PENSJON: De ansatte på Vinmonopolet vil ha innflytelse over tjenestepensjonen sin i framtida.

PENSJON: De ansatte på Vinmonopolet vil ha innflytelse over tjenestepensjonen sin i framtida.

Tri Nguyen Dinh

Lønnsoppgjør for medlemmer i Handel og Kontor i Vinmonopolet

Storstreik kan stenge alle pol

Vinmonopolet avviser de ansattes krav om innflytelse over pensjonen. Det kan gi streik og stengte pol.
25.08.2016
10:28
25.08.2016 10:50

Norge kan oppleve sin første polstreik på 30 år. Årsaken er at Vinmonopolet avviser kravet fra LO-forbundet Handel og Kontor om innflytelse over pensjonsordningen for de ansatte.

Handel og Kontor er ikke villig til å kompromisse i forhandlingene:

– Ikke ett pol kommer til å holde åpent. Nå planlegger vi hvordan vi skal tørrlegge Norge på en best mulig måte, sier Christopher Beckham, HKs forhandlingsleder i dette tariffoppgjøret.

Det betyr at sjansen er stor for at alle de rundt 320 polutsalgene vil bli stengt fra midten av september. Den forrige polstreiken varte i 34 dager.

Viktig mekling om pensjon

Natt til lørdag 17. september blir det klart om de ansatte i Vinmonopolet legger ned arbeidet. Da skal meklingen mellom HK og LO Stat på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter på den andre, være ferdig. Partene klarte ikke å bli enige om en ny, toårig tariffavtale da de forhandlet med hverandre før sommerferien. Nå er det altså opp til Riksmekleren å finne en løsning.

Innflytelse over pensjonen

Handel og Kontors hovedkrav er å få på plass en tekst i avtalen som sikrer at de ansatte får innflytelse over tjenestepensjonen hvis den blir endret. I dag har de ansatte det de mener er en god tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse. De ansatte frykter imidlertid at Vinmonopolet ønsker å bytte den ut med en billigere pensjonsordning. Derfor krever de en skriftlig avtale om det. Det har imidlertid Vinmonopolet avvist. Nå bretter de ansatte opp ermene.

– Vi kommer til å ta ut alle de drøyt 1.000 HK-medlemmene som jobber i polutsalgene i streik. Ikke ett pol kommer til å holde åpent, sier Christopher Beckham, HKs forhandlingsleder i dette tariffoppgjøret.

Stenger alle pol

Sammen med blant andre Helge Storvik, leder i Funksjonærklubben i Vinmonopolet, planlegger Beckham en mulig konflikt. Sist gang de ansatte i Vinmonopolet streiket var i 1986, for 30 år siden. Da holdt de det gående i 34 dager, forteller Storvik.

– Medlemmene er klare til streik. Vi har gode samarbeidsrelasjoner i bedriften, selv om vi noen ganger må sette hardt mot hardt, sier Storvik til HK-Nytt.

BEREDT: HK-medlemmene i Vinmonopolet er klare til å streike, lover HK-nestleder Christopher Becham og fagforeningsleder Helge Storvik.

BEREDT: HK-medlemmene i Vinmonopolet er klare til å streike, lover HK-nestleder Christopher Becham og fagforeningsleder Helge Storvik.

Martin Guttormsen Slørdal

Beckham frykter ikke å få en tørst befolkning mot seg hvis de polansatte går ut i streik.

– Det kommer til å gå helt greit. Vi kjemper ikke for høyere lønn eller bedre pensjon, men for retten til å være med å bestemme over tjenestepensjonsordningen. Jeg ser ingen mulige kompromissløsninger, sier han.

Spekter sier nei

Personaldirektør Siv Tophøj i Vinmonopolet vil ikke kommentere den kommende meklinga, og henviser til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, framholder at en eventuell endring av pensjonsordningen i Vinmonopolet forutsetter enten lovendring eller behandling i regjeringen med etterfølgende godkjenning i Stortinget.

– Skranken for å endre pensjonsordningen er derfor betydelig høyere enn det som er vanlig i arbeidslivet, og mye høyere enn for alle andre medlemmer av HK, skriver han i en e-post til HK-Nytt.

Larsen opplyser om at Vinmonopolet ikke har planer om å endre pensjonsordningen, men peker på at det foregår diskusjoner om tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor.

– Hvis man i forbindelse med dette kommer fram til endringer, vil det ikke være unaturlig at det også gjennomføres en tilsvarende vurdering i særlovsbestemmelser om pensjon, også for Vinmonopolet.

Spekter vil ikke imøtekomme HKs krav.

– Spekter kan selvsagt ikke tariffeste formuleringer som gjør at et eventuelt vedtak fra Stortinget eller i Kongen i statsråd ikke kan gjennomføres fordi HK har vetorett, skriver Gunnar Larsen, som likevel håper å komme fram til enighet med HK i meklingen.

lene.svenning@lomedia.no

25.08.2016
10:28
25.08.2016 10:50