mener det ikke gjelder alle butikker i kjeden.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-Nytt har vært i kontakt med tillitsvalgte i flere samvirkelag. Flere svarer at Extra-butikkene har hatt langåpent en stund.

Coop: Vi må gjøre som konkurrentene

Extra-kjeden har anbefalt å utvide åpningstiden på lørdager til 23.00, slik at de er på linje med Kiwi og Rema, opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge SA.

– Vi har forståelse for at det for noen ansatte kan være vanskelig og lite ønskelig å jobbe til 23 på lørdager, spesielt de med barn. Men for å sikre butikkene konkurransekraft, og der igjennom trygge dagens arbeidsplasser, må vi følge konkurrentene på åpningstid for ikke miste kunder og omsetning, skriver Kristiansen i en epost til HK-Nytt.

LANGE DAGER: De ansatte i Extra-butikkene jobber til klokka 23 også på lørdager. Det er de tillitsvalgte HK-Nytt har  snakket med, kritiske til.

LANGE DAGER: De ansatte i Extra-butikkene jobber til klokka 23 også på lørdager. Det er de tillitsvalgte HK-Nytt har snakket med, kritiske til.

Brian Cliff Olguin

Kan søke om avvik

Det er samvirkelagene som eier butikkene og som har personalansvaret, påpeker Kristiansen når HK-Nytt spør om det har vært reelle drøftinger om utvidet åpningstid.

– Om en butikk velger å utvide sin åpningstid, vil samvirkelaget drøfte dette med de ansatte etter gjeldende regler. Det er også anledning for samvirkelagene å søke om avvik fra anbefalte åpningstider dersom konkurransesituasjonen lokalt tilsier noe annet, skriver han.

HK-Nytt spør om det tas beslutninger i kjedestyret i Coop uten at de ansatte er representert. Til det svarer Kristiansen følgende:

– Kjedestyret i Coop Norge er et internt organ som forvalter blant annet kjedeavtalene. Det er viktig å understreke at det er samvirkelagene, som eier butikkene og har ansettelsesforholdene, som gjennomfører drøftelsesmøter med ansatte, ikke kjedestyret. Ansatte er representert i styrene i de ulike samvirkelagene.

Coop er opptatt av å følge de spillereglene som gjelder for arbeidslivet, og de oppfyller drøftingsplikten ved at de samvirkelagene som vurderer å utvide åpningstiden drøfter dette med sine tillitsvalgte før endret arbeidstid innføres, skriver Kristiansen.

Tilbakeviser

Mens Harald Kristiansen sier at utvidede åpningstider er en anbefaling, omtaler Torill Grahl-Jacobsen, HR-direktør i Coop Sørvest SA, dem også som et krav.

– Kjeden har ulike krav som er knyttet til konsept, disse kravene skal vi følge. Når det gjelder åpningstider gis det imidlertid anledning til å søke om dispensasjon fra kravet. Denne muligheten er gitt for å ivareta lokale forhold. Det er øverste leder i region som søker kjedestyret om dispensasjon på vegne av den butikken det gjelder, utdyper Grahl-Jacobsen.

Hun understreker at det er Coop Norge som eier kjedekonseptene og gir en anbefaling om åpningstider, mens det er samvirkelagene som selvstendige virksomheter og arbeidsgivere som skal drøfte og eventuelt gjennomføre endringer i sine butikker.

– Og det er gjort etter gjeldende regler for arbeidslivet, skriver HR-direktøren for Coop Sørvest.

– Har fulgt reglene

– Det er gjennomført drøftelsesmøte med de ansatte etter gjeldende regler, sier hun og viser til protokoll fra drøftelsesmøtet.

Hun avviser hovedtillitsvalgt Anne Svendsvolls påstander om brudd på Hovedavtalen.

Til påstandene om at ansatte i enkelte butikker har fått endret skiftplan uten å ha blitt informert på forhånd, sier Grahl-Jacobsen dette:

– Alle våre butikker skal følge tariffavtalen ved endringer i turnus, plutselige endinger uten informasjon og drøfting skal ikke forekomme.

Forståelse for ulempe

HR-direktøren har forståelse for at det kan være vanskelig og lite ønskelig å jobbe til klokka 23 på lørdager, skriver hun.

– Når våre konkurrenter utvider åpningstiden, må også vi gjøre lokale vurderinger på hvorvidt vi skal følge på åpningstid for ikke å miste kunder, og det vil bli gjennomført drøftelsesmøter med ansatte der hvor dette kan være aktuelt, skriver Torill Grahl-Jacobsen.

06.10.2021
10:04
06.10.2021 10:48