Ikke akkurat tynget av stundens alvor. Torsdag møtte LO-toppene Roar Flåthen og Tor-Arne Solbakken sine motparter fra NHO og riksmekler Kari Gjesteby for å varsle at 15.500 LO-organiserte tas ut i streik dersom helgens mekling mislykkes.

Ikke akkurat tynget av stundens alvor. Torsdag møtte LO-toppene Roar Flåthen og Tor-Arne Solbakken sine motparter fra NHO og riksmekler Kari Gjesteby for å varsle at 15.500 LO-organiserte tas ut i streik dersom helgens mekling mislykkes.

Jan-Erik Østlie

Varsler streik fra mandag

15.500 LO-organiserte går ut i streik fra mandag dersom meklingen i helgen ikke fører fram. YS varsler at de blant annet vil stoppe fyllingen av drivstoff på flyene på Gardermoen.
08.04.2013
08:32
27.08.2015 20:00

einar.fjellvik@lomedia.no

ane.borrud@lomedia.no

torgny.hasaas@lomedia.no

Klokka 13 torsdag krevde LO at meklingen i lønnsoppgjøret med NHO avsluttes. Samtidig fikk riksmekler Kari Gjesteby overlevert lista over hvem som blir tatt ut i streik dersom hun ikke makter å få partene til å enes innen meklingsfristen løper ut søndag klokka 24.

En rekke verft, som Aibel i Haugesund, STX-verftene på Vestlandet og i Brevik og Bergen Groups verft på Fosen og Stavanger vil bli rammet. Også det meste av bryggeribransjen, store deler av busstrafikken i Oslo og Trondheim og en rekke fergesamband vil bli rammet dersom streiken settes i verk.

Her kan du se hele lista over hvilke bedrifter som kan bli streikerammet.

Etter at streikevarslet nå er levert har Riksmekleren fire dager på seg til den avsluttende meklingen. Riksmekler Kari Gjesteby planlegger å starte meklinge3n klokka 15 på lørdag. Fristen for å komme fram til et meklingsforslag både LO og NHO kan anbefale går ut søndag klokka 24. Lykkes ikke det, iverksettes streiken fra arbeidstidens start mandag morgen.

Flest fra Fellesforbundet

LO-leder Roar Flåthen varslet også at dersom årets lønnsoppgjør ender i konflikt, kan den raskt bli trappet opp.

I alt 11 LO-forbund tar ut medlemmer i streik dersom meklingen bryter sammen. Fellesforbundet er det forbundet som vil ta ut suverent flest medlemmer i streik. I alt 6.900 medlemmer i verfts- og byggebransjen kan være i streik fra mandag morgen.

I tillegg tar Industri Energi ut 1.560 medlemmer i streik, EL & IT Forbundet tar ut knappe 1.900 medlemmer, Arbeidsmandsforbundet tar ut knappe 1.300 medlemmer og Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet tar ut 1.465 medlemmer, hovedsakelig i bryggeribransjen.

De sistnevnte vil eventuelt gå ut i streik mens forbundet er samlet til landsmøte i Oslo. Landsmøtet åpner søndag ettermiddag, og kl. 14.30 på mandag skal LO-leder Roar Flåthen etter planen tale til NNN-landsmøtet.

I tillegg vil ogtså Handel og Kontor, Fagforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Sjømannsforbundet, Transportarbeiderforbundet og Tjenestemannslaget ta ut mindre grupper av medlemmer i streik.

YS varsler flytrøbbel

Parallelt med at riksmekler Kari Gjesteby skal forsøke å få LO og NHO til å enes om årets lønnsoppgjør skal mekler Dag Nafstad mekle mellom YS og NHO.

YS var varslet at dersom meklingen ikke fører fram vil de ta ut 1.250 bussjåfører i Oslo og Midt-Norge i streik fra mandag morgen. I tillegg vil fylling av drivstoff på flyene og catering-tjenester på Gardermoen stoppe opp. Deler av ambulansetransporten i Grenlandsområdet vil også bli rammet av en eventuell YS-streik. Dessuten vil ni ansatte i Sisterne Drift i Oslo, som forsyner hele Østlandet med olje, omfattes av konflikten.

08.04.2013
08:32
27.08.2015 20:00