LANDSMØTE: HKs andre del av landsmøtet er over. 250 delegater var samlet på Folkets Hus i Oslo

LANDSMØTE: HKs andre del av landsmøtet er over. 250 delegater var samlet på Folkets Hus i Oslo

Brian Cliff Olguin

Dette er de viktigste vedtakene på HKs landsmøte

Aldersgrenser, makstid for ledelsen, kontingent og EØS. Se flere vedtak fra HKs landsmøte her.
18.10.2021
14:39
18.10.2021 14:54

aslak@lomedia.no

lene@lomedia.no

Landsmøtet for LO-forbundet Handel og Kontor er over. Det betyr at hovedlinjene for neste landsmøteperiode fra 2021 til 2025 er vedtatt. Se lista over de viktigste vedtakene her:

Ingen aldersgrense og makstid for ledelsen nå

Forbundsstyret i HK skal utrede forslagene om aldersgrenser og hvor lenge ledelsen kan sitte. Det har landsmøtet vedtatt.

HKs landsmøte skulle ta stilling til ulike forslag om en begrensning i antall landsmøteperioder HK-ledelsen kan sitte. Ett av forslagene var at begrensningen kun skulle omfatte forbundslederen, mens det andre var at det skulle gjelde både leder og nestledere.

Det forelå flere forslag om å øke aldersgrensa for forbundsledelsen. I dag kan ingen over 62 år velges til HKs ledelse. Flere regioner hadde sendt inn forslag om å endre denne grensa til 64 år, 65 år og 66 år.

Flertallet for utredning utgjorde 130 stemmer. Et mindretall på 98 stemte for å behandle dem.

Les også: 40.000 kan miste jobben i varehandelen. Butikkmedarbeider Sif føler på usikkerheten

Ungdom i HK til 35 år

Nå er du ungdom til du er 35 år. I hvert fall i Handel og Kontor. Men forslaget om å øke aldersgrensa for hvem som regnes som ungdommer i HK-sammenheng, fra 30 til 35 år, skapte høy temperatur på landsmøtet.

Grensa på 30 år betyr at medlemmer ikke lenger har fått tilbud om å være med på aktiviteter i regi av HK Ung. De har heller ikke vært valgbare til regionenes ungdomsgrupper og det nasjonale ungdomsrådet. Nå har imidlertid HKs landsmøte gjorde endringer i vedtektene.

Medlemmene i forbundet regnes som ungdommer fram til de er 35 år. Forslaget ble vedtatt med 131 mot 94 stemmer.

Ingen pensjonistkontingent

Forslaget fra flere regioner om å innføre en egen pensjonistkontingent ble avvist av landsmøtet. Spørsmålet møtte stor motstand i landsmøtesalen.

I dag betaler pensjonister bare forsikringskontingenten på 177 kroner i måneden – pensjonister over 75 år slipper også den. Forbundsstyret stilte seg bak forslaget om å innføre en egen pensjonistkontingent til kostpris.

Mildere EØS-politikk

På forrige landsmøte, i 2016, ble det gjort vedtak om at HK vil framforhandle en ny og bedre EØS-avtale. På landsmøtet mandag lå det forslag i bordet om å gå enda lenger. Et krav fra HKs region Øst var å si opp EØS-avtalen dersom ikke forhandlingene førte fram. Men slik ble det ikke.

I vedtaket peker HK på at EØS-avtalen har fått større konsekvenser for det norske arbeidslivet enn noen hadde forutsett. Forbundet mener det er uakseptabelt at arbeidslivspolitikken i stadig økende grad overføres til besluttende organer utenfor Norge.

Det tas til orde for at «Norge må påvirke prosessen i EU mer aktivt og stille tydeligere krav. Vi må i tillegg bli bedre på å tilpasse regelverket i Norge for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår», heter det i vedtaket. Og det vil forbundet at fagbevegelsen skal bidra til.

Les også: Ellen Merete føler seg hørt med tariffavtale. Stadig flere i HK opplever samme trygghet

Nei til vikarpooler

Et forslag om at HK skal jobbe for å opprette vikarpooler i varehandelen, skapte mye debatt i landsmøtesalen.

Det var region Vest som foreslo at HK skulle jobbe for å opprette vikarpooler i de største butikkjedene. Målet er at flere skal få hundre prosent stilling. I løpet av landsmøtet ble forslaget endret til å gjelde virksomheter med nærliggende filialer.

Det ble ikke mer spiselig for landsmøtet. Redaksjonskomiteen avviste forslaget og fikk ingen protester fra salen under avstemningen.

Fikk du med deg denne?: HK-lederen kjemper for gratis tannhelse. Nå spiller han på lag med SV og Rødt

18.10.2021
14:39
18.10.2021 14:54