TAPER FERIEPENGER: Ana Svenning må spare litt hver måned for å ha råd til ferie neste år.

TAPER FERIEPENGER: Ana Svenning må spare litt hver måned for å ha råd til ferie neste år.

Eva Ler Nilsen

Ana må spare til neste års ferie:

Mister tusenvis av kroner etter mammapermisjon

De butikkansatte i Coop får ikke utbetalt lønn fra bedriften når de er i foreldrepermisjon. For Ana Svenning betyr det over 20.000 kroner mindre i feriepenger.
02.06.2017
10:54
02.06.2017 10:54

eva.ler.nilsen@lomedia.no

– Urettferdig.

Det er ordet hun bruker. For mens Ana Svenning og de andre ansatte i Coops butikker må heve foreldrepenger hos Nav, får butikksjefene og andre ansattgrupper i Coop lønn direkte fra arbeidsgiveren som vanlig. De taper ikke en krone, men det gjør Ana. Nå sparer hun for å ha råd til ferie neste år.

LES OGSÅ: Hanne Marte har nulltimerskontrakt - må jakte på vakter

Gjenstand for mekling

Litt bakgrunn: Under tariffoppgjøret i fjor stilte HK krav om at alle ansatte innenfor Coop-systemet må likestilles når det gjelder utbetaling av både sykepenger og foreldrepenger. Butikksjefer, lagerarbeidere og ansatte i Coops administrasjon har gjennom sine tariffavtaler rett til lønn fra arbeidsgiver ved sykdom og foreldrepermisjon. Det har ikke de butikkansatte.

Arbeidsgiverforeningen Samfo gikk absolutt ikke med på å innfri kravet, og HK brøt forhandlingene. HK-leder Trine Lise Sundnes uttalte i forbindelse med bruddet at det er urimelig at det kun er noen som får lønn utbetalt fra arbeidsgiver under sykdom og foreldrepermisjon og dermed fulle feriepengerettigheter.

– Butikkmedarbeidere må ta til takke med langt dårligere økonomi når de skal ta sin ferie etter eventuell sykdom eller foreldrepermisjon. Dette er et prinsipielt og viktig krav for å likestille butikkmedarbeidere med andre i samme bedrift, sa Sundnes.

Tariffoppgjøret gikk til mekling, men kravet ble ikke innfridd fullt ut. HK fikk ikke Samfo med på alt, men de fikk arbeidsgiverne med på å forskuttere sykepenger utover de lovpålagte 16 første dagene, altså utbetale lønn direkte til den ansatte, så de ikke trenger å gå via Nav. Det ble ingen endringer i foreldrepengereglene i tariffavtalen. Lenger kom de ikke i fjor.

Magert feriepengegrunnlag

Ana Svenning var tillitsvalgt på jobben ved Coop Extra Vikhammer under tariffoppgjøret i fjor, og var klar for å streike for kravet. Som gravid var det ikke vanskelig å sette seg inn i saken. Nå, ett år etter, er hun i mammapermisjon og kjenner konsekvensene av manglende lønnsutbetaling fra jobben, på kroppen.

Ana fikk sønnen Brage i desember, åtte uker før termin. I ukene de var på sykehuset fikk hun pleiepenger forskuttert fra arbeidsgiver. Det var takket være det HK fikk gjennomslag for i fjor. Da hun gikk ut i ordinær foreldrepermisjon fra nyttår, overtok imidlertid Nav ansvaret for utbetalingen av foreldrepenger. Etter permisjon og ferie begynner Ana på jobb igjen 3. oktober. Da gjenstår det 13 arbeidsuker i år, som skal danne grunnlaget for feriepengene neste år. Av pengene fra Nav får hun feriepenger av kun de tolv første ukene. Dette betyr en mager juni-lønn neste år.

– Jeg har regnet ut at jeg vil få 22.000 kroner mindre i feriepenger i 2018 enn det jeg vanligvis får, sier Ana.

BER HK FØLGE OPP SAKEN: Ana Svenning mener at HK må legge kravet på bordet igjen når de møter Samfo til nye tarifforhandlinger neste år.

