PÅ VEI TIL MEKLING: Forbundsledelsen med 2. nestleder Elisabeth Sundset (fra venstre), forbundsleder Christopher Beckham og 1. nestleder Bjørn Mietinen leder forhandlingsdelegasjonen på vei over Youngstorget til Riksmekleren i Grensen 3.

PÅ VEI TIL MEKLING: Forbundsledelsen med 2. nestleder Elisabeth Sundset (fra venstre), forbundsleder Christopher Beckham og 1. nestleder Bjørn Mietinen leder forhandlingsdelegasjonen på vei over Youngstorget til Riksmekleren i Grensen 3.

Erlend Angelo

HK og Virke er i gang med meklingen: – Vi vil helst unngå streik, men er klare hvis vi må, sier forbundslederen

10.09.2020
10:44
10.09.2020 10:49

erlend@lomedia.no

ylva.seiff.berge@lomedia.no

Torsdag morgen marsjerte HKs forhandlingsdelegasjon taktfast fra kontorene i Folkets Hus og over Youngstorget til Riksmeklerens kontorer i Grensen, noen få minutter unna.

Der skal det mekles om tre overenskomster; Lederoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Landsoverenskomsten, hvor den siste er desidert størst. Natt til førstkommende lørdag, altså ved midnatt fredag 11. september, går fristen ut.

Knappe 5.000 HK-medlemmer går ut i streik fra lørdag av, om partene ikke blir enige hos mekleren (se hele streikeuttaket her).

Forventer forståelse hos Virke

Men streik er ytterste konsekvens, målet er å lande et resultat uten å måtte gå i konflikt, understreker forbundsleder Christopher Beckham.

– Vi forventer at vi kommer godt i gang når vi nå møtes hos mekleren. Det betyr at arbeidsgiverne tar våre krav seriøst, det ligger et ansvar om forståelse hos dem også. Vårt krav om full lønn under sykdom er et viktig krav, både med tanke på tida vi lever i, men også i årene framover.

Kravet om full lønn under sykdom inneholder flere elementer: At arbeidsgiverne forskutterer sykelønna slik at arbeidstakerne slipper å gå via Nav, at arbeidstakere får opptjent feriepenger også etter 48 dagers sykmelding, og at det utbetales sykepenger også av lønn utover 6G (ca. 600.000 kroner).

Forsvarer garantilønnsordningen

Da lønnsoppgjøret startet, var Virke offensive og gikk til angrep på lønnsgarantiordningen. Og mens Virke fikk en del endringer på ordningen på grossistavtalen i Fellesforbundet, er Beckham tydelig på at det ikke betyr at HK vil godta det samme.

– Da vil jeg si det samme til dem, som til deg: Den historiske konteksten er utrolig viktig. Det var et krav vi stilte som et likestillingsgrep, og i en bransje med mye deltid og mange kvinner kan vi ikke sammenligne oss med ordningen i grossistbransjen, der det jobber stort sett bare menn, sier Beckham.

HK-lederen understreker alvoret i situasjonen.

– Vi har ikke vært nærmere streik noen gang, i alle fall ikke siden vi sist var hos Riksmekleren i 1990.

• Les historien om sist gang HK streiket på dette området, i 1961. Den gang for 60 kroner ekstra – i året!

Klare for streik

Og Handel og Kontor har tørket støv av streikemaskineriet. Etter at forbundet brøt forhandlingene, har HK-ledelsen vært på flere bedriftsbesøk for å kjenne på stemningen – og forberede de organiserte på streik. Sist fredag var forbundsleder Beckham på besøk hos Ikea-klubben på bedriftens lager på Kalbakken i Oslo. Her var det ingenting å si på stemningen.

KLARE FOR STREIK: Klubben hos Ikea er klare for å sette i gang en eventuell streik. Fra vestre: Tormod Aarud, Vivien Olsen, Cihan Karakoc og Christopher Beckham.

KLARE FOR STREIK: Klubben hos Ikea er klare for å sette i gang en eventuell streik. Fra vestre: Tormod Aarud, Vivien Olsen, Cihan Karakoc og Christopher Beckham.

Ylva Seiff Berge

– Vi står bak saken, og streiker om det blir nødvendig. Men vi håper at meklingen fører til en avtale og at vi slipper å streike, sier tillitsvalgt Tormod Aarum.

I Ikea er det 1.269 HK-medlemmer. 335 av dem jobber på Ikea Furuset.

Informerer medlemmene

Aarud forteller at det nok er mange som ikke helt forstår hva en streik vil innebære.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Dette er nytt for alle og vi har opplysningsarbeid å gjøre. Nå jobber vi med å informere våre ansatte om hva det vil si å streike i praksis. Det er mye forvirring ute og går, som må rettes opp før en eventuell streik, sier Aarum i Ikea.

Må læres opp i å streike

HKs viktigste krav er full lønn under sykdom.

– Det er igjennom streik og forhandlinger vi har fått alle de rettighetene vi har i dag. Nå må vi fortsette å kjempe for det vi allerede har, sa Christopher Beckham til klubbstyret i Ikea.

Han er glad for at Ikea-klubben er klare for å streike.

– Mange av medlemmene i Handel og Kontor har aldri vært i streik før, derfor er det viktig å lære dem opp, forteller Beckham.

10.09.2020
10:44
10.09.2020 10:49