HURRA FOR ORDNINGEN: Oddveig Jerpstad er glad for at Coop-laget hun jobber i dekker utgifter til briller som de ansatte trenger i jobben sin.

HURRA FOR ORDNINGEN: Oddveig Jerpstad er glad for at Coop-laget hun jobber i dekker utgifter til briller som de ansatte trenger i jobben sin.

Steinar Larsen

Gratis briller til ansatte i butikk:

Oddveig har fått databriller av sjefen

Mens mange ansatte i varehandelen venter spent på å få svar på om de har rett til databriller, sørger Coop Orkla Møre for at sine ansatte ser godt.
01.03.2017
10:45
26.04.2017 16:46

lene.svenning@lomedia.no

HK-Nytt skrev nylig om ekspertgruppa som anbefaler at alle ansatte som har behov for det skal ha rett til gratis arbeidsbriller. Så langt er det uavklart om den offentlige forskriften om databriller også gjelder kassemedarbeidere. Det skal Direktoratet for Arbeidstilsynet ta stilling til. Men Oddveig Jerpstad, som jobber i kassa på Coop Mega på Orkanger, har fått databriller betalt av arbeidsgiveren sin.

Coop Orkla Møre betaler

– Det var helt tilfeldig at det ble snakk om det. I fjor sommer nevnte jeg for sjefen min at jeg skulle skaffe meg databriller. Han tok det opp med personalavdelingen i Coop Orkla Møre, og så fikk jeg en mail derfra om de dekket utgiftene til brillene. Jeg visste ikke at jeg kunne få det dekket, forteller Jerpstad til HK-Nytt.

Nå har hun såkalte progressive databriller som hun bruker på jobben. Gjennom det nederste feltet ser hun strekkodene, gjennom det midterste feltet ser hun på skjermen på kasseapparatet, og gjennom det øverste feltet ser hun godt på avstand. Brillene bruker Jerpstad bare på jobben, hjemme har hun ordinære lesebriller.

HK-medlemmet er glad for at arbeidsgiveren betalte for brillene.

– Vi får et positivt inntrykk av arbeidsgiveren når de tar vare på sine ansatte på denne måten, sier Oddveig Jerpstad til HK-Nytt.

Gjelder alle

Personalkonsulent Åshild Dørdal ved Coop Orkla Møre bekrefter at samvirkelaget betaler for databriller til de av sine ansatte som trenger det, enten de jobber på kontoret eller i kassa. Ordningen er langt fra ny.

– Jeg har jobbet her i 30 år, og det har alltid vært sånn hos oss, sier Dørdal.

Hvor mange av samvirkelagets 1.250 ansatte som har fått briller, har personalkonsulenten ikke oversikt over.

Wenche kjøpte brillene selv

Wenche Mattson, kassemedarbeider i Coop Sørvest, må imidlertid smøre seg med tålmodighet. Det er mer enn to år siden hun ba om å få databriller dekket av arbeidsgiveren sin. Mattson og hennes tillitsvalgte argumenterte med at kassene også har dataskjermer. Arbeidsgiveren sa nei, og viste til en tidligere forskrift hvor butikkmedarbeidere var unntatt. Direktoratet for Arbeidstilsynet har altså saken opp til en ny vurdering. Det er nettopp direktoratet som ba ekspertgruppa om en ny vurdering. Mange ansatte i varehandelen venter på en endelig avklaring fra Arbeidstilsynet. Wenche Mattson har imidlertid kjøpt seg databriller for lengst.

Dette sier forskriften:

• Arbeidstakere som jevnlig og som i en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

• Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i første ledd gjør det nødvendig.

• Dersom utfallet av prøven eller undersøkelsen gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.

• Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver.

Kilde: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, paragraf 14.4., Arbeids- og sosialdepartementet

01.03.2017
10:45
26.04.2017 16:46

Dette sier forskriften:

• Arbeidstakere som jevnlig og som i en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

• Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i første ledd gjør det nødvendig.

• Dersom utfallet av prøven eller undersøkelsen gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.

• Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver.

Kilde: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, paragraf 14.4., Arbeids- og sosialdepartementet