SKAL OGSÅ HA BONUS: De innleide fra Manpower på Coop-lageret i Tromsø får nå bonusbetaling på lønnsslippen sin. (Illustrasjonsbilde fra Coop-lageret i Tromsø)

SKAL OGSÅ HA BONUS: De innleide fra Manpower på Coop-lageret i Tromsø får nå bonusbetaling på lønnsslippen sin. (Illustrasjonsbilde fra Coop-lageret i Tromsø)

Martin Guttormsen Slørdal

Vikarene på Coop-lageret fikk bonushjelp

Etter at en av vikarene organiserte seg i HK, fikk alle etter­betalt bonuslønn på til sammen 165.000 kroner.
07.12.2017
10:25
07.12.2017 10:25

martin.slordal@lomedia.no

På Coop-lageret i Tromsø får de fast ansatte på de ulike avdelingene bonusutbetaling i tillegg til sin faste lønn. På utlast, der varene lastes over i trailerne, har de fast ansatte i Coop en bonus beregnet fra gjennomsnittet av bonusen fra de øvrige avdelingene. I snitt vil det kunne utgjøre mellom 4.000 og 5.000 kroner i måneden, avhengig av hvor mye de jobber.

LES OGSÅ: Slik økte de lønna på lageret

Organiserte seg

Inntil i høst hadde ingen av vikarene fra Manpower, som også jobber på utlast-avdelingen, bonusbetaling. Da tok en av dem kontakt med Johan Martin Andreassen, klubbleder på lageret.

– Jeg sa at han måtte organisere seg i HK hvis jeg skulle hjelpe ham, forteller Andreassen til HK-Nytt.

Det gjorde Manpower-vikaren, og det ble en lønnsom affære for både ham og resten av de innleide. HK-medlemmet fikk etter kort tid etterbetalt 25.000 kroner i manglende bonusutbetalinger, og til sammen ble det utbetalt 165.000 kroner fra Manpower til han og de ti andre vikarene som også hadde krav på bonus.

Likebehandlingsprinsippet

Arbeidsmiljøloven sier at bemannings­foretakene er pliktet til å gi innleid arbeidskraft samme lønns- og arbeidsvilkår som faste ansatte.

I oktober fikk Marius Nilsen, regionsekretær i HK region Nord-Norge, saken på sitt bord. Han kontaktet Manpower i Tromsø på vegne av sitt nye medlem og opplyste dem om likebehandlingsprinsippet. Vikarer og innleid arbeidskraft har også krav på gjennomsnittsbonus, ga Nilsen beskjed om, og viste til loven.

– Vikaren hadde to muligheter. Han kunne gått til en egen advokat, noe som koster flesk. Eller han kunne melde seg inn i HK og få hjelp av forbundet sitt, sier Nilsen.

Viktig at vikarer også organiserer seg

Marius Nilsen tror at vikaren ville stanga hodet i veggen hvis han skulle ordnet opp i bonussaken på egen hånd.

– Det er viktig at vikarer og innleid arbeidskraft også organiserer seg. Det hjelper ikke å kreve det du har rett på hvis ikke du får det. Du må som regel ha noen i ryggen, mener han.

Klubbleder Johan Martin Andreassen er enig. Han håper denne saken er en tankevekker for alle vikarer.

– Mange vikarer blir også brukt på andre arbeidsplasser. Er de organisert så har de HK i ryggen uansett hvor de jobber, sier klubblederen, som nå har organisert seks av de elleve vikarene som fikk etterbetalt bonus.

Fornøyd

Solveig Finboe, regiondirektør i Manpower, sier til HK-Nytt at de er glad for at det er ryddet opp i bonusutbetalingene for de innleide vikarene på Coop-lageret i Tromsø.

LES OGSÅ:

#metoo i fagbevegelsen

I år er julaften fridag for de som jobber i butikk

Likebehandlingsprinsippet:

I paragraf 14-12a i arbeidsmiljøloven står det at; Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Dette gjelder blant annet i spørsmål knyttet til lønn, ferie, arbeidstidens lengde og varighet av pauser.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

07.12.2017
10:25
07.12.2017 10:25

Likebehandlingsprinsippet:

I paragraf 14-12a i arbeidsmiljøloven står det at; Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Dette gjelder blant annet i spørsmål knyttet til lønn, ferie, arbeidstidens lengde og varighet av pauser.