ENIGE: Forhandlingsleder Eivind Gran (t.h.) i  LO Stat ble enige med forandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter om den sentrale delen av Spekter-avtalene.

ENIGE: Forhandlingsleder Eivind Gran (t.h.) i LO Stat ble enige med forandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter om den sentrale delen av Spekter-avtalene.

Ole Palmstrøm

Spekter-oppgjøret: Fikk på plass slitertillegget

LO Stat og Spekter ble i natt enige om den sentrale delen av oppgjøret. Slitertillegg, reallønnsvekst og omorganisering av avtalene kom på plass.
11.04.2018
11:04
11.04.2018 11:04

hk-nytt@lomedia.no

LO Stat gikk inn i de sentrale forhandlingene med Spekter, kalt A-delsforhandlingene, med tre hovedprioriteringer. Det var reallønnsvekst, innføring av slitertillegg og en omorganisering av inndelingen av Spekter-avtalene.

Forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat mener de fikk til det de kom for:

– Vi har fått gjort det vi skulle ved å gjennomføre et oppgjør i Spekter på linje med frontfaget, samtidig som vi ikke kunne gått ut fra forhandlingene uten en omstrukturering av områdene i Spekter og etablering av et slitertillegg. Jeg er godt fornøyd med det. Så gjenstår forhandlingene ute, med frister tidlig i mai, sier Gran.

HK fornøyd

HK-nestleder Christopher Beckham deltok i forhandlingene på vegne av forbundets medlemmer i Spekter. Også han er fornøyd med resultatet.

– Jeg er spesielt glad for at vi fikk på plass slitertillegget. Dette er så viktig for de som ikke orker å jobbe lenger enn til de fyller 62 år. Det er derfor enormt viktig at vi har dette slitertillegget i avtalene med alle arbeidsgiverorganisasjonene, sier Beckham til HK-Nytt.

Onsdag ettermiddag skal HK i gang med de såkalte B-delsforhandlingene, altså forhandlinger om tariffavtalene direkte mellom forbundet og bedriftene de gjelder for. For HKs del gjelder det avtalen for de ansatte i Vinmonopolet.

– Det er satt av tid til forhandlinger i dag og i morgen. Blir vi ikke enige, kan vi be om bistand fra LO Stat og Spekter. Alle forhandlingene skal være i havn innen 9. mai, sier HK-nestlederen.


(Saken fortsetter under bildet)

GLAD FOR SLITERTILLEGG: Christopher Beckham er spersielt fornøyd med at det også i avtalene med Spekter nå ligger et eget tillegg for slitere.

GLAD FOR SLITERTILLEGG: Christopher Beckham er spersielt fornøyd med at det også i avtalene med Spekter nå ligger et eget tillegg for slitere.

Martin Guttormsen Slørdal


LES OGSÅ: Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Alle får økt kjøpekraft

Lønnstilleggene man ble enige om i nattens forhandlinger (A-delen) er innenfor frontfagets ramme på 2,8 prosent.

Alle får et generelt tillegg på 1.950 kroner. De som tjener 417.726 kroner eller mindre får et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner. Tilleggene gis fra 1. april.

– Vi har fått gjennomslag for økt kjøpekraft til alle, lavtlønnstillegg, likelønn og slitertillegg, sier Gran i en pressemelding.

LO Stat krevde formuleringer om at partene skal jobbe for å heve yrkesfagenes status. Der er Spekter på bølgelengde, ifølge LO Stat.

– Vi vil bidra til å heve yrkesfagenes status. En ting er å snakke varmt om viktigheten av yrkesfag. Dette punktet viser at arbeidsgiverne tar fagarbeidere på alvor, sier Eivind Gran i LO Stat.

Spekter har også fått beskjed om at lederlønnsutviklinga må være moderat:

– Vi er blitt enige med Spekter om at lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende både for ledere og andre grupper, forteller Gran.

Innfører slitertillegg for alle

Slitertillegget blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO. Dette er et tillegg til pensjonen for de som går av med pensjon ved 62, 63 eller 64 år og ikke arbeider ved siden av. LO og NHO bruker pengene fra fondet for Sluttvederlagsordningen for å finansiere dette. Et slikt fond finnes ikke for Spekter-bedriftene, derfor var det en utfordring å finne en løsning på dette i forhandlingene.

– Slitertillegget er det samme som avtalt i LO/NHO-oppgjøret. Men her må arbeidsgiver selv finansiere tillegget. Her er det ikke noe fond, så det var det eneste praktiske alternativet, sier Gran.

Han sier det er umulig å spå hvor store kostnadene blir, ettersom det er helt avhengig av hvor mange som kommer til å bruke det.

Omorganiserer Spekter-avtalene

Et annet moment Gran er fornøyd med, er at partene har omorganisert grupperingene av lokale avtaler. Tidligere var medlemsbedriftene organisert i 10 grupper, der noen var veldig store. Ett område hadde rundt 70 tariffavtaler, og i prinsippet kunne alle disse virksomhetene havne i konflikt dersom én av bedriftene gjorde det.

Nå endres inndelinga, og det blir til sammen 13 områder.

– Områdeinndelinga kan beskrives som mer balansert i størrelsen på områdene. Og så har vi fått til noen nye områder som henger bedre sammen, sier Gran.

Han legger til at de har flere forslag til endringer på dette, men at de kommer tilbake til det i neste oppgjør om to år.

Spekter fornøyde

Også arbeidsgiversiden sier seg fornøyde med forhandlingene:

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter i en melding på deres hjemmesider.

MER FRA HK-NYTT:

HK-leder Sundnes: Glad for kronetillegg og slitertillegg

Else er glad for flere faste arbeidstimer

Slik blir den nye inndelingen i Spekter

• Område 1: Kultur

• Område 2: Norges Bank

• Område 3: Avinor

• Område 4: Virksomheter med samfunnsoppdrag

• Område 5: Nettbuss

• Område 6: NRK

• Område 7: NSB

• Område 8: Posten Norge

• Område 9: Øvrige virksomheter

• Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

• Område 11: Øvrige helseforetak

• Område 12: Helse, velferd og oppvekst

• Område 13: Sykehus med driftsavtale

11.04.2018
11:04
11.04.2018 11:04

Slik blir den nye inndelingen i Spekter

• Område 1: Kultur

• Område 2: Norges Bank

• Område 3: Avinor

• Område 4: Virksomheter med samfunnsoppdrag

• Område 5: Nettbuss

• Område 6: NRK

• Område 7: NSB

• Område 8: Posten Norge

• Område 9: Øvrige virksomheter

• Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

• Område 11: Øvrige helseforetak

• Område 12: Helse, velferd og oppvekst

• Område 13: Sykehus med driftsavtale