KREVENDE: Forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket ønsker å bli enig med arbeidstakerne om lageransattes lønn i løpet av våren.

KREVENDE: Forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket ønsker å bli enig med arbeidstakerne om lageransattes lønn i løpet av våren.

Martin Guttormsen Slørdal

Virke vil løse lagerlønn-konflikten

Forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket vil gjerne bli enig med LO om lønna for lageransatte før tariffoppgjøret.
09.02.2018
11:27
09.02.2018 11:27

lene.svenning@lomedia.no

– Jo mer vi blir enige om før tariffoppgjøret, dess bedre er det. Vi er villige til å drøfte ulike løsninger, sier Blyverket.

Arbeidsgiverorganisasjonen har tariffavtaler for lageransatte med både Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Minstelønna i HKs avtale har sakket akterut sammenlignet med minstelønna i NTFs tariffavtale de siste årene.

LES OGSÅ: Arbeidstakere risikerer milliontap ved å gå fra offentlig til privat sektor

Uholdbar situasjon

På HKs representantskap i januar erkjente HK-leder Trine Lise Sundnes at situasjonen ikke er holdbar.

– Vi må gjøre alt vi kan for å løse dette. Hvis ikke må vi seriøst vurdere å gi fra oss medlemmene på lagrene, sa hun.

Sundnes opplyste om at hun har gitt det samme signalet til arbeidsgiverne.

– Jeg oppfatter at Virke ser at det er et problem med ulike satser for to avtaler, sa hun til HK-Nytt.

Sundnes har tidligere tatt til orde for at dette må løses før vårens tariffoppgjør.

Vil finne løsninger

Virke ser problemet med ulike minstelønnssatser.

– Vi er selvsagt godt kjent med at det er et lavere minstelønnsnivå i HKs avtale enn i NTFs avtale, sier Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Virke.

– Vi ønsker å finne løsninger på dette, sier hun til HK-Nytt.

Blyverket viser til at LO og Virke under mellomoppgjøret i 2017 satte ned et utvalg som skal se på garantilønnsordningene i de to tariffavtalene.

Ifølge Blyverket var bakgrunnen blant annet at garantilønnsordningen i NTFs tariffavtale hadde fått minstelønna i avtalen til å øke kraftig de siste årene.

– Det har over år gitt svært høye og etter Virkes oppfatning ikke bærekraftige tillegg, og en lønnsutvikling langt over det som var tenkt, sier hun.

Utvalget må finne en løsning

Det er i dette utvalget, som skulle vært ferdig med sitt arbeid i november i fjor, Blyverket mener saken må løses.

– Arbeidet pågår fortsatt og jeg er optimistisk til at utvalget kan komme fram til konstruktive løsninger, sier hun.

Men Blyverket mener at det er krevende å finne enkle løsninger på problemet med ulike minstelønnssatser for lageransatte. Det er blant annet fordi minstelønnssatsene i HK-avtalen også gjelder for langt flere grupper enn de lageransatte det her er snakk om, blant annet butikkmedarbeidere, forklarer Blyverket.

På den annen side: Selv om minstelønna i de to avtalene er ulike, er avtalt lønn for lageransatte på HKs tariffavtale høyere enn avtalt lønn for lageransatte på NTFs tariffavtale, hevder Blyverket.

MER OM LAGER-KONFLIKTEN:

LO-forbund krangler om medlemmer

Forbundslederne forsøker å løse konflikten

09.02.2018
11:27
09.02.2018 11:27