Ny avtale om inkluderende arbeidsliv ble signert i dag.

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv ble signert i dag.

Leif Martin Kirknes

Hva er IA-avtalen?:

Den nye IA-avtalen kan gi færre egenmeldingsdager for de ansatte

LO frykter mange ansatte kan få færre dager med egenmelding fra 2019.
18.12.2018
12:07
18.12.2018 12:38

frode@lomedia.no

Avtalen om inkluderende arbeidsliv ble undertegnet i dag.

LO er fornøyd med at ny avtale er undertegnet, men synes deler av avtalen innebærer at bedriftene viser de ansatte mindre tillit:

I dagens IA-avtale må bedriftene tilby utvidet egenmelding ved sjukdom.

Fra nyttår skal IA-avtalen gjelde alle bedrifter i Norge. Da vil ikke utvidet egenmelding lenger blir en bindende del av avtalen.

– Denne endringen mener vi er beklagelig, fordi adgangen til utvidet egenmelding er ubyråkratisk og tillitsbasert. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte i tidligere IA-bedrifter til å avtale en videreføring av ordningen, slik de har mulighet til, og merker oss at arbeidsgiverorganisasjonene vil be sine medlemmer om det samme, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i ei pressemelding.

LESTE DU DENNE?: Sandra er Norges beste butikkslakter

Departementet: Flere kan få utvidet sykmelding

Arbeidsdepartementet er helt uenig i LOs tolkning av avtalen. Departementet tror flere kan få adgang til utvidet sykmelding siden alle bedrifter i Norge nå blir del av IA-avtalen.

Sykelønn

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, det vil si de neste fire årene, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.

Hauglie fornøyd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er fornøyd med ny avtale:

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i ei pressemelding.

Avtalen ble signert 18. desember, og gjelder fra 01.01.2019 til 31.12 2022.

Nye mål

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

• sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018

• frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer, ifølge pressemeldingen fra departementet.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

Slik presenterer departementet den nye avtalen:

• Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

• Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

• Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.

• Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

• Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Full lønn under sykdom

– LO er fornøyd med at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Dermed sikrer vi full lønn under sykdom, samtidig som vi videreutvikler virkemidlene for å få sykefraværet nedover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i ei pressemelding.

LO-lederen viser til at sykefraværet i Norge er redusert med 12,9 prosent siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001, samtidig som seniorene står vesentlig lenger i jobb – et annet av hovedmålene i IA-avtalen.

Den nye IA-avtalen innebærer en viktig endring ved at avtalen nå skal gjelde for hele arbeidslivet, ikke bare virksomheter som har inngått en egen lokal IA-avtale. Dermed forsvinner begrepet "IA-bedrift".

– Dette er en endring LO ikke ønsket, fordi vi frykter at det kan svekke partssamarbeidet ute på arbeidsplassene. Derfor var det viktig for oss å få inn i avtalen at det skal være en dokumentert dialog mellom partene i den enkelte virksomhet før NAV Arbeidslivssenter yter bistand, sier Gabrielsen.

YS fornøyd med ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

– Forhandlingene har vært krevende, og alle partene har måttet bidra for at vi skulle komme i mål. Men dette er en god avtale som styrker IA-arbeidet, og tar oss et skritt videre i riktig retning, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Han er fornøyd med at den nye avtalen vektlegger forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

– For oss har det vært viktig at IA-avtalen skal være et godt verktøy ute på arbeidsplassene og at oppmerksomheten rettes mot hvordan de konkrete arbeidsprosessene kan organiseres bedre. Det har vi fått til med denne avtalen, sier han.

18.12.2018
12:07
18.12.2018 12:38

Mest lest