Lene Svenning (tekst)" />
TIDSBEGRENSNING?: HKs landsmøte må ta stilling til om det skal være aldersgrenser for hele eller deler av ledelsen eller om det skal være et tak på hvor mange perioder hele ledelsen eller bare lederen kan sitte på toppen. Bildet er fra landsmøtet i 2016 da Christopher Beckham og Bjørn Mietinen ble valgt til henholdsvis 2. og 1. nestleder.

TIDSBEGRENSNING?: HKs landsmøte må ta stilling til om det skal være aldersgrenser for hele eller deler av ledelsen eller om det skal være et tak på hvor mange perioder hele ledelsen eller bare lederen kan sitte på toppen. Bildet er fra landsmøtet i 2016 da Christopher Beckham og Bjørn Mietinen ble valgt til henholdsvis 2. og 1. nestleder.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-ledere kan få maks tolv år på toppen

Landsmøtet må ta stilling til et forslag om at HK-ledere kan sitte i maks tre landsmøteperioder.
25.06.2020
12:07
25.06.2020 12:07

lene.svenning@lomedia.no

Selv om HKs landsmøte er utsatt fra september 2020 til januar 2021 på grunn av korona-restriksjoner, går forberedelsene sin gang. Forbundsstyret har brukt våren på å gå igjennom de 392 forslagene som er sendt inn fra de ulike regionene, og er nå ferdig med sine innstillinger. Det er disse landsmøtet skal stemme over.

LES OGSÅ: Nå starter nedbemanningen for alvor i luftfarten. Tillitsvalgt skylder på regjeringens permitteringsregler

Alder eller periodebegrensing?

En rekke forslag handler om de tre toppvervene i HK. I dag kan ingen over 62 år velges til HKs ledelse. Flere regioner har sendt inn forslag om å endre denne grensa, til 64 år, 65 år og til 66 år. To regioner har foreslått å begrense hvor lenge man kan sitte i forbundsledelsen til tre landsmøteperioder. Den ene regionen har foreslått at begrensingen skal gjelde forbundslederen, mens en annen region har foreslått at det skal gjelde både leder og nestledere. Et flertall i forbundsstyret stiller seg bak forslaget om at HKs leder ikke kan inneha posisjonen i mer enn tre landsmøteperioder – tolv år. John Thomas Suhr fra region Øst tok dissens – han vil at den samme periodebegrensningen skal gjelde alle tre i ledelsen, og at aldersgrensa på 62 år skal bestå.

Etter det HK-Nytt kjenner til har ingen andre LO-forbund har en slik periodebegrensing.

LES OGSÅ: Det blir kamp om ledervervet i HK – Bjørn Mietinen vil bli forbundsleder

Hvor gammel er en ungdom?

Flere regioner har sendt inn forslag om å endre grensa for hva som defineres som ungdom i HK, fra 30 til 35 år. Det får betydning blant annet for hvem som er en del av HK Ung, og hvem som kan sitte i regionenes ungdomsgrupper og det nasjonale ungdomsrådet. Forbundsstyret har vendt tommelen ned for å endre grensa. 30 år får holde, mener styret.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Pensjonistkontingent

Flere regioner har foreslått å innføre en egen pensjonistkontingent. I dag betaler pensjonister bare forsikringskontingenten på 172 kroner i måneden – pensjonister over 75 år slipper også den. Forbundsstyret stiller seg bak forslaget om å innføre en egen pensjonistkontingent. Hvor mye den skal koste, sier forslagene ikke noe om.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

EØS-spørsmålet

Forlagene handler ikke bare om endringer i vedtektene, mange handler også om hva HK skal mene i ulike politiske spørsmål.

Hva HK skal mene om Norges tilknytning til EØS er en gjenganger på HKs landsmøter. Også denne gangen blir det et tema. Landsmøtet i 2016 vedtok at «HK vil støtte nye forhandlinger med EU med tanke på å framforhandle en ny og bedre EØS-avtale». Forslaget fra region Øst er mer kritisk til EØS enn som så. Forbundsstyret vil sende forslaget til redaksjonskomiteen på landsmøtet.

25.06.2020
12:07
25.06.2020 12:07