LO-LEDER PÅ BESØK: Hans-Christian Gabrielsen besøkte Meny Oasen og fikk høre om arbeidshverdagen til HK-medlem Henrik Sanden. LO-lederen er imponert over resutlatene i serviceprosjektet i Bergen.

LO-LEDER PÅ BESØK: Hans-Christian Gabrielsen besøkte Meny Oasen og fikk høre om arbeidshverdagen til HK-medlem Henrik Sanden. LO-lederen er imponert over resutlatene i serviceprosjektet i Bergen.

Martin Guttormsen Slørdal

Verveprosjekt i servicesektoren:

LO-offensiv gir gode resultater

Etter halvannet år med intensiv verving, vokser LO i servicesektoren i Bergen. Denne uka kom LO-lederen for å lære.
26.01.2018
11:05
01.02.2018 15:33

martin.slordal@lomedia.no

For første gang samlet de seg, kjøpesenteransatte på tvers av yrkesgrupper og forbund, til et felles fagforeningsmøte i Bergen. Målet deres er å få på plass en felles senteravtale som gir dem rett til å sitte ved bordet der viktige avgjørelser tas.

Kjøpesentermøtet er en del av LOs storstilte verveprosjekt i servicebransjen. Det har pågått siden 2016, og ett av målene er å få opp organisasjonsgraden og samarbeidet på kjøpesentrene. I Bergen er de svært godt i gang.

LES OGSÅ: Her kan du si din mening om søndagsåpne butikker

FAGFORENINGSMØTE: Beate Tvedt Johannessen (med ryggen til) var spent på hvor mange som ville møte opp da hun ønsket velkommen til felles fagforeningsmøte for kjøpesenteransatte i Bergen.

FAGFORENINGSMØTE: Beate Tvedt Johannessen (med ryggen til) var spent på hvor mange som ville møte opp da hun ønsket velkommen til felles fagforeningsmøte for kjøpesenteransatte i Bergen.

Martin Guttormsen Slørdal

Mange nye medlemmer

Beate Tvedt Johannessen fra Handel og Kontor er prosjektsekretær og har vært primus motor siden prosjektet startet. I snart 20 måneder har hun trålet kjøpesentrene i Bergensområdet sammen med kolleger fra andre LO-forbund. HK er det største forbundet i bransjen, og har oppnådd gode resultater; 35 nye tariffavtaler og 539 nye HK-medlemmer. I tillegg kommer medlemsveksten fra de andre forbundene i prosjektet. På landsbasis har LO gjennom prosjektet fått rundt 2.100 nye medlemmer og det er signert rundt 75 nye tariffavtaler.

LO-lederen er imponert

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tok turen til Bergen for å lære av det ververarbeidet som Johannessen og kollegene har drevet de siste månedene. Han er imponert over hva de har fått til.

– Serviceprosjektet ligger foran på alle mål om antall nye tariffavtaler og nye LO-medlemmer. Dette prosjektet borger for å gjøre mer vervearbeid på tvers av forbundene. Det tror jeg alle vil tjene på, sier han til HK-Nytt.

Kan bli enda større

Organisasjonsgraden i servicesektoren er lav. Ifølge Fafo er kun rundt 24 prosent av de ansatte i varehandelen organisert. Hans-Christian Gabrielsen mener at servicesektoren er et område hvor LO har store muligheter for å vokse seg store.

– Det er et stort potensial her. Det handler om å bygge kultur for fagforeningsarbeid, tilstedeværelse av tillitsvalgte over tid og lage et felleskap på tvers yrkesgrupper og forbund, sier han.

Og for å komme dit må flere ut og verve nye LO-medlemmer.

– Verving er jobb nummer én. Det er det viktigste vi gjør som tillitsvalgte, understreker Gabrielsen.

MOTIVERENDE:  Marco Elsafadi fikk fram både smil og diskusjon blant de frammøtte.

MOTIVERENDE: Marco Elsafadi fikk fram både smil og diskusjon blant de frammøtte.

