INGEN GRENSER: Landsmøtet ville ikke ta stilling til om det skal innføres makstid eller aldersgrenser for HK-ledelsen. Spørsmålene skal utredes i løpet av kommende landsmøteperiode. Fra venstre: HKs 2. nestleder Lena Reitan, 1. nestleder Elisabeth Sundset og forbundsleder Christopher Beckham.

INGEN GRENSER: Landsmøtet ville ikke ta stilling til om det skal innføres makstid eller aldersgrenser for HK-ledelsen. Spørsmålene skal utredes i løpet av kommende landsmøteperiode. Fra venstre: HKs 2. nestleder Lena Reitan, 1. nestleder Elisabeth Sundset og forbundsleder Christopher Beckham.

Brian Cliff Olguin

Det blir ingen aldersgrense og makstid for HK-ledelsen nå

HKs landsmøte vedtok å oversende forslagene om aldersgrenser og periodebegrensning for ledelsen til forbundsstyret for å få dem utredet.
17.10.2021
21:59
17.10.2021 21:59

lene.svenning@lomedia.no

HKs landsmøte skulle ta stilling til ulike forslag om en begrensning i antall landsmøteperioder HK-ledelsen kan sitte. Ett av forslagene var at begrensningen kun skulle omfatte forbundslederen, mens det andre var at det skulle gjelde både leder og nestledere. Et flertall i forbundsstyret stilte seg bak forslaget om at HKs leder ikke kan inneha posisjonen i mer enn tre landsmøteperioder, til sammen tolv år.

Ingen andre forbund i LO har en slik periodebegrensning.

Flere forslag handlet også om å øke aldersgrensa for forbundsledelsen. I dag kan ingen over 62 år velges til HKs ledelse. Flere regioner har sendt inn forslag om å endre denne grensa til 64 år, 65 år og 66 år.

Lite debatterte forslag

Forslagene har knapt blitt nevnt i løpet av debatten om vedtektene. I løpet av landsmøtet var det blitt framsatt et forslag om å oversende forlagene om periodebegrensing og aldersgrenser til forbundsstyret for å få de utredet i løpet av kommende landsmøteperiode. Da dette forslaget ble stemt over søndag kveld, ble det flertall for utredning med 130 stemmer. Et mindretall på 98 stemte for å behandle dem.

Aldersgrense for ungdom engasjerer

Behandlingen av vedtektene er ikke over. En lang rekke forslag er oversendt redaksjonskomiteen, og skal dermed behandles i morgen, mandag. Det gjelder blant annet forslag om å øke aldersgrensa for hvem som regnes som ungdommer i HK-sammenheng, fra 30 til 35 år. Disse forslagene har vært mye debattert i løpet av landsmøtet. Det samme gjelder forslagene om å innføre en pensjonistkontingent.

Les også: Ellen Merete føler seg hørt med tariffavtale. Stadig flere i HK opplever samme trygghet

17.10.2021
21:59
17.10.2021 21:59