JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anbud i Avinor

Avinor må stille strengere krav til lønns- og arbeidsforhold, krever taxfree-tillitsvalgt

Taxfree-ansatte risikerer at lønna blir brukt som konkurransefaktor. Det mener Handel og Kontor og SV.
På bakrommet jobber taxfree-ansatte med å pakke om snustårn. Bak fra venstre: Rozina Nazar, Kirsti Bergstø, Balder Alvær Olafsen.

På bakrommet jobber taxfree-ansatte med å pakke om snustårn. Bak fra venstre: Rozina Nazar, Kirsti Bergstø, Balder Alvær Olafsen.

Brian Cliff Olguin

herman@lomedia.no

Nå skal forbundet og SV samarbeide for å sikre lønns- og arbeidsvilkåra til taxfree- og kioskansatte i de offentlige anbudsrundene.

– Vi vil sikre en rettferdig konkurranse som ikke presser lønns- og arbeidsvilkår til bunnen, sier SV-leder Kirsti Bergstø til HK-Nytt.

Ansatte på norske flyplasser krever strengere krav til lønns- og arbeidsforhold når statlig eide Avinor skal bestemme hvem som skal få kontrakt om å drive på landets flyplasser.

Rozina Nazar, hovedtillitsvalgt for HK i Travel Retail Norway (TRN) som driver taxfreebutikkene på Gardermoen og flere andre store flyplasser, er redd for at de ansattes lønns- og arbeidsforhold vil bli nedprioritert når Avinor skal velge hvem som skal drive butikkene i framtida.

Nå skal SV stille regjeringa til veggs om lønns- og arbeidsforhold blir godt nok ivaretatt gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Les også: Passasjeren skreik til Rebecca at han skulle voldta og drepe henne

Offentlig anskaffelser

• I 2023 kjøpte offentlige virksomheter varer og tjenester for neste 780 milliarder kroner, ifølge SSB.

• Når offentlige virksomheter skal kjøpe inn varer og tjenester, må de følge lover og regler for offentlige anskaffelser.

• Det gjennomføres anbudsrunder der ulike selskaper konkurrerer om å levere det beste tilbudet.

• I utgangspunktet står de offentlige virksomhetene ganske fritt til å bestemme hvilke krav som skal stilles til tilbyderne i en anbudsrunde og hvordan disse skal vektes – så lenge de holder seg innafor anskaffelseslovens regler og forskrifter.

• Per i dag stilles det strengest krav til selskaper som skal levere tjenester (hovedsakelig reinhold) eller bygg- og anleggsarbeid for det offentlige.

• Her er det en egen forskrift som bestemmer at oppdragsgiverne skal sørge for å velge selskaper som har gode lønns- og arbeidsforhold.

• Reglene for offentlige anskaffelser er også tett knytta opp mot EU-regelverk som blant annet skal sikre rettferdig konkurranse.

• Fra 2024 blei det innført at klima og miljø skal vektes minst 30 prosent når det offentlige skal velge en kontrakttilbyder.

• For Avinor gjelder konsesjonskontraktsforskriften vanligvis når de har konkurranser om kommersiell virksomhet (for eksempel restaurant eller taxfree). Denne krever ikke 30 prosent vekting av bærekraft.

Måtte (nesten) streike

– Vi mener Avinor ikke stiller strenge nok krav til lønns- og arbeidsforhold, sier Rozina Nazar.

Hun er spesielt bekymra når store selskaper med utenlandske eiere kommer på banen og skal konkurrere om drifta.

Nazar viser til den britiskeide kioskkjeden WH Smith som i 2023 tok over drifta av fem kiosker på Gardermoen. Der ønska ikke arbeidsgiver at de ansatte skulle få tariffavtale. Ikke engang Riksmekleren klarte å tvinge fram en avtale.

Det førte til at de ansatte var like ved å gå til streik for å få tariffavtale.

Konflikten løste seg før de 61 HK-medlemmene faktisk gikk ut i streik. Likevel mener Nazar dette er et eksempel på utenlandske selskaper som kan ta med seg dårlige lønns- og arbeidsforhold til flyplassen.

– Fordi tillitsvalgte har gjort en god jobb, vil lønnskostnadene kanskje være høyere hos TRN enn andre tilbydere. Da kan det bli vanskeligere for selskapet å vinne kontrakter hvis ikke arbeidsforhold vektes tyngre, sier Nazar.

TRN-tillitsvalgt Rozina Nazar (t.v.) er glad for å få støtte av SV.

TRN-tillitsvalgt Rozina Nazar (t.v.) er glad for å få støtte av SV.

Brian Cliff Olguin

TRN skal drive taxfreebutikkene fram til 2028. Før den tid gjennomfører Avinor en ny anbudsrunde.

