NY AVTALE: HK har tariffavtale med 20 Spar Kjøp-butikker. Nå får de ansatte ny tariffavtale.

NY AVTALE: HK har tariffavtale med 20 Spar Kjøp-butikker. Nå får de ansatte ny tariffavtale.

Martin Guttormsen Slørdal

Spar Kjøp ut av Virke og inn i NHO:

Butikkjede inngår ny og billigere tariffavtale

De ansatte vil ikke gå ned i lønn, forsikrer ledelsen, men nyansatte får ikke like godt betalt.
23.03.2018
11:06
23.03.2018 11:06

lene.svenning@lomedia.no

Styreleder og eier av Spar Kjøp, Iwan Eide Knudsen, bekrefter at kjeden med sine 24 butikker har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og inn i NHO Service og Handel. Det innebærer at de ansatte ved de 20 butikkene med tariffavtale ikke lenger vil være omfattet av landsoverenskomsten, Handel og Kontors tariffavtale med Virke. Fra 1. april er det HKs butikk­overenskomst med NHO som skal gjelde for de ansatte i Spar Kjøp. Denne tariffavtalen har lavere minstelønnssatser enn landsoverenskomsten med Virke. Det skiller om lag 1.500 kroner i måneden på de høyeste satsene i avtalene.

Styreleder Knudsen i Spar Kjøp avviser at lavere minstelønnssatser er grunnen til at bedriften byttet tariffavtale. Dagens ansatte i Spar Kjøp vil beholde lønna si, mens nyansatte vil gå over på satsene i NHOs avtale, opplyser han til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Garantilønna er justert: HK-medlemmene får over 13.000 kroner mer i året

Skal diskutere med NHO

HK-leder Trine Lise Sundnes vil uansett forsikre seg om at de ansatte i Spar Kjøp ikke går ned i lønn, gjennom lokale avtaler. Det skal HK-medlemmene få hjelp til av forbundets regionkontorer, sier hun.

Sundnes vil også ta med seg denne problemstillingen inn i tarifforhandlingene med NHO, som skal til mekling over påske.

– Når NHO nå aktivt rekrutterer bedrifter som ikke er rene industribedrifter, må vi diskutere med dem hva slags konsekvenser det skal få. Det er flere mulige løsninger; å lage en alternativ avtale, eller å tilpasse overenskomsten til en annen type handelsvirksomhet. Vi skulle helst sett at alle handelsbedrifter var organisert ett sted, men det er organisasjonsfrihet på den andre siden av bordet også, sier Sundnes.

Hun er ikke bare negativ til at flere medlemmer blir omfattet av butikk­overenkomsten.

– Det vil gi HK større forhandlingsstyrke i møte med NHO, sier hun.

– Shopper ikke tariffavtaler

Det er HK og Virkes landsoverenskomst som er den rådende i varehandelen. Tradisjonelt har HK og NHOs butikkoverenskomst vært forbeholdt produksjonbedrifters vareutsalg, som for eksempel bakeriutsalg og gullsmedbutikker. De siste årene har imidlertid NHO fått flere medlemmer fra ordinær varehandel. Sigbjørn Mygland, arbeidslivsdirektør i NHO Service og Handel, tror ikke at lavere minstelønnssatser i deres avtale er viktig når bedrifter velger å bli medlemmer i NHO.

– Bedriftene shopper ikke tariffavtaler. Jeg tror tariffavtalene er den minst viktige grunnen til at bedrifter melder seg inn hos oss, sier han til HK-Nytt.

– Vi tenker at det ikke er satsene i tariffavtalen som regulerer lønnsnivået i bransjen. Selv om de ikke er fullt ut harmonisert med satsene i Virkes avtale, går jeg ut fra at bedriftene må betale det samme for at folk skal ville jobbe der. Vi har ingen ambisjoner om at satsene i de to avtalene skal være like. Dette er minstelønnssatser. De ansatte skal ikke ligge på satsene, det skal være lokale forhandlinger som gir lønn utover dem, sier han.

Ballen ligger hos HK

Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Virke, understreker også at det er organisasjonsfrihet også på arbeidsgiversiden. Men som Sundnes peker hun på at NHOs butikkoverenskomst ble etablert for industribedrifters vareutsalg, og ikke for ordinære varehandelsbedrifter.

– Vi regner med at arbeidstakerorganisasjoner ikke er interessert i at det utvikler seg lønnsforskjeller mellom bedrifter som opererer i samme marked. Ballen ligger dermed hos HK, skriver Blyverket i en e-post til HK-Nytt.

Streiket for like satser

Det er ikke første gang HK får denne problemstillingen på bordet. I 2014 meldte en Rema-butikk seg inn i NHO da HK krevde tariffavtale ved bedriften. NHO mente at det var deres butikkoverenskomst som skulle gjelde. Det sa HK blankt nei til, og krevde at Rema-butikken skulle inngå en blåkopi av Virke-avtalen. Det nektet NHO. HK svarte med å kreve at satsene i butikk­overenskomsten skulle opp på Virke-nivå. Det sa NHO også nei til. Dermed tok HK sine medlemmer på butikkoverenskomsten ut i streik. Etter en drøye to uker lang konflikt, ble partene enige om en garantilønnsordning som skulle sørge for at lønnsatsene i butikkoverenskomsten skulle ta igjen lønna i landoverenskomsten over noe tid. Den gangen skilte det 1.700 kroner mellom de høyeste lønnssatsene i avtalene, i dag skiller det altså 1.500 kroner.

HK og NHO ble også enige om at satsene i Virke-avtalen skulle gjelde i dagligvarehandelen.

MER FRA HK-NYTT:

Sjekk om du har krav på lønn på fridagene

Satser på lærlinger for å ha fagfolk på jobb hele tiden

23.03.2018
11:06
23.03.2018 11:06

Mest lest