FRI MED LØNN: Britt-Maria Vestli kan se fram til mange helligdager på full betaling. Det kan endre seg hvis butikken hun jobber i får lov til å holde søndagsåpent.

FRI MED LØNN: Britt-Maria Vestli kan se fram til mange helligdager på full betaling. Det kan endre seg hvis butikken hun jobber i får lov til å holde søndagsåpent.

Martin Guttormsen Slørdal

Bevegelige helligdager gir mange dager fri:

Sjekk om du får lønn på fridagene

På bevegelige helligdager har du rett til fri med lønn. Men det gjelder ikke alle.
24.03.2017
10:44
26.04.2017 16:46

lene.svenning@lomedia.no

Våren er smukk på mange vis. Både temperaturen og sevja stiger, og takket være de bevegelige helligdagene som faller på hverdager, får mange av oss ekstra tid til å nyte årstida. Det starter med skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag, og følges av Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Og innimellom der har vi både 1. og 17. mai, men det er en egen historie. Bare heng på.

LES OGSÅ: Butikkansatte har krav på gratis databriller

Rettighet i tariffavtalene

Handel og Kontor får hvert år mange spørsmål om de bevegelige helligdagene – altså disse høytidsdagene som faller på ulike datoer fra år til år. Det bekrefter Erling Hagen, faglig sekretær i forbundet. Har man rett til fri disse dagene? Og har man rett til lønn om man har fri? Det lurer mange medlemmer på.

I arbeidsmiljøloven slås det fast at arbeid på søndager og helligdager ikke er tillatt med mindre «arbeidets art» gjør det nødvendig. Dermed skal arbeidsplassene som ikke må holde åpent, stenge dørene. Men det betyr ikke nødvendigvis at du har krav på lønn. Loven sier ingenting om det. Det gjør derimot tariffavtalene.

– I tariffavtalene våre er lønna oppgitt i månedslønn. Det betyr at du skal ha den samme lønna hver måned, uavhengig av månedens lengde eller antall bevegelige helligdager, forklarer Hagen.

Men hva med de som jobber i bedrifter uten tariffavtale? De har ingen bestemmelser som sikrer lønn på bevegelige helligdager å vise til. Dermed er det sjefen som bestemmer.

Søndagstillegg eller overtid

Noen bedrifter holder åpent også på helligdager. Butikker skal holde stengt disse dagene, men helligdagsloven gir enkelte typer butikker unntak fra regelen. Det gjelder de såkalte Brustadbuene, altså dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter. Det samme gjelder bensinstasjoner, hagesentre, og butikker på steder som er definert som typiske turiststeder. Inngår søndagsarbeid som en del av turnusen din, får du ekstra betaling på søndager og helligdager. De fleste butikkansatte får et søndagstillegg på 96 kroner i timen på toppen av lønna si. Jobber du derimot overtid på en søndag eller helligdag, får du i stedet et overtidstillegg på hundre prosent. Både søndagstillegget og overtidstillegget på hundre prosent gjelder bare for de som jobber i butikker med tariffavtale. Gjør du ikke det, må du nøye deg med arbeidsmiljølovens regel om 40 prosent overtidstillegg. Hvis du ikke har en grei sjef, da. (Alternativet er å organisere seg og få hjelp av HK til å kreve tariffavtale).

LES OGSÅ: Gikk opp 100.000 kroner i lønn med tariffavtale

Flagg i fred

Arbeidernes dag, 1. mai, og nasjonaldagen 17. mai er ikke bevegelige helligdager – disse datoene flytter jo ikke på seg. Disse to røde dagene har en egen lov: «Lov om 1. og 17. mai». I den står det at du skal ha full lønn på disse to dagene når de faller på hverdager og du har fri. Må du jobbe 1. og 17. mai, skal du ha det samme tillegget som du har på søndager. Har du ikke en tariffavtale som regulerer dette, skal du ha minst 50 prosent av lønna i tillegg til vanlig lønn.

1. nyttårsdag er heller ikke en bevegelig helligdag, den er jo 1. januar hvert år. Men den er fremdeles en fridag. Det samme gjelder 1. og 2. juledag, som er den 25. og 26. desember, hvert eneste år.

Det er mye å glede seg til – og mye å holde orden på.

LES OGSÅ: Ansatte i varehandelen får 5.300 kroner i lønnstillegg

Dette er de bevegelige helligdagene:

• Skjærtorsdag er torsdag før 1. påskedag

• Langfredag er fredag før 1. påskedag

• 1. påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn*

• 2. påskedag er dagen etter 1. påskedag

• Kristi himmelfartsdag faller på den sjette torsdagen etter 1. påskedag

• 1. pinsedag er den sjuende søndagen etter 1. påskedag

• 2. pinsedag er dagen etter 1. pinsedag

• Første søndag i advent er den søndagen som er nærmest 30. november

* Vårjevndøgn er 20. eller 21. mars hvert år, og den ene dagen i året hvor dagen og natta er like lang.

Kilde: Almanakkforlaget

Martin Guttormsen Slørdal

Hun har fri på helligdagene – enn så lenge

Britt-Maria Vestli har fri med betaling på alle helligdager. Men dersom butikken får holde søndagsåpent, må hun nøye seg med søndagstillegg.

I ti år har HK-medlemmet jobbet i dagligvarebutikken Spar Tangen i Stange kommune i Hedmark. Britt-Maria Vestli jobber i 90 prosent stilling i fast turnus. Og enten det er skjærtorsdag, langfredag eller en av de andre bevegelige helligdagene, har Vestli fri, med lønn. Denne rettigheten hun har gjennom tariffavtalen er både hun og kollegene godt kjent med.

Nå har kommunestyret i Stange vedtatt å søke Fylkesmannen om å definere Tangen som et såkalt «typisk turiststed», slik at butikken kan holde åpent på søndager og helligdager. Argumentet er at det er mange turister i området, på campingplassen, i hyttene i området, og besøkende hos Amadeus dyrepark.

Skal butikken holde søndagsåpent, må de ansatte jobbe på disse dagene. Kompensasjonen er et søndagstillegg på 96 kroner i timen i tillegg til lønna.

– Det er jo ingen som jobber i bransjen som liker utviklingen med stadig utvidede åpningstider. Men jeg ser likevel på det som en positiv ting for arbeidsplassen min. Jeg vil at vi skal være konkurransedyktige, og jeg vil tro at mange av kundene våre vil sette pris på at butikken holder søndagsåpent, sier Vestli til HK-Nytt.

Hun understreker at eierne ikke har bestemt seg for om de vil holde åpent på helligdagene om de får tillatelse til det, eller om de vil nøye seg med de ordinære søndagene.

24.03.2017
10:44
26.04.2017 16:46

Dette er de bevegelige helligdagene:

• Skjærtorsdag er torsdag før 1. påskedag

• Langfredag er fredag før 1. påskedag

• 1. påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn*

• 2. påskedag er dagen etter 1. påskedag

• Kristi himmelfartsdag faller på den sjette torsdagen etter 1. påskedag

• 1. pinsedag er den sjuende søndagen etter 1. påskedag

• 2. pinsedag er dagen etter 1. pinsedag

• Første søndag i advent er den søndagen som er nærmest 30. november

* Vårjevndøgn er 20. eller 21. mars hvert år, og den ene dagen i året hvor dagen og natta er like lang.

Kilde: Almanakkforlaget