NOK NÅ: – Ikea turer fram og bryr seg ikke om prosessreglene, sier Fawsi Adem, konserntillitsvalgt i Ikea. Nå håper han mange kommer på fanemarkeringen på søndag.

NOK NÅ: – Ikea turer fram og bryr seg ikke om prosessreglene, sier Fawsi Adem, konserntillitsvalgt i Ikea. Nå håper han mange kommer på fanemarkeringen på søndag.

Martin Guttormsen Slørdal

Fagforeninger mobiliserer mot Ikea

Ikea har planer om å holde kundesenteret sitt åpent på søndag, på tross av uenighet mellom LO og Virke om det er lovlig. Nå innkaller fagforeningene i Oslo til protest søndag morgen.
06.09.2018
16:06
07.09.2018 09:08

lene.svenning@lomedia.no

Førstkommende søndag vil Ikea, etter det HK-Nytt kjenner til, holde kundesenteret sitt i Asker åpent. Det skjer på tross av protester fra arbeidstakerne. Derfor innkaller Oslo/Akershus Handel og Kontor, LO i Oslo og LO i Asker og Bærum til fanemarkering utenfor kundesenteret søndag morgen.

LES OGSÅ: Coop Hordaland slutter med nulltimerskontrakter

LO har varslet om stevning

Fawsi Adem, konserntillitsvalgt i Ikea, er svært overrasket over at kjeden velger å holde åpent på søndag på tross av at det er en uenighet om saken. Han mener det er et brudd på arbeidsmiljøloven å holde kundesenteret åpent. Ifølge arbeidsmiljøloven er det ikke tillatt med arbeid på søndager, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig (se faktaboks). Å holde kundesenteret åpent er slett ikke nødvendig, mener HK-klubben.

Adem har tatt saken videre til HK og LO, og LOs juridiske avdeling, som er enig i at det er ulovlig. LO har sendt et såkalt prosessvarsel til arbeidsgiverorganisasjonen Virke, hvor Ikea er medlem, hvor det opplyses om at LO vil stevne Ikea for retten om de ikke dropper å holde åpent på søndager. LO har imidlertid bedt om et møte med Virke om saken, og det er det gjort avtale om i neste uke. Likevel velger altså Ikea å holde åpent på søndag.

– Veldig uryddig

Det reagerer Fawsi Adem sterkt på.

– Ikea turer fram og bryr seg ikke om prosessreglene. De viser ingen respekt for tariffavtalen, sier han.

Adem reagerer også på at Ikea har satt opp folk på jobb på søndag, uten at de har sagt opp den nåværende arbeidsplanen og forhandlet fram en ny med HK-klubben, slik tariffavtalen pålegger arbeidsgiverne å gjøre.

– Her er det mange brudd på lover og regler. Dette er veldig uryddig av Ikea, sier han til HK-Nytt.

– Angrep på de tillitsvalgte

Også fagforeningsleder John Thomas Suhr i Oslo/Akershus Handel og Kontor reagerer kraftig på at Ikea vil holde søndagsåpent.

– Dette er et angrep på de tillitsvalgtes rolle og på partssamarbeidet. Her hopper Ikea over prosessreglene, og kjører over de tillitsvalgte. Det er særdeles alvorlig. Vi er ikke vant til at en seriøs bedrift driter i spillereglene. Vår oppfordring er at Ikea dropper å holde åpent på søndager til vi får en juridisk avklaring, sier han.

Hardere klima

Hovedtillitsvalgt på kundesenteret, Pål Flatabø, forteller til HK-Nytt at han ikke har blitt informert om at de skal holde åpent på søndag.

– De påstår at vi har et godt samarbeid, men jeg er usikker, sier han tørt.

Flatabø er ikke glad for det som skjer nå.

– Det er kjedelig hele greia. Jeg hadde satt pris på om dette hadde blitt ordnet til beste for alle parter. Jeg synes dette har blitt litt ubehagelig, men dette har blitt en prinsippsak som vi er nødt til å kjøre helt ut, sier han.

Flatabø har tidligere vært i drøftingsmøter med ledelsen om søndagsarbeid, men de har altså ikke kommet til enighet.

– Det har blitt et hardere klima mellom oss og arbeidsgiveren de siste to-tre årene. Før respekterte de spillereglene når vi hadde en uenighet, men nå kjører de bare på. Det virker som om de ignorerer at vi har varslet søksmål, sier han til HK-Nytt.

Lovstridig

– Jeg hadde håpet at vi kunne ha et møte om dette først. Det hadde vært ryddigere om Ikea ventet med å holde åpent til vi hadde drøftet saken, når de har sagt ja til å møte oss, sier LO-advokat Andreas van den Heuvel til HK-Nytt.

Han mener Ikea handler i strid med reglene om søndagsarbeid.

– Hvis det tillates her, er det veldig mange andre tilsvarende kundesenter som kunne hatt åpent. Det åpner ikke loven for, presiserer han.

– Tett og god dialog

Janne R. Engeskog fra ledelsen på kundesenteret skriver i en e-post til HK-Nytt at søndag ikke vil være en ordinær arbeidsdag. «Nei, vi skal ikke holde kundesenteret åpent som vanlig, men det er en håndfull medarbeidere som gleder seg til å komme på jobb på søndag for å utføre administrative oppgaver knyttet til kundesaker», skriver hun.

Engeset mener søndagsarbeidet ikke burde komme som noen overraskelse. «Vi har hatt en tett og god dialog med HK i denne saken, og det har hele tiden vært avtalen at det var denne søndagen arbeidet skulle startes opp. Fra vår side har det vært invitert til møter, men det har ikke vært noe som har passet for dem før neste uke», skriver hun.

– Ikke lovbrudd

Lederen ved kundesenteret vil ikke mene noe om at det er planlagt en fanemarkering utenfor arbeidsplassen på søndag. “Det er i deres fulle rett å gjøre dette, så det skal ikke vi legge oss opp i. Men jeg ønsker samtidig at det vises hensyn til de få medarbeiderne som har gledet seg til å gå på jobb den dagen. Vi gjorde en rundspørring internt for å kartlegge ønsket om å jobbe på søndager og responsen var overveldende. Totalt 50 medarbeidere ønsket å jobbe, 18 ønsket kanskje å jobbe og 22 ønsket ikke å jobbe. Så dette er fullstendig frivillig og de som kommer på søndag ser som sagt frem til å komme på jobb den dagen», heter det i e-posten.

Engeskog har denne kommentaren til kritikken fra de tillitsvalgte: «Det står de også helt fritt til å mene. Men vi har hatt en god dialog hele veien og vi mener dette helt klart verken representerer lovbrudd eller noe brudd på tariffavtalen», skriver hun i e-posten.

Virke-advokat Cathrine Walding, som har gitt råd til Ikea i denne saken, ønsker ikke å uttale seg til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Ikea vil at ansatte på kundesenteret skal jobbe søndager

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø

06.09.2018
16:06
07.09.2018 09:08

Dette sier loven om søndagsarbeid

• Det skal være arbeidsfri fra klokka 18.00 dagen før en søndag eller helgedag og til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra klokka 15.00 til klokka 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

• Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

• Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i paragraf 10-8 fjerde ledd.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø