GLAD FOR ORDNA FORHOLD: Frode Monsen er HK-tillitsvalgt i Din Utvikling. Han var med på å få på plass tariffavtalen i bedriften.

GLAD FOR ORDNA FORHOLD: Frode Monsen er HK-tillitsvalgt i Din Utvikling. Han var med på å få på plass tariffavtalen i bedriften.

Martin Guttormsen Slørdal

Din Utvikling tok grep etter ulovlige ansettelser:

Nå har de fast ansatte og tariffavtale

Etter knusende kritikk for ansettelsesformen har de ryddet opp. Nå er de fleste fast ansatt, tariffavtale er opprettet og HK-tillitsvalgt Frode Monsen er på vei inn i konsernstyret.
20.03.2019
10:30
10.04.2019 20:37

MARTIN G. SLØRDAL

martin.slordal@lomedia.no

Din Utvikling var ute i hardt vær. En advokatrapport fra høsten 2017 om ansettelsesformen til karriereveilederne i selskapet, ga tiltaksbedriften det glatte lag: «At de innleide veilederne ikke har hatt status som arbeidstakere overfor Din Utvikling, verken formelt eller reelt, representerer et brudd med norsk lov og derigjennom også rammeavtalen», heter det i rapporten.

Halvannet år senere har Din Utvikling, som leverer tjenester til Nav, gått fra å være et frittstående aksjeselskap til å bli en del av konsernet Frisk Utvikling, de har fått tariffavtale med HK og karriereveilederne har blitt fast ansatt.

LES OGSÅ: Ap vil bruke 100 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassene

Fikk tariffavtale med HK

– Rapporten viste tydelig at dette var noe vi måtte etterkomme. Ansettelsesprosessen var tidkrevende, men i mai 2018 hadde vi ansatt de vi skulle ha, sier Jon Sivert Nielsen, administrerende direktør i konsernet Frisk Utvikling.

Alle som tidligere jobbet på oppdrag i Din Utvikling ble tilbudt faste ansettelser som karriereveiledere.

Frode Monsen har jobbet som karriereveileder i Din Utvikling siden 2012, og han ble fast ansatt i 2016. Monsen er hovedtillitsvalgt i bedriften og har vært med på å få på plass tariffavtalen i bedriften for et år siden. Det er han fornøyd med. Også Jon Sivert Nielsen ønsker tariffavtalen velkommen.

– Jeg kommer fra industrien, og har respekt for partssamarbeidet i arbeidslivet, sier han.

Frode Monsen sier at han har jobbet hardt for å få 20 prosent arbeidstid som frikjøpt HK-tillitsvalgt. Nå vil han også inn i bedriftens konsernstyre. Det kan det være en åpning for, ifølge konserndirektør Jon Sivert Nielsen.

– Det er plass til en ansatterepresentant i styret. Det er på trappene allerede nå til sommeren, sier Nielsen til HK-Nytt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TIDKREVENDE Å RYDDE OPP: Jon Sivert Nielsen, konserndirektør i Din Utvikling, sier at det var tidkrevende å rydde opp i ansettelsene til karriereveilederne, men at nå er de i mål.

TIDKREVENDE Å RYDDE OPP: Jon Sivert Nielsen, konserndirektør i Din Utvikling, sier at det var tidkrevende å rydde opp i ansettelsene til karriereveilederne, men at nå er de i mål.

Martin Guttormsen Slørdal

Vellykket opprydding

Oppryddingen i ansettelsesforholdene i bedriften har vært vellykket, mener Frode Monsen.

– HK-klubben har vært opptatt av at de som jobber som karriereveiledere skal ha faste ansettelser. Det gir større forutsigbarhet, sier han.

Monsen forteller at en utfordring i denne bransjen, hvor selskapene er avhengige av å vinne anbud, er at kontraktene kan avbrytes på kort varsel. Det kan bety at bedriften må nedbemanne.

– Nå blir de ansatte ivaretatt i slike prosesser. Vi setter oss ned med bedriften og drøfter hva vi kan gjøre, og da får vi ryddige prosesser rundt dette. Det hadde vi ikke før, sier han.

Fortsatt er rundt 15 av 200 karriereveiledere i Din Utvikling løst tilknyttet selskapet. De har egne foretak eller aksjeselskap, og leverer fortsatt tjenester til bedriften gjennom såkalte oppdragsavtaler.

• Følg oss på Facebook

– Greit å tjene penger

Frode Monsen ser at arbeidsplassen hans har blitt betegnet som en «velferdsprofitør». Det liker han dårlig. Ifølge bedriftens egne tall har de sørget for at 3.600 personer har fått jobb i perioden 2015 til 2018. Monsen mener den kommersielle delen av bransjen trengs, de sparer samfunnet for mange millioner kroner i året med jobbformidling.

– Vi er konkurranseutsatt næring, og jeg har ikke noe imot at vårt selskap tjener penger. Forskjellen fra før og til nå, er at vi ansatte skal ha vår del av kaka, sier Monsen.

• Meld deg på nyhetsbrev fra HK-Nytt

Din Utvikling AS

• Din Utvikling leverer tjenester til Nav i hele landet.

• I bedriften jobber det rundt 200 karriereveilederne. Deres jobb er enkelt forklart å få folk ut i jobb igjen.

• Fra 2014 til 2018 vant Din Utvikling kontrakter med Nav for 600 millioner kroner i seks fylker.

• Høsten 2017 kom en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm slo fast at flesteparten av karriereveilederne var ulovlig tilknyttet selskapet som oppdragstakere.

• Din Utvikling AS opprettet tariffavtale med HK i 2018.

• I mai 2018 var flesteparten av de ansatte fast ansatt, unntatt rundt 8 prosent av karriereveilederne som jobber med gruppetiltak.

• Konsernet Frisk Utvikling består av firmaene Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS og Konsulentgruppen Frisk.

20.03.2019
10:30
10.04.2019 20:37

Din Utvikling AS

• Din Utvikling leverer tjenester til Nav i hele landet.

• I bedriften jobber det rundt 200 karriereveilederne. Deres jobb er enkelt forklart å få folk ut i jobb igjen.

• Fra 2014 til 2018 vant Din Utvikling kontrakter med Nav for 600 millioner kroner i seks fylker.

• Høsten 2017 kom en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm slo fast at flesteparten av karriereveilederne var ulovlig tilknyttet selskapet som oppdragstakere.

• Din Utvikling AS opprettet tariffavtale med HK i 2018.

• I mai 2018 var flesteparten av de ansatte fast ansatt, unntatt rundt 8 prosent av karriereveilederne som jobber med gruppetiltak.

• Konsernet Frisk Utvikling består av firmaene Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS og Konsulentgruppen Frisk.