NYE REGLER: ... fra statsminister Erna Solberg.

NYE REGLER: ... fra statsminister Erna Solberg.

Jan-Erik Østlie

Koronaviruset:

Her er regjeringas krisepakke for ansatte og bedrifter

Regjeringa bedrer reglene for permitterte.
13.03.2020
13:08
13.03.2020 13:19

frode@lomedia.no

Regjeringa legger i dag fram ei krisepakke for næringslivet og arbeidstakere.

Ansatte får bedre rettigheter ved permittering. Flybransjen får avgiftslettelser.

Bedre permitteringsregler

Ansatte som permitteres vil slippe tre ventedager før de får dagpenger.

LES MER: Spørsmål og svar om koronaviruset og arbeidslivet

De nye reglene gjør også at man bare må ha 40 prosent reduksjon i arbeidstida for å få dagpenger under permittering. Før var det bare de som fikk 50 prosent reduksjon i arbeidstid som fikk dagpenger under permittering.

Les også: HK avlyser «alt» grunnet korona – men ikke medlemspleien

Bedriftene slipper nå å betale lønn de første 15 dagene av permitteringer. De slipper nå unna med to dager, før staten overtar utbetalingene til de permitterte.

Flybransjen

Regjeringa gir flere lettelser til flybransjen:

Flypassasjeravgiften kuttes fra og med januar 2020 til og med oktober 2020.

Les mer: SAS ber ansatte ta korona-lønnskutt – som svarer med et solid nei til «tilbudet»

Lufthavnavgiften fjernes fra og med januar 2020 til og med juni 2020.

Hele lista:

Dette vil regjeringa gjøre:

• Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager

• Oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres.

• Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.

• Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

• Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020, gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

• Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

• Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.

• Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

• Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

• Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

13.03.2020
13:08
13.03.2020 13:19