BER HK FØLGE OPP SAKEN: Ana Svenning mener at HK må legge kravet på bordet igjen når de møter Samfo til nye tarifforhandlinger neste år.

Eva Ler Nilsen

Sparing må til

Vel vitende om at neste års feriepenger vil bli halvert, har Ana Svenning satt i gang med sparing.

– Vi er en familie på fire, så med 23.000 kroner utbetalt neste juni, blir det ikke mye igjen til ferie når regningene er betalt. Derfor sparer jeg det jeg kan. Dessuten skal vi sette opp et nytt budsjett for familien. Heldigvis hadde jeg 100 prosent stilling da jeg gikk ut i permisjon. Det er jeg glad for, for før hadde jeg 60 prosent stilling, sier hun.

Ana er provosert av at det råder ulikheter i en og samme bedrift.

– Slik det er nå, er det forskjell på folk. Det liker jeg dårlig. Dessuten er det også i hovedsak kvinner som rammes, for det er de som tar lengst permisjon. Pappakvoten er på ti uker og alle disse ukene, selv om de betales fra Nav, gir feriepengeopptjening, minner hun om.

Anas venninner i barselgruppa hadde ikke hørt om problemstillingen de er midt oppi i hennes bransje.

– To av dem jobber i kommunal sektor, og får alt betalt av jobben, den tredje jobber i privat sektor, men ikke handelen, og på hennes arbeidsplass er det også orden på dette. Det var fint å få en diskusjon om det, folk har ikke tenkt over saken, og alle er glade for at jeg tar det opp og fronter det, sier hun.

Forventer omkamp neste vår

Ana Svenning mener at HK må legge kravet på bordet igjen når de møter Samfo til nye tarifforhandlinger neste år.

– Dette må ryddes opp i. Jeg er tross alt heldig, som har full stilling og mulighet til å legge av litt hver måned. Ikke alle har det, vi vet jo at det er få heltidsstillinger i min bransje. Da kan man jo ikke spare. Låneutgifter og andre regninger kommer uansett, uavhengig av stillingsprosent. Jeg leste i avisen at fødselstallet i Norge går ned, at det nå er i gjennomsnitt 1,7 barn per kvinne. Det sier meg at det må legges bedre til rette for å få barn, sier Ana Svenning.

Hun vil ha rettferdighet.

– Ja, jeg skjønner at kravet er dyrt, men når noen får, så bør alle få. Det provoserer med veldig at det ikke er like vilkår på en og samme arbeidsplass, legger hun til.

Butikkmedarbeideren har lov til å håpe. Etter tariffoppgjøret i fjor lovet HK-leder Trine Lise Sundnes å ta saken opp igjen ved neste hovedoppgjør, altså i 2018.

LES OGSÅ: Tariffavtale gir deg mer å rutte med i ferien

Mye å tape

• Det er stor forskjell for en ansatt å få pengene direkte fra Nav og det å få utbetaling av lønn fra arbeidsgiver mens man er i permisjon.

• Utbetaling av lønn fra arbeidsgiver under foreldrepermisjon og sykdom medfører også full opptjening av feriepenger, det vil si utover folketrygdens begrensninger.

• Ifølge folketrygdloven refunderer Nav kun tolv av ukene, og det ytes feriepenger tilsvarende 10,2 prosent av utbetalingene disse tolv ukene.

• Jobber man i en tariffbunden bedrift, er feriepengesatsen på 12 prosent.

02.06.2017
10:54
02.06.2017 10:54

Mye å tape

• Det er stor forskjell for en ansatt å få pengene direkte fra Nav og det å få utbetaling av lønn fra arbeidsgiver mens man er i permisjon.

• Utbetaling av lønn fra arbeidsgiver under foreldrepermisjon og sykdom medfører også full opptjening av feriepenger, det vil si utover folketrygdens begrensninger.

• Ifølge folketrygdloven refunderer Nav kun tolv av ukene, og det ytes feriepenger tilsvarende 10,2 prosent av utbetalingene disse tolv ukene.

• Jobber man i en tariffbunden bedrift, er feriepengesatsen på 12 prosent.