SKAL OGSÅ HA BONUS: De innleide fra Manpower på Coop-lageret i Tromsø får nå bonusbetaling på lønnsslippen sin. (Illustrasjonsbilde fra Coop-lageret i Tromsø)

SKAL OGSÅ HA BONUS: De innleide fra Manpower på Coop-lageret i Tromsø får nå bonusbetaling på lønnsslippen sin. (Illustrasjonsbilde fra Coop-lageret i Tromsø)

Martin Guttormsen Slørdal

Vikarene på Coop-lageret fikk bonushjelp

Etter at en av vikarene organiserte seg i HK, fikk alle etter­betalt bonuslønn på til sammen 165.000 kroner.
07.12.2017
10:25
07.12.2017 10:25

martin.slordal@lomedia.no

På Coop-lageret i Tromsø får de fast ansatte på de ulike avdelingene bonusutbetaling i tillegg til sin faste lønn. På utlast, der varene lastes over i trailerne, har de fast ansatte i Coop en bonus beregnet fra gjennomsnittet av bonusen fra de øvrige avdelingene. I snitt vil det kunne utgjøre mellom 4.000 og 5.000 kroner i måneden, avhengig av hvor mye de jobber.

LES OGSÅ: Slik økte de lønna på lageret

Organiserte seg

Inntil i høst hadde ingen av vikarene fra Manpower, som også jobber på utlast-avdelingen, bonusbetaling. Da tok en av dem kontakt med Johan Martin Andreassen, klubbleder på lageret.

– Jeg sa at han måtte organisere seg i HK hvis jeg skulle hjelpe ham, forteller Andreassen til HK-Nytt.

Det gjorde Manpower-vikaren, og det ble en lønnsom affære for både ham og resten av de innleide. HK-medlemmet fikk etter kort tid etterbetalt 25.000 kroner i manglende bonusutbetalinger, og til sammen ble det utbetalt 165.000 kroner fra Manpower til han og de ti andre vikarene som også hadde krav på bonus.

Likebehandlingsprinsippet

Arbeidsmiljøloven sier at bemannings­foretakene er pliktet til å gi innleid arbeidskraft samme lønns- og arbeidsvilkår som faste ansatte.

I oktober fikk Marius Nilsen, regionsekretær i HK region Nord-Norge, saken på sitt bord. Han kontaktet Manpower i Tromsø på vegne av sitt nye medlem og opplyste dem om likebehandlingsprinsippet. Vikarer og innleid arbeidskraft har også krav på gjennomsnittsbonus, ga Nilsen beskjed om, og viste til loven.

– Vikaren hadde to muligheter. Han kunne gått til en egen advokat, noe som koster flesk. Eller han kunne melde seg inn i HK og få hjelp av forbundet sitt, sier Nilsen.

Viktig at vikarer også organiserer seg

Marius Nilsen tror at vikaren ville stanga hodet i veggen hvis han skulle ordnet opp i bonussaken på egen hånd.

– Det er viktig at vikarer og innleid arbeidskraft også organiserer seg. Det hjelper ikke å kreve det du har rett på hvis ikke du får det. Du må som regel ha noen i ryggen, mener han.

Klubbleder Johan Martin Andreassen er enig. Han håper denne saken er en tankevekker for alle vikarer.

– Mange vikarer blir også brukt på andre arbeidsplasser. Er de organisert så har de HK i ryggen uansett hvor de jobber, sier klubblederen, som nå har organisert seks av de elleve vikarene som fikk etterbetalt bonus.

Fornøyd

Solveig Finboe, regiondirektør i Manpower, sier til HK-Nytt at de er glad for at det er ryddet opp i bonusutbetalingene for de innleide vikarene på Coop-lageret i Tromsø.

LES OGSÅ:

#metoo i fagbevegelsen

I år er julaften fridag for de som jobber i butikk

Likebehandlingsprinsippet:

I paragraf 14-12a i arbeidsmiljøloven står det at; Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Dette gjelder blant annet i spørsmål knyttet til lønn, ferie, arbeidstidens lengde og varighet av pauser.

07.12.2017
10:25
07.12.2017 10:25

Likebehandlingsprinsippet:

I paragraf 14-12a i arbeidsmiljøloven står det at; Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Dette gjelder blant annet i spørsmål knyttet til lønn, ferie, arbeidstidens lengde og varighet av pauser.