SKULDER VED SKULDER: Fellesforbundets leder Jørn Eggum og HK-leder Trine Lise Sundnes står sammen om kravene i årets lønnsoppgjør.

SKULDER VED SKULDER: Fellesforbundets leder Jørn Eggum og HK-leder Trine Lise Sundnes står sammen om kravene i årets lønnsoppgjør.

Martin Guttormsen Slørdal

LO krever bedre pensjon og mer lønn

HK er glad for at LO-forbundene står sammen om å kreve mer lønn til alle og en bedre avtalefestet pensjon i årets lønnsoppgjør.
27.02.2018
10:14
27.02.2018 15:25

hk-nytt@lomedia

Det gikk HKs vei da kravene i årets tariffoppgjør ble vedtatt i dag, tirsdag. LO vil forhandle sammen for å sikre alle økt kjøpekraft og å tette hullene i dagens avtalefestede pensjon (AFP).

LES OGSÅ: Clas Ohlson må gi ansatt lov til å følge i barnehagen

Pensjon er hovedkrav

Handel og Kontor har de siste månedene argumentert for at LO må forhandle sammen i møte med arbeidsgiverne i år. Slik blir det. Forrige gang forbundene forhandlet sammen var i 2008, da var endringer i avtalefestet pensjon viktigst. Også i år er forbedring av AFP et av de viktigste kravene. LO krever at ordningen gjøres om fra en pensjon du må kvalifisere deg til, til en pensjonsordning du tjener opp rettigheter i. I dag må du være ansatt i en bedrift med tariffavtale i sju av de siste ni årene før du fyller 62 år for å få AFP. Dette har medført at mange har mistet den verdifulle pensjonen fordi de for eksempel har mistet jobben eller byttet jobb sent i yrkeskarrieren. Nå vil LO tette dette «hullet».

LO krever også at det blir gitt et eget AFP-tillegg til de såkalte sliterne, de som ikke har helse til å fortsette å jobbe etter fylte 62 år. LO vil også sørge for at flere får kompensert for at pensjonsutbetalingene går ned som følge av økt levealder.

I tillegg vil LO at AFP i privat sektor samordnes med AFP i offentlig sektor, så man ikke taper pensjon på å bytte sektor.

LO og forbundene vil også forbedre tjenestepensjonen. Kravet er at det gis pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsbrøker fra en fyller 13 år.

Mer penger til alle

LOs representantskap vil at alle skal få mer å rutte med. I 2016 økte prisene mer enn lønningene, slik at reallønna gikk ned. Det vil ikke LO ha en reprise av. Organisasjonen krever derfor økt kjøpekraft for alle. I går la Teknisk beregningsutvalg fram sine prognoser for prisutviklingen. De regner med at det blir en prisvekst på to prosent i år. Økt kjøpekraft tilsier derfor at det skal bli en lønnsvekst som overstiger to prosent.

LO vil også fremme likelønn mellom kjønnene og bekjempe lavlønn. Trine Lise Sundnes vil imidlertid ikke kommentere hvor store lønnstillegg hennes medlemmer kan vente seg i år.

– Nå må vi først starte forhandlingene. LO-fellesskapet har vært veldig tydelig, vi må ha økt kjøpekraft, sier hun.

IKKE HELT STØDIG PÅ ORD OG UTTRYKK? Sjekk i tariffleksikonet

Står sammen

LO-forbundene har i flere måneder diskutert hvordan årets forhandlinger skal foregå; i fellesskap eller hver for seg. HK vedtok tidlig i januar at de ville samle kreftene. Fellesforbundet har ønsket å forhandle på egne vegne, fordi de vil gjøre noe med reisebestemmelsene i sin tariffavtale for industrien. I dag er det flere bedrifter som snor seg unna å gi de ansatte betaling for reise, kost og losji når de må reise i jobben. Representantskapet bestemte seg for å gjennomføre et samordnet oppgjør, men for å imøtekomme Fellesforbundet, ble det vedtatt at de skal få gjennomføre egne forhandlinger med motparten Norsk Industri.

HK-leder Trine Lise Sundnes er svært fornøyd med det enstemmige vedtaket fra LOs representantskapsmøte.

– Oppgjørsformen er ikke et mål i seg selv, men jeg er glad for at vi kan møte arbeidsgiverne samlet. Kravene som er vedtatt passer veldig godt overens med det vi har jobbet med og vedtakene fra vårt landsmøte. Nå slutter vi rekkene, sier Sundnes til HK-Nytt.

Hun tror forhandlingene med arbeidsgiverforeningene kan bli tøffe. Men:

– LO står mer samla enn noensinne. Vi må sørge for å finne en løsning på Fellesforbundets krav om bestemmelser for reise, kost og losji. Det er et nasjonalt anliggende. HK vil også ha bærekraftige lokalsamfunn, sier HK-leder Sundnes.

Hun lover å stå skulder ved skulder med Fellesforbundet inntil dette er innfridd.

Egne forhandlingsrunder

Dagens vedtak innebærer også at alle LO-forbundene skal møte sine motparter til såkalte forbundsvise tilpasningsforhandlinger. Hvilke krav HK skal stille overfor arbeidsgiverne i denne forhandlingsrunden er ennå ikke klart. Det skal HKs forbundsstyre ta stilling til på tirsdag om en uke.

LES OGSÅ: Hillgunn (63) mistet AFP-en da hun byttet jobb - selv om både den gamle og den nye arbeidsgiveren hadde AFP-ordning

Tariffoppgjørets kjøreplan

• Mandag 26. februar vedtok sekretariatet i LO sin innstilling til årets tariffkrav. De vil ha et samordnet tariffoppgjør.

• Tirsdag 27. februar vedtok representantskapet i LO kravene og oppgjørsformen.

• Mandag 12. mars starter hovedoppgjøret. Da overleverer LO kravene til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

• Blir ikke LO og NHO enige, er det satt av tid til mekling 25. mars.

• Fristen for å komme i havn er natt til søndag 8. april.

Kilde: LOs forhandlingsavdeling

27.02.2018
10:14
27.02.2018 15:25

Tariffoppgjørets kjøreplan

• Mandag 26. februar vedtok sekretariatet i LO sin innstilling til årets tariffkrav. De vil ha et samordnet tariffoppgjør.

• Tirsdag 27. februar vedtok representantskapet i LO kravene og oppgjørsformen.

• Mandag 12. mars starter hovedoppgjøret. Da overleverer LO kravene til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

• Blir ikke LO og NHO enige, er det satt av tid til mekling 25. mars.

• Fristen for å komme i havn er natt til søndag 8. april.

Kilde: LOs forhandlingsavdeling