JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Unge i dag må forberede seg på å jobbe lenger enn sine foreldre. Utvalg foreslår å øke aldersgrensen med tre og et halvt år.

Unge i dag må forberede seg på å jobbe lenger enn sine foreldre. Utvalg foreslår å øke aldersgrensen med tre og et halvt år.

Gorm Kallestad / NTB

Pensjon

Unge må belage seg på å stå lenger i jobb

Aldersgrensen for pensjon bør oppheves og erstattes med et system der grensen heves i takt med økt levealder, mener Pensjonsutvalget.
16.06.2022
11:05
16.06.2022 11:05

Aldersgrensen for pensjon bør oppheves og erstattes med et system der grensen heves i takt med økt levealder, mener Pensjonsutvalget.

Unge som er født på 90-tallet, må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år, mens de som blir født i dag, må stå i arbeid til de er over 72, om utvalget får det som de vil.

Dagens faste aldersgrenser på 62 og 67 år er nemlig uheldige fordi de sender et signal til de yrkesaktive om når det er naturlig å vurdere å avslutte yrkeskarrieren, heter det i rapporten «Et forbedret pensjonssystem».

Pensjonsutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen i 2020 for å gå pensjonsreformen fra 2011 etter i sømmene.

Rapporten, som mange har ventet på, blir overlevert til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) torsdag klokka ti.

Pensjon: Slik vil LO at regjeringa skal øke pensjonen til sliterne

Nødvendig reform

Pensjonsutvalget fikk i oppgave å vurdere om det var behov for reformen, om den ser ut til å virke etter hensikten og om det er behov for justeringer.

På alle tre spørsmålene svarer utvalget et klart ja.

En hovedkonklusjon er at pensjonsreformen var nødvendig for å begrense veksten i pensjonsutgiftene.

– Det er likevel klart at utgiftene til pensjon vil øke betydelig de nærmeste tiårene, slår utvalget fast.

Samtidig vil utvalgets forslag medføre at staten vil måtte ut med 20 milliarder kroner mer i pensjon i 2060, ifølge Skogen Lund.

Påvirke oppfatningen

Å få folk til å stå lenger i jobb er derfor viktig for å sikre den økonomiske bærekraften i systemet. Det vil bidra til både økt verdiskaping og høyere skatteinntekter – og mer i pensjon til den enkelte.

– Et sentralt formål med å øke aldersgrensene er derfor å påvirke den generelle oppfatningen i befolkningen av når en bør planlegge å ta ut alderspensjon, heter det i rapporten.

Samtidig bør grensene for øvrige inntektssikringsordninger i folketrygden, som dagpenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger økes i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet, påpeker utvalget.

MYE LEST: Barbro hadde planer om å bli pensjonist ved 62 år. Men så sjekket hun pensjonskalkulatoren

Skjerming av uføre

Samtidig konkluderer de med at det er flere forhold ved dagens regelverk som ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre den sosiale bærekraften i pensjonssystemet.

Utvalget peker særlig på at uføre ikke blir skjermet for såkalt levealdersjustering, som innebærer at opptjent pensjon fordeles på det antall år et årskull forventes å leve. Jo lengre levealder, jo mindre blir årlig utbetalt i pensjon.

Utvalget foreslår dermed mellom 1/2 og 2/3 skjerming for uføre. Også for minstepensjonistene foreslås det noen endringer i levealdersjusteringen.

Bredt forlik

Utvalget tar også til orde for et nytt bredt pensjonsforlik. Rapporten sendes nå til behandling i både regjering og Storting.

– Det er viktig at pensjonssystemet har bred politisk oppslutning over tid. Det gir stabilitet og forutsigbarhet på tvers av politiske skifter og er viktig for tilliten til systemet, heter det i rapporten.

16.06.2022
11:05
16.06.2022 11:05