LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Smitteverntiltak på Østlandet

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

Det muterte koronaviruset har ført til nedstenging i 25 kommuner rundt Oslo. Tusenvis av arbeidere blir permittert, og nå råder det kaos rundt reglene.
26.01.2021
13:09
26.01.2021 13:09

helge@lomedia.no

Kjøpesentre og butikker er myndighetsbestemt stengt. Bare matvarebutikker, dyrebutikker og Vinmonopolet er unntaket. Allerede mandag morgen varslet interiørkjeden Kid om permittering av 300 ansatte i Oslo-området etter å ha vært nødt til å stenge 38 butikker etter pålegg fra myndighetene. Det tilsvarer rundt 100 fulltidsansatte.

Permitteringene som nå kommer vil også få konsekvenser for vareleveringer. Hvordan skjer det i forhold til lover og regler?

Bakgrunn: Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

To eller 14 dagers varsel?

Først skal permitteringer drøftes med tillitsvalgt. Så skal det skrives protokoll og varsles. Så kan permitteringene gjennomføres to dager senere.

Foreløpig er nedstengingen varslet fram til 31. januar. I denne perioden har arbeidsgiver lønnsplikt. Varer nedstengningen lenger enn dette må de permitterte melde seg som arbeidssøkende hos Nav for eventuelt å få dagpenger.

LO-advokatene har fått mange henvendelser om det er to eller 14 dager som er fristen for permitteringsvarsel.

Koronaviruset gir i seg selv, etter LO-advokatenes synspunkter, ikke hjemmel for å bruke to-dagers regelen. Men en myndighetspålagt hendelse, som dette, vil nok kunne gå inn i denne hjemmelen. Arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) regulerer uforutsette hendinger som følgende: Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Mange blir imidlertid også rammet indirekte. Da må arbeidsgiver, etter LO-advokatenes oppfatning, forholde seg til 14 dagers varslingsfrist.

Krav om at det føres protokoll

– Det er dessverre ikke mulig å anbefale noe annet, enn at hver eneste permitteringsbegrunnelse og varslingsfrist må vurderes i lys av de konkrete omstendigheter, poengterer jurist Atle Sønsteli Johansen.

– LOs juridiske avdeling har vurdert det slik at den akutte nedstengingen av frisørsalonger i mars 2020, etter all sannsynlighet faller innenfor det partene har ment med begrepet «uforutsette hendinger», sier Johansen til FriFagbevegelse.

– Det er videre viktig å være klar over at før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere med den tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll.

Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt, understreker han.

Mye lest: – Aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

26.01.2021
13:09
26.01.2021 13:09