Det har også vært flere konflikter i luftfartsbransjen om virksomhetsoverdragelse når et selskap tar over en kontrakt etter et annet. Virksomhetsoverdragelse sikrer ansatte et sterkere vern mot å miste jobben.

Les mer om virksomhetsoverdragelse: Irene og kollegaene står i fare for å miste jobben hvert tredje eller fjerde år

Vegvesenet

I 2022 satte Vegvesenet for første gang arbeidsvilkår foran pris når de skulle velge hvem som fikk en kontrakt for å drifte og vedlikeholde veier på Romerike og Gjøvik.

Da forplikta kontraktvinner Mesta seg til å levere «markedsledende» arbeidsvilkår, både hos seg selv og hos alle underleverandørene.

– Vi er veldig glade for at Statens vegvesen har tatt fatt i dette, og hilser selvfølgelig velkommen at flere gjør det, sa daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen (Ap) til FriFagbevegelse.

I utgangspunktet står de offentlige virksomhetene ganske fritt til å bestemme hvilke krav som skal stilles til tilbyderne i en anbudsrunde og hvordan de ulike krava skal vektes – så lenge de holder seg innafor anskaffelseslovens regler og forskrifter.

Derfor ønsker HK og SV at Avinor stiller strengere krav til lønns- og arbeidsforhold.

Vil beholde tariffavtalene

– Vi vil ha krav som ikke skviser bedrifter med tariffavtale ut av konkurransen. Det er det de ansatte på Gardermoen er redde for, sier SV-leder Bergstø.

Nå skal SV utfordre regjeringa på hvor godt lønns- og arbeidsforhold blir ivaretatt i dag. De skal utforme et skriftlig spørsmål til regjeringa.

– Enten vil svaret betrygge oss, eller så vil vi avdekke hull som må tettes i regelverket, sier Bergstø.

Dette tror hun regjeringa og de andre rødgrønne partia på Stortinget vil være interessert i å samarbeide om – og det må skje i denne stortingsperioden, understreker SV-lederen.

– Dette kan også være viktig for å få fornya tillit til et rødgrønt flertall. Vi må ved alle korsveier vise at vi står på lag med arbeidsfolk, sier Bergstø.

Les også: Flypassasjerer urinerer, røyker på do og trakasserer de ansatte

Samme for Fellesforbundet

– Vi må styre Avinor, som departementet eier, og stille krav til gode lønns- og arbeidsforhold, sier SVs gruppeleder på fylkestinget i Akershus, Balder Alvær Olafsen.

Ifølge Olafsen deler også Fellesforbundets medlemmer på Gardermoen de samme bekymringene som de ansatte i taxfreebutikkene.

Over 13.000 mennesker jobber på Gardermoen, ifølge Avinor. Da kan man trygt si at flyplassen er en av landets største arbeidsplasser. Det er spesielt viktig for politikerne i Akershus, hvor Gardermoen ligger.

– Vi er ikke bare opptatt av arbeidsplasser. Det må være gode arbeidsplasser, understreker Olafsen.

Også leder av Akershus SV, Haitam El-noush, mener det er viktig for å skape trygghet for folk i fylket.

– Dette betyr også mye for familiene til menneskene som både bor og jobber i Akershus, sier El-noush.

Han mener å skape gode og trygge arbeidsplasser også bidrar til å bygge gode lokalsamfunn i Akershus.

Balder Alvær Olafsen og Haitam El-noush

Balder Alvær Olafsen og Haitam El-noush

Brian Cliff Olguin

Dette sier Avinor

Offentlige virksomheter står som nevnt nokså fritt til å selv bestemme hvilke krav de skal stille tilbyderne. HK mener de ikke stiller strenge nok krav til lønns- og arbeidsforhold.

På spørsmål om hva Avinor mener om å vekte lønns- og arbeidsforhold tyngre i konkurransene om å få drive på deres flyplasser svarer de følgende:

– Avinor vurderer lønns- og arbeidsforhold som en viktig del av kvalifiseringskrava for alle tilbydere på deres kontrakter, skriver selskapet i en e-post til HK-Nytt.

I motsetning til de tillitsvalgte, mener Avinor at de allerede vekter lønns- og arbeidsforhold tungt i sine anbudskonkurranser.

Selskapet legger også til at krava som stilles og hvor tungt de vektes vil variere fra kontrakt til kontrakt.

– Det er et krav at alle leverandører opererer i samsvar med norsk lov, inkludert arbeidslivslovgivningen, skriver Avinor.

Avinor gjennomgår også selskapene grundig for å sikre av leverandørene driver «i tråd med god forretningsskikk og har orden i virksomheten», skriver de videre.

– Arbeidsforhold vektlegges derfor, og enhver leverandør vil bli diskvalifisert hvis de ikke oppfyller kravene.

– Avinor har også etablerte varslingskanaler og sanksjonsmuligheter for å håndtere eventuelle utfordringer eller brudd på lovverket, skriver selskapet.