Martin Guttormsen Slørdal

Lagbygging og arbeiderhistorie

For å trekke flest mulig folk til fagforeningsmøtet fristet Beate Tvedt Johannessen blant annet med Marco Elsafadi, foredragholder og tidligere basketballstjerne i Bergen. Han snakket om relasjoner og lagbygging. Også Bergensordfører Marte Mjøs Persen deltok på møtet. Hun fortalte om rettigheter og goder som arbeiderbevegelsen har oppnådd fordi man har stått sammen. Mjøs minnet om at dette er rettigheter som ikke må tas for gitt av kommende generasjoner. HK-nestleder Christopher Beckham var også i Bergen og hadde en klar oppfordring til forsamlingen; Det er dere som har skoene på, og dere må overta dette prosjektet, sa han og oppfordret alle til å gå ut for å verve en kollega.

LO må være synlige

Selv om prosjektsekretær Beate Tvedt Johannessen er mye ute og verver i de samme bedriftene, opplever hun stadig at en del ansatte ikke har hørt om LO eller forbundene.

– Mange steder er det store utskiftinger av ansatte. Unge studenter er der bare for en periode og skal videre. Det er viktig at vi er synlige ute på arbeidsplassene hvis vi skal fortsette å vokse, sier hun.

LOs verveprosjekt i servicebransjen skal vare til 2019. Målet for hele landet er 4.000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler.

MÅ VÆRE SYNLIGE: Beate Tvedt Johannessen mener det er viktig at LO er synlig og tilstede ute på arbeidsplassene.

MÅ VÆRE SYNLIGE: Beate Tvedt Johannessen mener det er viktig at LO er synlig og tilstede ute på arbeidsplassene.

Martin Guttormsen Slørdal

FLERE SAKER OM SERVICEPROSJEKTET:

LO vil bygge muskler i servicesektoren

Her skal LO skaffe 4.000 medlemmer

Nye LO-medlemmer renner inn

Om servicesektoren

• Rundt 1,2 millioner mennesker jobber i servicesektoren i Norge. De største bransjene er varehandelen, reiselivssektoren og renholdsbransjen.

• Cirka én av fem er fagorganisert. Til sammenligning er over halvparten av den totale norske arbeidsstyrken fagorganisert.

• Varehandelen, hotell og restaurant og IKT-bransjen har færrest fagorganiserte.

• I IKT-bransjen (med rundt 50.000 ansatte) er bare 10 prosent medlem i en fagforening.

Kilder: Fafo (2014), LO (2015), HK-Nytt.

LO-kampanjen i servicesektoren

• Kampanjeperioden er på tre år (2016-2019).

• Kampanjen har som mål å styrke organiseringen i servicesektoren.

• Det er ansatt 8 prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen.

• LO dekker tre firedeler av kostnadene det første året, halvparten det andre året og en fjerdedel det tredje året. Målet er at forbundene gradvis vil inkludere prosjektene i sin ordinære drift.

• Seks forbund er med: Handel og Kontor, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet, Transportarbeiderforbundet, El & IT Forbundet og Fagforbundet.

26.01.2018
11:05
01.02.2018 15:33

Om servicesektoren

• Rundt 1,2 millioner mennesker jobber i servicesektoren i Norge. De største bransjene er varehandelen, reiselivssektoren og renholdsbransjen.

• Cirka én av fem er fagorganisert. Til sammenligning er over halvparten av den totale norske arbeidsstyrken fagorganisert.

• Varehandelen, hotell og restaurant og IKT-bransjen har færrest fagorganiserte.

• I IKT-bransjen (med rundt 50.000 ansatte) er bare 10 prosent medlem i en fagforening.

Kilder: Fafo (2014), LO (2015), HK-Nytt.

LO-kampanjen i servicesektoren

• Kampanjeperioden er på tre år (2016-2019).

• Kampanjen har som mål å styrke organiseringen i servicesektoren.

• Det er ansatt 8 prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen.

• LO dekker tre firedeler av kostnadene det første året, halvparten det andre året og en fjerdedel det tredje året. Målet er at forbundene gradvis vil inkludere prosjektene i sin ordinære drift.

• Seks forbund er med: Handel og Kontor, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet, Transportarbeiderforbundet, El & IT Forbundet og Fagforbundet.