LØSNING: Selv om det satt langt inne, ble HK og Samfo enige i årets lønnsforhandlinger.

LØSNING: Selv om det satt langt inne, ble HK og Samfo enige i årets lønnsforhandlinger.

Lene Svenning

Samme lønn i Coop

HK og Samfo er enige om at de ansatte i Coop-butikkene skal ha den samme lønna som i resten av varehandelen.
25.04.2014
00:31
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

– Det har vært vanskelige forhandlinger. Det er en utfordring for oss at vi ender opp med en blåkopi av oppgjøret mellom HK og Virke. Det vi kunne ha blitt enige om på 20 minutter, tok oss to dager. Man kan stille spørsmål om hvor reelle forhandlingene har vært. Slik forhandlingene gjennomføres idag, er det helt låst.

Det sier Samfo-direktør Torgeir Kroken til HK-Nytt sent torsdag kveld. Klokka 23.30 undertegnet han og HK-leder Trine Lise Sundnes protokollen som stadfester at også de ansatte i Coops butikker får 0,75 kroner i generelt tillegg, 1, 25 kroner i lavlønnstillegg, og kroner 1,50 på satsene på trinn 1-5. Dessuten ble det enighet om et eget søndagstillegg på 96 kroner, 6 kroner mer enn det helgetillegget som blir praktisert på søndager i dag. Dette er nøyaktig samme resultat som Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen Virke, som organiserer de øvrige butikkene i varehandelen, ble enige om før påske.

Samfo forsøkte å få til en annen innretning på tilleggene, men lyktes altså ikke med det. Torgeir Kroken er innforstått med at satsene på Virkes og Samfos overenskomster må være like, men hevder at det totalt blir dyrere for hans medlemmer.

– Men det er et oppgjør vi helt sikkert kan leve med, forsikrer Samfo-direktøren.

HK fornøyd

Forbundsleder Trine Lise Sundnes er imidlertid fornøyd med resultatet. HKs forhandlingsutvalg står samlet bak anbefalingen til medlemmene om å stemme ja til resultatet i den kommende uravstemningen.

– Det har vært lange forhandlinger, men vi vant fram med kravene våre. Resultatet er bra, sier hun.

Hevet ledernes basislønn

HK og Samfo forhandlet også om overenskomsten som omfatter butikksjefene i Coop. Her ble de enige om å øke lønna med to kroner i timen. Basislønna er justert opp fra 379.900 kroner til 390.000 kroner. Samfo stilte krav om større muligheter for lokale lønnsforhandlinger for denne gruppa, men fikk ikke gjennomslag for det.

Selvstendig pensjonsutredning

Partene er også enige om å utrede avtalefesting av tjenestepensjoner. Det samme ble HK enige om med Virke. HK mente at denne utredningen ville være tilstrekkelig i varehandelen, men Samfo ville det annerledes.

– Det var mer spiselig for oss med en fullverdig utredning. Vi ønsker ikke tjenestepensjonene inn i tariffavtalene, men når vi måtte bite i det sure eplet, ville vi heller ha det slik, sier Torgir Kroken.

Og det var greit for HK.

– Nå får vi en selvstendig utredning med Samfo, og det er positivt. Det vil gi oss en enda bredere vurdering av spørsmålet, sier Trine Lise Sundnes.

Ingen endring

Arbeidsgiverens krav om en fleksibilisering av arbeidstidsbestemmelsene ble det ikke noe av. Partene har imidlertid skrevet under en protokoll som tydeliggjør at det er muligheter til å bli enige om alternative løsninger lokalt. Det skal likevel ikke innebære noen endringer av dagens praksis.

25.04.2014
00:31
27.08.2015 20:00

Mest lest