FORHANDLET: Klubbleder Lasse Basteson og konserntillitsvalgt Tone Sigvartsen krevde lønnsøkning hos Brødrene Dahl og fikk ja.

FORHANDLET: Klubbleder Lasse Basteson og konserntillitsvalgt Tone Sigvartsen krevde lønnsøkning hos Brødrene Dahl og fikk ja.

Lene Svenning

Slik økte de lønna på lageret

Da misnøyen med lønna vokste, forhandlet de HK-tillitsvalgte lønna opp med hele 66.000 kroner.
10.11.2017
11:24
10.11.2017 11:24

lene.svenning@lomedia.no

På sentrallageret til rørbedriften Brødrene Dahl på Langhus vokste misnøyen med lønna. Sammenlignet med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sin tariffavtale for lageransatte, hadde de ansatte her sakket akterut lønnsmessig. Mens lageransatte i en annen bedrift forsøker å bytte tariffavtale, ville de tillitsvalgte på Brødrene Dahl ordne opp selv.

LES OGSÅ: Delte meninger om rett til mer jobb

Ville stoppe tariffhopping

Mens lønna for lageransatte i Handel og Kontors tariffavtale tidligere var høyere enn i NTFs avtale, ble situasjonen snudd på hodet for tre år siden, forteller konserntillitsvalgt Tone Sigvartsen og klubbleder Lasse Basteson til HK-Nytt.

Nå er lønnsnivået i NTFs avtale høyere.

I vår begynte en tidligere HK-tillitsvalgt på Brødrene Dahl å verve medlemmer til YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet (YTF). Dette konkurrerende forbundet har en tariffavtale som er identisk med NTF sin avtale. Så langt har 50-60 HK-medlemmer gått over til YTF, forteller Sigvartsen og Basteson.

– Jeg har full forståelse for at de lageransatte protesterte. HK ville rette opp lønnsforskjellene i tariffoppgjøret med Virke i 2016, men ble blankt avvist. Nå måtte vi forhandle om dette lokalt, sier Sigvartsen.

Stort lønnshopp

De lokale tillitsvalgte henvendte seg til ledelsen i Brødrene Dahl, og krevde at lønna til de ansatte på lageret skulle opp på samme nivå som i tariffavtalene til NTF og YTF.

Mens de lageransatte i Brødrene Dahl de siste årene har vært lønnet som «lagerfunksjonærer» etter Landsoverenskomsten til HK og Virke, skal de nå lønnes som «lagerarbeidere» etter det såkalte bilag 3 i denne tariffavtalen. Dette bilaget sikrer at lønna holder tritt med minstelønna i NTFs avtale.

Det sa ledelsen ja til, og lønna har allerede økt noe. Fra nyttår skal alle ansatte på sentrallageret på Langhus og på lagrene tilknyttet bedriftens 54 filialer ha økt lønna til 34.614 kroner i måneden. Ifølge klubb­leder Basteson gir det et lønnshopp på omlag 66.000 kroner i året for mer enn hundre ansatte. De fleste av dem hadde tidligere 29.109 kroner i måneden.

– Det er jo helt fantastisk, synes konserntillitsvalgt Tone Sigvartsen.

LES OM STRIDEN OM LAGERANSATTES LØNN OG TARIFFAVTALE:

– HK må få opp lønna til lageransatte

HK-lederen vil rydde opp i lagerstriden

10.11.2017
11:24
10.11.2017 11:24